5G в помощ на икономиката

5

G мрежите ще окажат революционен характер върху технологичното, икономическо и социално развитие на обществата и страните, които я изградят в дългосрочен план. В краткосрочен, за обикновените хора, това е просто еволюция към по-високи скорости, но за истинския потенциал трябва да се погледне по-напред във времето и неговите приложения.

Крайният ефект ще бъде пълна трансформация и дигитализация на нашето ежедневие. Между Водещите държави по света, като САЩ, Китай, Европейския съюз, Япония, Русия, Индия и пр. единодушно приемат, че бъдещото им икономическо развитие зависи до голяма степен от приемането на 5G.

„Страната, която стане лидер в приемането на 5G технологията ще разполага с осезаемо технологично, икономическо и в националната сигурност предимство над останалите държави“

Рой Блънт, сенатор на САЩ

Надпреварата за по-бързото разгръщане на новото поколение мобилни мрежи може да се проследи и с ескалирането на търговската война между първите две държави. 5G е крайъгълен камък в спора между САЩ и Китай, особено по отношението на доставката на мрежово оборудване.

Затова неслучайно, щатският сенатор Бой Блънт заявява през 2019 г.:
“Страната, която стане лидер в приемането на 5G технологията ще разполага с осезаемо технологично, икономическо и в националната сигурност предимство над останалите държави”.

Сенатор Бой Блънт не е случаен човек – той оглавява политическата комисия на управляващата в момента САЩ Републиканска партия.

Дигитални трилиони

stck-digital-world-2

Всички тези думи не са подплатени и със съответните прогнози. Икономически в рамките на 15 години, 5G ще акумулира 13.2 трлн. долара продажби в редица индустрии. Което ще съставлява около 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на света. Това показват данните на консултантската фирма PwC в доклад поръчан от Световния икономически форум.

Най-силен ще е ефектът в производството, където процесите по автоматизация и подобряване на ефективността на цялостния процес. Там ползите от 5G се очаква да достигнат 4.7 трлн. долара. Освен телекомуникационния и IT сектор, който е логично да привлече допълнителни продажби, висока добавена стойност ще има при продажбите на едро и дребно, публичните услуги (развитие на умните градове и електронното управление например), транспорта, здравеопазването, образованието, земеделието и много други.

0
трлн.
долара ще допринесе 5G за световната икономика към 2035 г.
0
%
от световния БВП ще дойде по линия на 5G към 2035 г.

Най-много добавена стойност в абсолютни суми се очаква да бъде генерирана в производството – общо около 4.7 трлн. долара до 2035 г. Автоматизацията, изчистваненто на процесите и бързата доставка ще доведе до по-скоростна работа на фабриките и те ще могат да създават повече продукти. Тази сума ще отговаря за 5.4% от всичките продажби, но по принцип маржовете и ръстовете в тези сектори са доста трудна задача. Създаването на умни фабрики ще бъде голяма крачка напред за производствената индустрия.

Очаквано в IT и комуминакациите като дял добавената стойност на 5G ще бъде най-голяма – 10.7% или 1.6 трлн. долара до 2035 г. Тук все пак ще влязат редица устройства, създаването на услуги за останалите бизнеси и много други. Това няма да са единствените сектори, които ще бъдат трансформирани от 5G. Към тях добавяме здравеопазване, образование, земеделие, комунални и в един момент дори публичните.

Добавена стойност на 5G (в млрд. долара) до 2035 г.

  • Производство
  • IT и комуникации
  • Търговия на едро и дребно
  • Обществени услуги
  • Други

Добавената стойност на 5G като дял от продажбите до 2035 г.

Производство
0%
IT и комуникации
0%
Търговия на едро и дребно
0%
Публични услуги
0%

Нови работни места

stck-robot-human-jobs

Допълнителните продажби ще създадат и милиони нови работни места. Налагането на 5G и скоростното дигитализиране и свързване на бизнеса и индустриите ще отключат нови специалности. Изчисленията на PwC показват за над 22 млн. нови работни места.

Поради високата добавена стойност на работата, те най-вероятно ще бъдат и доста добре платени. Предизвикателството за всички индустрии ще бъде в обучението и преквалифицирането на специалистите. Причината е, че за разлика от рутинните дейности, новите експерти трябва да имат по-задълбочени знания.

0
млн.
нови работни места ще бъдат създадени покрай 5G до 2035 г.

Европа в опит да не изостава

stck-digital-eu-gravity

Европейският съюз загуби надпреварата за 4G, до голяма степен, заради фрагментирания телеком пазар на континента. Брюксел се опитва да не повтаря грешката от преди повече от десетилетие и стартира отрано различни инициативи и планове за стимулирането на 5G мобилните мрежи. Според изследване поръчано от Европейската комисия, потенциалните икономически ползи от новата технология се оценяват на 141 млрд. евро и 2.3 млн. нови работни места сред страните от Съюза.

Част от тях датират още от 2013 г., като включва изградена нормативна рамка за създаването публично-частни партньорства със заделени европейски средства за 700 млн. евро, които ще се разпределят през програмата „Хоризонт 2020“. ЕС не се ограничава само с тях, като в новия програмен период те ще бъдат надградени с допълнителни инвестиции.

Планирани инвестиции на ЕС в 5G

Програма „Хоризонт 2020“ 700млн. евро
Програма „Свързана Европа“ 3000млн. евро

Само по инициативата „Свързана Европа“ (CEF2 Digital) са предвидени три милиарда евро за различни 5G проекти. Те няма да включват само изграждането на мрежи, а по-скоро за изграждането на пълни обществени и бизнес услуги, както и допълнителна инфрастрауктура, по която да с разгръща дигитализацията и автоматизацията на Стария континент.

ЕС също така е включила транспортните коридори, които да бъдат свързани с 5G. Това ще позволи на европейските държави да се обвържат с умни магистрали, които да се използват за тестването и развитието на автономни коли, камиони и други превозни средства.

Related Posts