Изследванията и 5G

ИЗСЛЕДВАНИЯТА И 5G

 

Радиовълните се използват от човека повече от век и научните изследвания разработени през това време се измерват в десетки хиляди. Откакто мобилните мрежи работят по света, учените изучават ефекта, който те имат върху човека и околната среда. Широкият консенсус сред тях за момента е, че тази технология не представлява и няма доказано негативно и опасно влияние.

Предвид огромния брой изследвания би трябвало всичко да е изучено и категоризирано, но не е. Доста от научните трудове и опити не винаги са достатъчно достоверни. Поради тази причина има качествени и не толкова качествени изследвания. Скептиците на 5G и мобилните технологии, много често или цитират определени части от научните трудове, извадени от по-големия контекст или директно се позововат на по-малко качествени такива.

Все пак има някои “бели петна” за науката, които трябва да бъдат изчистени преди да сме 100% категорични за безопасността на мобилните технологии. Те обаче не са толкова сериозни, че да са повод за паника и голяма тревога, а по-скоро са за прецизиране на настоящите регулации.

В УПОТРЕБА

 

120
години
използваме радиовълните в нашето ежедневие

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

32 000
изследвания са направени през последните 50 години

МОБИЛНИ МРЕЖИ

 

40
години
има масови мобилни клетъчни мрежи

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИТЕ ДО МОМЕНТА

КОИ СА НАДЕЖДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРИЧИНЯВАТ ЛИ РАК МОБИЛНИТЕ МРЕЖИ

ИЗВОДИТЕ ДО МОМЕНТА

 

1
Единствената доказана вреда от мобилните мрежи е когато излъчват толкова силно, че да могат да нагреят тъканите с 1 градус по Целзий. Инфраструктурата на операторите в момента работи на мощности около 5 000 пъти под този праг.
2
Наложените в световен мащаб максимални стойности на електромагнитните излъчвания (радио, ТВ антени, мобилни мрежи, електропроводи и др.) се смятат за безопасни за населението и околната среда. Те са 50 пъти под потенциално опасните нива и учните са на мнение, че при тях не се наблюдават негативни ефекти при ползването на подобни технологии.
3
Международните научни среди смятат, че не мобилните мрежи, а самите клетъчни телефони и смартфони може да са по-опасни. Има ограничена и непотвърдена връзка между част от мозъчните тумори и продължителното ползване на подобни крайни устройства, но не и от фоновото облъчване на инфраструктурите на операторите.
4
Необходими са още изследвания за ефектите от дългосрочното излагане на повишен електромагнитен фон. Става дума за облъчвания в периода на десетилетия и дори векове.

„Много изследвания са проведени през последните две десетилетия, затова дали мобилните телефони представляват потенциален здравен риск. Изводите към момента са, че няма доказани вредни ефекти от ползването на мобилните технологии“

СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Няма повишаване на риска от раково заболяване свързано с нормалното използване на мобилните устройства“

Резултатите от Interphone, обобщени от IARC

„При много високи излъчвания има повишаване на риска от появата на ракови заболявания“

National Toxicology Program, САЩ