БЕЗОПАСНО ЛИ Е 5G

 

Опасни или безопасни са мобилните мрежи от пето поколение (5G) за здравето? Този въпрос стана изключително актуален от 2019 г. насам и изостри вниманието на обществото покрай пандемията от коронавирус през 2020 г. За да може да отговорим на него, трябва да разгледаме дали негативно влияние имат мобилните комуникации като цяло, как и с каква мощност излъчват. След което да видим какво е новото при 5G и дали влияе върху безопасността за здравето ни.

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИТЕ

emf-spectrum-5gbg

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Електромагнитните излъчвания се разделят на два типа – йонизиращи и нейонизиращи. Мобилните мрежи и целия радиовълнов спектър излъчват от вторите, чийто единствено доказан негативен ефект е загрявяване на тъканите при по-силно облъчване. Примерите за него са много – ще получим слънчево изгаряне ако не сме предпазливи лятото, ако пипнем гореща жична крушка или начина по който работи добрата-стара микровълнова печка.

 

За да се получи такъв при облъчване от мобилните базови станции те трябва да работят с мощност хиляди и дори милиони пъти по-големи от настоящите.

 

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 

Свойството на йонизиращите лъчения е, че те са толкова силни, че могат да предизвикат промени на атомно и молекулярно ниво. Включително те могат да доведат до фатални последици или в по-добрия случай – до трайни увреждания. Това е радиацията, от която толкова много се боим в живота и в популярната литература.

 

Мобилните мрежи излъчват нейонизиращи лъчи, които в българския език не се водят за радиация, а самите те нямат радиоактивни свойства. Объркването идва от факта, че в английския език radiation се използва като нарицателно за всички видове лъчения.

 

В УПОТРЕБА

 

0
години
използваме радиовълните в нашето ежедневие

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

10000
изследвания са направени през последните 50 години

МОБИЛНИ МРЕЖИ

0
години
има масови мобилни клетъчни мрежи

ИЗВОДИТЕ ДО МОМЕНТА

 

1
Единствената доказана вреда от мобилните мрежи е когато излъчват толкова силно, че да могат да нагреят тъканите с 1 градус по Целзий. Инфраструктурата на операторите в момента работи на мощности около 5 000 пъти под този праг.
2
Наложените в световен мащаб максимални стойности на електромагнитните излъчвания (радио, ТВ антени, мобилни мрежи, електропроводи и др.) се смятат за безопасни за населението и околната среда. Те са 50 пъти под потенциално опасните нива и учните са на мнение, че при тях не се наблюдават негативни ефекти при ползването на подобни технологии.
3
Международните научни среди смятат, че не мобилните мрежи, а самите клетъчни телефони и смартфони може да са по-опасни. Има ограничена и непотвърдена връзка между част от мозъчните тумори и продължителното ползване на подобни крайни устройства, но не и от фоновото облъчване на инфраструктурите на операторите.
4
Необходими са още изследвания за ефектите от дългосрочното излагане на повишен електромагнитен фон. Става дума за облъчвания в периода на десетилетия и дори векове.

„Много изследвания са проведени през последните две десетилетия, затова дали мобилните телефони представляват потенциален здравен риск. Изводите към момента са, че няма доказани вредни ефекти от ползването на мобилните технологии“

СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НАЙ-СИЛНИТЕ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

Мобилните мрежи не са най-силните излъчватели на радиовълни, ТВ и радио станциите разпръскват сигнали в стотици пъти по-висока мощност. Това е и причината те да се поставят извън населените места. По този начин се спазва принципа, колкото по-силни са излъчванията, толкова по-далеч ще се поставят антените спрямо хората. 4G мрежите излъчват по-слабо от 2G и затова базовите станции са по-нагъсто. Същото ще важи за 5G и техните микро и нано клетки. Те ще излъчват единични вати или дори миливати.

ТВ СТАНЦИИ 40000W
ГРАЖДАНСКИ РАДАР 20000W
ЕФИРНО РАДИО (КЪСИ ВЪЛНИ) 500W
МОБИЛНА БАЗОВА СТАНЦИЯ (3G И 4G) 50W
5G МИКРОКЛЕТКА 10W

ФАКТОРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗСТОЯНИЕ

 

МОЩНОСТ НА ИЗЛЪЧВАНЕ

 

ДЪЛЖИНА НА ВЪЛНАТА

 


Три фактора са в основата за създаване на безопасна обстановка за разпространение на радиовълните. Това са мощността на излъчване, разстоянието до потенциални хора и дължината на вълната.

 

Колкото по-силно работи една антена, толкова по-далеч тя е разположена от населените места. Най-силните източници на радиовълни са големите радио и ТВ станции и неслучайно те са изградени извън градовете. Ако се намират в някое населено място, антените се слагат на голяма височина от няколкостотин метра, за да намалят опасността от силно излагане. Мобилните базови станции, особено от последните поколения излъчват все по-слабо и слабо. За сметка на това те са поставят на по-гъсто особено в населените места.

 

При спазване на ограниченията за излъчване, те могат да съставлява много малка част от целия фон. 5G мрежите ще ползват по-късите милиметрови вълни, като клетките ще бъдат разположени още по-нагъсто. За да се компенсира този факт, новите микро и нано антени ще излъчват десетки и стотици пъти по-слабо от традиционните станции.

