Британските 5G мрежи излъчват под 1% от допустимите стойности

Б

ританският телеком регулатор OFCOM направи мащабно замерване на базовите станции на мобилните оператори на Острова през февруари. Идеята е да се покаже, че новите мрежи от пето поколение (5G), както и самите мобилни телекомуникации в страната са безопасни за здравето на хората. Резултатите напълно потвърждават тази теза.

Според тях, най-високите стойности на излъчване на 5G клетките съставляват 0.039% от максимално допустимите лимити, възприети от Световната здравна организация и Европейския съюз. Те са базирани на изследванията и препоръките направени от Международната комисия за предпазване от не-йонизиращи лъчения (ICNIRP).

Малка частица от нормите

5glogo-vodafone

Замерванията извършени от OFCOM показват не само, че 5G излъчва миниатюрна част от допустимите граници, но това се отнася за цялата мобилна инфраструктура във Великобритания. Най-високата стойност отчетена на целия Остров е в лондонския квартал Канари Уорф, който се слави със силната концентрация на големи бизнес сгради и офиси. Дори там, са отчетени стойности от 1.49% спрямо максималните граници определени от ICNIRP.

Всъщност в Канари Уорф е единственото място, в което те надминават 1%. На всички останали тествани обекти, излъчванията рядко надминават 0.5% от максимално допустимите. Изследването на OFCOM показва и нещо друго – 5G сигналите са в пъти по-малки от тези на предходните поколения мобилни мрежи. Когато се изследват всички честотни ленти и се поставят данните до тези на новата технология, разликата е между 10 и 100 пъти. Например, в бизнес парка Axtec West в Бристол, мобилните клетки са замерени да излъчват 0.14% от стойностите на ICNIRP, докато при 5G честотите на същото място е отчетен сигнал със сила 0.001%.

Измерени срещу допустими излъчвания

ICNIRP (максимално препоръчани стойности) 100%
Мобилна мрежа във Великобиртания 1.5%
5G мрежа във Великобритания 0.5%
Максимални лимити в България 1%

Петото поколение показва пик в Бирмингам. Там 5G клетките излъчват 0.039% от максимално допустимите стойности. За сравнение, тези от останалите мобилни технологии (2G, 3G и 4G) дават най-висок резултат от 0.468%.

Заключенията на OFCOM са, че мобилните мрежи във Великобритания са безопасни, като силата на техния сигнал, е малка частица от безопасните лимити. Той е видно по-слаб при 5G отколкото при предходните поколения клетъчни технологии.

Реалността на Острова и България

Резултатите във Великобритания могат да дадат и известна представа, каква е ситуацията в България. Мобилните оператори на Острова използват близо два пъти и половина повече честоти от техните колеги у нас. Достъпни за британските телекоми са лентите в 800 MHz, 900 MHz, 1 400 MHz, 1 800 MHz, 1 900 MHz, 2.1 GHz, 2.3 GHz, 2.6 GHz, 3.4 GHz и 3.8 GHz. От тях единствено предпоследния се използва за 5G връзка, докато останалите се използват от предходните поколения мобилни мрежи.

В България, операторите имат достъп единствено до 900 MHz, 1 800 MHz, 2.1 GHz и 2.6 GHz. Комисията за регулиране на съобщенията предостави временно на телекомите и спектъра в 3.6 GHz, който да се ползва за тестване на 5G. Изпитанията бяха проведени през втората половина на 2019 г. и от трите оператора, като беше използвано ограничено количество оборудване (по една базова станция и една мобилна клетка на компания). Затова излъчванията, които в България ще се отчетат може да са дори още по-ниски.

Всъщност, те трябва да бъдат такива. Защото в България лимитите за електромагнитни излъчвания са между 45 и 100 пъти по-строги от препоръките на ICNIRP. Което означава, че максимално допустимите стойности са между 1% и 2.2% от ограниченията, които международната комисия налага, а Великобритания прилага.

Related Posts