Европа има всичко необходимо за голям успех на 5G

Миналата седмица ETNO публикува своя годишен доклад за състоянието на телекомуникационния бранш през 2022 г. В него организацията обяви, че Европа изостава от основните региони и страни по отношение на разгръщането на мобилните мрежи от пето поколение (5G).

Проблемът е в това, че другите региони вече имат по-голямо покритие на населението, повече потребители, повече инвестиции и сякаш по-добър план. Данните в доклада не показват обнадеждаваща картина и изглежда, че Европа дори „изпуска“ възможността да използва 5G като очаквания катализатор за икономиката.

Ниски доходи

Всъщност, макар и да изостава, Европа е в добра позиция за разгръщане на 5G в пълния му блясък. Докладът ни представя някои от привидните проблеми, които при правилен подход, могат да бъдат преобразувани в предимства.

Средният приход от един потребител на европейските телекоми е по-нисък от колкото е в други държави – 14.71 евро. Единствено в Китай е по-нисък – 9.26 евро, но там огромният брой абонати и ударното и масово разгръщане на 5G компенсира разликата. Телекомите в Южна Корея и Япония обаче получават съответно по 26.17 и 27.86 евро от потребител. Първенец е в САЩ – 37.37 евро. Данните не взимат предвид инфлацията.

Ниските цени са добри за крайния потребител, но ограничават възможността на телекомите да инвестират, особено в ситуация като сегашната с увеличаване на разходите, коментира ETNO. Конкуренцията в Европа е много силна, като това поддържа цените ниски. Освен това 5G услугите се плащат допълнително в страни като Китай и Южна Корея, но в Европа например са достъпни за потребителите без още такси.

stck-5g-smart-city-phone
С 5G напред

По данни на ETNO до края на септември 2022 г. в Европа има 105 публични, работещи 5G мрежи, спрямо 93 година по-рано. Напредъкът на нови мрежи е малък, но и очакван, тъй като почти всички телекоми, които искат да предлагат 5G, вече имат нужните лицензи за това. По-големият напредък се очаква при покритието. Докато 4G мрежите покриват 99.5% от населението на Европа, достъп до 5G имат 73%, което е най-ниското ниво спрямо САЩ, Китай, Южна Корея и Япония.

В това число влизат всички честоти и разновидности, като DSS например. Различните региони и телекоми обаче имат индивидуален подход. Някои разчитат предимно на DSS за увеличаване на покритието. В Европа пък се залага предимно на 5G в 3.5GHz, докато DSS и по-ниските честоти не се ползват толкова. За mmWave пък изоставането е в целия свят.

Именно заради по-целенасочения подход на европейските телекоми обаче, те предлагат по-добро общо качество на 5G услугата. Средната скорост на теглене общо за всички поколения мобилни мрежи е по-висока спрямо общата за целия свят, отбелязва ETNO. Тя е 92Mbit/s, но отново е по-ниска спрямо Южна Корея например, където е 244Mbit/s. Според данните на Opensignal, българските телекоми са в челото на класацията със значително по-високи скорости, особено при 5G спрямо средното за Европа.

Добавената стойност

Има и още много фактори, които описват доста негативна картина за състоянието на телекомите в Европа и най-вече за способността им да инвестират и иновират. Тепърва ще се види и какво ще е отражението на инфлацията върху операторите. Разходите също се вдигат за всичко, особено за енергията, материалите, части, оборудване и т.н.

Трудните времена обаче показват и важността на мрежите, допълва ETNO. Телекомите успяха да реагират адекватно на пандемията и предложиха нужните пакети и допълнителни данни, за да могат хората да останат свързани и да работят по време на ограничителните мерки.

„Членовете на ETNO имаха и ключова роля в подкрепата на Украйна след руската инвазия“, казва още организацията. Тя дава за пример безплатните услуги за бежанци, намалените такси за роуминг от и до Украйна, както и други мерки, като безплатен WiFi, повишен капацитет в горещите точки с много бежанци и др.

Телекомите имат и множество косвени ползи за европейците. ETNO изчислява, че членовете на организацията са генерирали 145.2 млрд. евро стойност  за 2021 г., която е разпределена към европейците чрез заплати, акционери, данъци, инициативи и др. Само данъците през 2021 г. са 40.9 млрд. евро.

Всичко това показва, че телекомуникациите имат важна роля в икономиката и обществото. И това е с далеч от ефективно представяне на телекомите в Европа. При по-добро оптимизиране на водещите аспекти – регулации, инвестиции, спектър и др., операторите ще могат да постигнат още по-добри резултати и да помогнат за реализирането на амбициозните цифрови цели на ЕС до 2030 г., сред които е и достъп до гигабитова връзка за всички домакинства.

Related Posts