ETNO: Навлизането на 5G в Европа изостава

Мобилните мрежи от пето поколение се развиват активно в целия свят, но на места прогресът е по-осезаем. Европа не е сред тях, показват данни на ETNO – Европейската асоциация на телекомуникационните мрежови оператори.

Организацията публикува своя редовен годишен доклад за състоянието на дигиталните комуникации. В него ETNO казва, че Европа значително изостава от другите основни региони по разгръщане на 5G мрежите си.

Напредъкът не е достатъчен

Данните на ETNO сочат, че през 2022 г. 5G покритието е достигнало до 73% от населението на Европа. Това е ръст с 11% спрямо 2021 г. и е недостатъчно, за да компенсира изоставането на Стария континент.

За сравнение, САЩ са осигурили 5G покритие за 96% от населението си, а Южна Корея – за 95%. Те са следвани от Япония с 90% и Китай с 86%.

Същевременно инвестициите на телекомите в Европа за 2022 г. са достигнали най-високото си ниво от 2016 г. насам. Общият размер е 56.3 млрд. евро, като в това влизат всички форми на инвестиции – мобилни мрежи, фиксирана инфраструктура и др.

И тук обаче Европа изостава спрямо другите 4 основни пазара, когато се погледне инвестиция спрямо глава от населението. Тя е в размер на 104.4 евро, докато в Китай е 110.2 евро на глава от населението. В Южна Корея е 117.4 евро, а в САЩ – 149.6 евро. Лидер е Япония с цели 259.7 евро на глава от населението.

Бъдещето е несигурно

И ако всяко изоставане може да бъде наваксано, то за да се случи това, е нужно да се положат повече усилия и да се постигнат определени цели. Според ETNO обаче „основите на европейския телеком сектор остават слаби и има значителни неясноти напред. Това не е желана ситуация от гледна точка на обществените политики, особено в лицето на плановете на Европа за цифрова суверенност и целите на ЕС за десетилетието“.

Организацията посочва, че Европейският телеком индекс постоянно е под бенчмарк резултатите на фондовите пазари от 2018 г. насам.Има нужда да се увеличат инвестициите и макар телекомите да го правят, те не разполагат с всички нужни ресурси. Отношението обща стойност на една компания спрямо печалбите ѝ е едно от най-ниските за пазара. Специално за ETNO членовете е средно 5.7. За сравнение обаче, стойността на Microsoft например е 17.4, а на Amazon – 20.3. По-високата стойност означава много по-атрактивна компания за инвеститорите с потенциал за ръст.

„Няма как да се избяга от факта, че Европа изостава от другите сравними региони и държави по няколко индекса. 5G покритието е по-малко, наличността на самостоятелни 5G мрежи имаше минимален прогрес през 2022 г. Пътят към постигането на целта за гигабитова свързаност до 2030 г. остава неясен. Европа няма основен доставчик на публични клауд услуги и има няколко големи насочени към клиенти доставчици на съдържание и приложения, като повечето от тях са с централи в САЩ и Китай“, отбелязва ETNO.

Организацията казва, че има и добри неща. Например пускането на гигабитови фиксирани мрежи е с добро темпо и FTTH e предпочитан метод. Има и добър напредък в разпределението на 5G честоти, така че „има надежда, че Европа може да започне да затваря 5G пролуката.

Related Posts