Ползите от 5G

ПОЛЗИТЕ ОТ 5G

 

5G мрежите ще окажат революционен характер върху технологичното, икономическо и социално развитие на обществата и страните, които я изградят в дългосрочен план. В краткосрочен, за обикновените хора, това е просто еволюция към по-високи скорости, но за истинския потенциал трябва да се погледне по-напред във времето и неговите приложения.

ЗА ИКОНОМИКАТА

Световните сили са единодушни, че бъдещото им икономическо развитие зависи до голяма степен от приемането на 5G. Надпреварата за по-бързото разгръщане на новото поколение мобилни мрежи може да се проследи и с ескалирането на търговската война между САЩ и Китай.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Петото поколение мобилни мрежи няма да се изчерпа само с много по-бърз интернет достъп. Той ще е първият осезаем ефект, но истинската промяна ще дойде покрай дигиталната трансформация на заобикалящата ни среда и добавянето на иновативни услуги и възможности.

ЗА БИЗНЕСА

Някои от най-големите ефекти от 5G мобилните мрежи няма да се усети толкова директно от крайните потребители, колкото в трансформирането на бизнеса, производството, транспорта и др. Промяната и ползите няма да са толкова преки, а ще се случват на заден план.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ДО 2035 Г

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА 5G

  • трлн. долара

В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ

 

5G мрежите ще отключат пазарен потенциал от 13.2 трлн. долара през следващите 15 години, което се развнява на 5% от световния брутен вътрешен продукт. Те ще разкрият и нови 22 млн. работни места.

13.2
трлн.
долара добавена стойност
5
%
от световния БВП
22
млн.
нови работни места

НАЙ-ПРОМЕНЕНИТЕ ИНДУСТРИИ

 

Най-силен ще е очакваният ефект на 5G в производството, където процесите по автоматизация и подобряване на ефективността на цялостния процес. Там ползите от 5G се очаква да достигнат 4.7 трлн. долара. Освен телекомуникационния и IT сектор, който е логично да привлече допълнителни продажби, висока добавена стойност ще има при продажбите на едро и дребно, публичните услуги, транспорта, здравеопазването, образованието, земеделието и др.

4.7
трлн.
долара
1.6
трлн.
долара
1.2
трлн.
долара
1
трлн.
долара
Други
Обществени услуги
Търговия на едро и дребно
IT и комуникации
Производство

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПА

 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

 

Според изследване поръчано от Европейската комисия, потенциалните икономически ползи от 5G се оценяват на 141 млрд. евро и 2.3 млн. нови работни места сред страните от Съюза.

 

141
млрд.
евро добавена стойност
2.3
млн.
нови работни места

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

 

Европейският съюз загуби надпреварата за 4G, до голяма степен, заради фрагментирания телеком пазар на континента. Брюксел се опитва да не повтаря грешката от преди повече от десетилетие и стартира отрано различни инициативи и планове за стимулирането на 5G мобилните мрежи.

 

  • млн. евро

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

VR, AR И 8K СЪДЪРЖАНИЕ

 

5G ще изведе съдържанието на съвсем различно ниво, като чрез по-големия капацитет, ще отвори вратите за много по-тежките и обемни файлове. Като например 4K и дори 8K резолюции или пък съдържание в 3D формат за виртуална или добавена реалност.

БЪРЗ БЕЗЖИЧЕН ДОМАШЕН ИНТЕРНЕТ

 

5G ще коригира всички недостатъци на настоящия мобилен домашен интернет през 4G, като високо забавяне, нестабилна връзка, недостатъчен капацитет. Както и ще предостави още по-големи скорости и възможност за свързване на повече устройства.

УМЕН ДОМ

 

Най-популярните и познати приложения на Интернет на нещата (IoT) са в рамките на т.нар. умен дом. Тази визия включва различни свързани уреди, като печки, телевизори, часовници, лампи, крушки, хладилници, отоплителни тела и др.

ИЗЦЯЛО НОВИ УСЛУГИ

 

Истинските нови ползи за потребителите ще дойдат повече като вследствие на използването на 5G връзката от бизнеса. По този начин ще бъде създадена цяла палитра от изцяло иновативни услуги, като мержа от автономни таксита, доставки с дрони, дистанционно образование и работа.

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Една сред новите услуги, които 5G ще създаде е електронното здравеопазване, като него ще разгледаме отделно. То може да засили превенцията на различни болести или състояния, чрез личното следене на редица нови биометрични функции, чрез различни носими устройства.

ОБЛАЧЕН ГЕЙМИНГ

 

Повече от десетилетие гейм и IT индустрията се опитват да предложат пълен стрийминг на видеоигри. Преградите се оказват основно технологични, като са много зависими от забавянето на мобилната връзка за пълно изжвияване. Проблем, който 5G мрежите ще преодолеят.

ЗА БИЗНЕСА

 

ПРОИЗВОДСТВО

 

5G ще отключи напълно автоматизираните фабрики, с възможност за дистанционен контрол и дори управление в реално време. Комуникацията няма да се осъществява само между хора и машини, но и само между последните.

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

 

5G ще положи втората крачка в сливане на физически с дигитални магазини. Това ще става чрез виртуална (VR) и добавена реалност (AR) при потребителите и свръх свързаност за компаниите. Последното ще позволи да се следят редица ключови показатели, като потока на клиенти, наличности и много други в реално време.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

 

Умният транспорт е част от концепцията за умните градове, но той ще създаде истински интелигентни магистрали, които да осигуряват бърза и непрекъсната свързаност, която може да се реализира чрез 5G. Чрез нея те ще станат основно място за развитие не само на автономни леки автомобили, но и тежкотоварни камиони.

УМНИ ГРАДОВЕ

 

Свързването на редица комунални и обществени услуги, изграждането на интелигентна инфраструктура ще позволи да се подобри цялостната градска среда. Умно паркиране, сметосъбиране, водо и електро снабдяване и много други. Всяка една подобна услуга ще изисква стотици свързани устройства и сензори, както и достатъчно надеждна мрежа. Изисквания, които 5G може да задоволи.

ИНТЕЛИГЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

5G ще отключи използването на сензори, дрони оборудвани с термокамери и други технологии, които могат да дават представа в реално време на фермерите какво се случва с техните обработваеми земи. Както и какви действия да предприемат, за да повишат значително ефективността на реколтата си.