 

По подобен начин стоят нещата с по-високите честоти. Колкото по-къси вълни и по-високи радиочестоти се използват, толкова по-бързо заглъхват те при разпространението им в атмосферата или по-лесно се абсорбират от физически препятствия. Затова те се ползват на къси дистанции и поради това няма да се ползват с висока мощност. Това правило ще важи и за милиметровите вълни, които са в основата на част от иновациите на 5G.

 

КОНТРОЛ НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА

На базата на изследванията от загряващия ефект, Международната комисия за предпазване от не-йонизиращи лъчения (ICNIRP) взима нивата на излъчвания при които може да се достигне нагряване от 1 градус по Целзий в човешкото тяло. След което те ги свалят 50 пъти и определят максималните стойности, които се установяват за допустими в населените места и извън тях.

Тези лимити се взъприемат като максимални препоръчителни от Световната здравна организация (СЗО) и се превръщат в стандарт за регулациите по света. Стойностите са възприети като абсолютен таван в рамките на целия Европейски съюз, САЩ и останалите части на света също ги прилагат.

В повечето случаи към момента, мобилните мрежи рядко изпълват докрай таваните на излъчване и има доста буферно пространство. Така, например замерванията на британския регулатор във Великобритания в началото на 2020 г. показаха, че 5G излъчва едва 0.5% от лимитите на СЗО и ICNIRP, а цялата мобилна мрежа достига едва до 1.5% от ограниченията.

ОПАСНИ СТОЙНОСТИ 500W/m2
СВЕТОВНИ ЛИМИТИ НА ICNIRP 10W/m2
Emf-limits-incnirp

БЪЛГАРИЯ СРЕД НАЙ-СТРОГИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Бихте ли повярвали, че България е на трето място в света по най-защитаващи лимити на излъчване при показателя за плътността. Тоест, антените на мобилните оператори в страната трябва да се съобразяват с един от най-строгите режими в целия свят.

<p>Той е между 50 и 100 пъти по-нисък от установените от ICNIRP лимити или около пет хиляди (5 000) пъти под опасните стойности при които се загряват тъканите с 1 градус по Целзий.

Единствените държави с по-силни ограничения са Белгия (по-конкретно за района на Брюксел) и Швейцария. Италия и Чили имат същия таван от 10 µW/cm2, който важи само за чувствителни места като училища, болници, детски градини и др. Отвъд тях, лимитите в градовете са 10 пъти по-високи до 100 µW/cm2.

5000
x
са ограниченията в България под потенциално опасните стойности

5G И ЗДРАВЕТО

 

5G вкарва няколко технологични иновации, които станаха обект на атака, че ще предизвикат сериозни увреждания за човека и околната среда. По-голямата част от подобни твърдения са доказана дезинформация. Причината е, че много от новите елементи продължават да подлежат на същата регулация и лимити на излъчване, като досегашните мобилни мрежи. Телекомите и властите стриктно пазят съотношението между мощността на излъчване, разстоянието до антената и дължините на вълните, да са балансирани и да няма потенциални опасности за хората и околната среда.

 


„Ако следваме настоящите препоръки, разгръщането на 5G мрежите няма да имат негативен ефект върху здравето на хората“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
stck-radio-frequency

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕСТОТИ

 

5G ще добави нови честоти, които ще надградят тези, които се използват в момента от досегашните мобилни поколения. Дори да има повишаване на електромагнтните излъчвания, таваните важат за целия фон. Което означава, че ограниченията ще важат и за новите честоти и кумулативно те няма да надвишават възприетите за безопасни норми. Това ще важи и за бъдеще, когато се добавят и нови радиовълни към ползвания от операторите спектър.

stck-5g-mmwave-antenna

МИЛИМЕТРОВИТЕ ВЪЛНИ

 

Изследванията до момента не показват по-различно свойство на милиметровите вълни (над 20 GHz) спрямо тези, които се ползват от операторите в момента. Разликата е, че те заглъхват в атмосферата много по-бързо от останалите, което налага клетките за тях да се разполагат по-близо до потребителите. Съответно, за да се спазват нормите на излъчване и безопасността на хората, тяхната мощност ще е в пъти по-малка от традиционните базови станции. За някои антени говорим за единични вати.

stck-cell-tower-network

ПОВЕЧЕ МОБИЛНИ КЛЕТКИ

 

Покрай използването на милиметрови вълни се налага разполагането на повече мобилни клетки при 5G. По-голямата им гъстота се компенсира с намаляване значително мощността на излъчване на антените. Така например ако в момента една стандартна базова станция работи с мощност на радиовълните от 50 W, то една 5G такава разположена на улицата или в затворено пространство ще излчъва под 10 W. В някои случаи дори ще става дума за миливати (mW). По този начин се елиминира опасността от по-гъстото разполагане на мрежата за човека.

Massive-mimo-beamforming-infographic

НАСОЧЕНИТЕ ИЗЛЪЧВАНИЯ

 

5G ще използва по-насочен лъч до крайните устройства. Това означава, че вместо една антена да облъчва целия раойно около себе си и така да се “закачат” смартфоните и другите свързани джаджи, при новото поколение мобилни мрежи ще имаме много антени, които активно ще търсят и изпращат насочен сигнал към съответния потребител. Крайният резултат е, че пасивният фон ще се понижи значително. Примери вече имаме във Великобритания, където 5G антените излъчват до три пъти по-слабо от по-старите поколения. Проблемите са в по-трудното измерване на насочения лъч към устройствата, както и безопаността все повече ще пада върху последните, отколкото към мобилната мрежа.