ЕК очаква нови 5G проекти за умни общности

Европейската комисия (ЕК) припомня, че вече е активен вторият прозорец за кандидатури за 5G проекти. Той е част от програмата Свързана цифрова Европа (CEF Digital) и е насочен към 5G проекти за умни общности.

Прозорецът е отворен от 12-ти октомври 2022 г. до 23-ти февруари 2023 г. Той е с бюджет 50 млн. евро и е насочен към нови идеи и проекти за публични услуги. Изискванията са актуализирани с оглед отзивите от първия прозорец, както и от различните участници и експерти в дискусии и уебинари.

5G за умни общности

Мобилните мрежи от пето поколение са една от основите на ЕС за постигане на цифровите си цели. Чрез тях трябва да се осигури широколентова свързаност са възможно най-много хора.

„Достъпът до бърза и надеждна 5G свързаност има голям потенциал да помогне на европейските региони, градове и малки населени места да се преобразят дигитално, да се модернизират конкретни сектори като здравеопазване и образование, както и да се обновят публичните услуги“, пише ЕК.

Комисията дава и няколко примера, които са извлечени от пилотните 5G проекти. Идеята е публично-частното 5G партньорство да продължи да се развива във възможно най-много сектори. По отношение на умните общества, ЕК дава следните примери:

  • Екшън планът за цифрово образование е посочил свързаността като критичен компонент за качествена дигитална образователна система. Свързаността като 5G може да помогне на ученици и студенти да участват в обучения и часове от разстояние, включително чрез добавена и виртуална реалност.
  • Здравните центрове и болниците се нуждаят от високоскоростни мрежи с голям капацитет, за да обработват електронните здравни досиета, както и да позволят персонализирани медицински консултации и лечение от разстояние в реално време.
  • Този тип мрежи могат да са от значение и за осигуряване на връзка с критична медицинска апаратура за следене на важни жизнени показатели, както и за непрекъсваемост на мониторинга в линейки и по домовете на пациентите.
  • ЕК отбелязва, че и пандемията е показала огромното значение на високоскоростния интернет за поддържането и работата от разстояние на ключови обществени услуги и структури.
stck-digital-europe-map-grid-crop
5G коридорите са живи

В същия времеви период, до 23-ти февруари 2023 г. ЕК отваря и втори прозорец за предложения за 5G коридорите. Бюджетът е 25 млн. евро, като допълва първия прозорец и тук целта е да се дадат предложения за проекти, разработки и проучвания, които да покажат ползи, предизвикателства и решения за 5G коридорите.

CEF Digital иска да открие и финансира проекти за 5G покритие за пътища, ж.п. и водни трасета. Трябва да се изгради паневропейска мрежа от 5G коридори до 2027 г. Тази инфраструктура ще е от основно значение и за изграждането на свързани и автоматизирани трасета и превозни средства.

Предвидените услуги ще покриват различни ситуации и необходимости за по-добра сигурност на пътя, удобства за шофьори и пътници и „релевантни играчи“. 5G свързаността „ще позволи високо ниво на автоматизация до края на настоящето десетилетие за определени секции от пътищата“, казва още ЕК.

Related Posts