ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

5G е петото поколение мобилни телекомуникационни мрежи. То е естественото продължение и еволюция на настоящата 4G връзка.

Общо четири са новите компонента – добавяне на нови радиочестоти, по-силната употреба на микро и наноклетки, използване на антени с насочен лъч (Massive MIMO с Beamforming), както и добавяне на ползването на милиметрови вълни (над 20 GHz). Повечето от тях са били ползвани по един или друг начин, просто не в тези мащаби.

Общоприетото мнение на учените е, че всички поколения мобилни мрежи (от 1G до 5G и нататък в бъдеще) не представляват опасност за здравето на човека, ако излъчванията са в рамките на международно наложените лимити. Последните ще важат и ще се спазват от 5G мрежите.

Мощността на 5G мрежите като цяло е и ще бъде по-ниска спрямо тази на предходните поколения. Има няколко фактора за това. Първият е, колкото по-наблизо се разполагат клетктите, толкова по-слаб сигнал ще излъчват те. Тоест, сега ако 4G базовите станции работят на мощности от 10W до 50W, 5G ще работи под 10W и дори някои микро и наноклетки може да минат в сферата на mW. Отделно, новото поколение мрежи създават по-нисък електромагнитен фон, заради директното насчоване на сигнала. Затова замерванията във Великобритания показват, че 5G клетките излъчват до три пъти по-слабо от най-мощните антени на досегашните технологии. Самите насочени лъчи, не могат да надвишават установените максимални лимити и те също не трябва да се разглеждат като опасност за здравето.

Милиметровите радиовълни са тези над 20GHz и за първи път ще се ползват за мобилна комуникация. Те са по-малко изследвани като ефект върху човека, но от наличните доказателства учените смятат, че при спазването на лимитите за излъчване няма да има опасност, което важи и при другите честоти.

5G мрежите ще предоставят мобилна връзка, която е съпоставима с фиксирания интернет предаван по кабел в момента – много по-високи скорости, с минимално забавяне. По-голямата, но индиректна, полза се крие в създаването на изцяло нови услуги от страна на бизнеса, които ще промени и улесни ежедневието на потребителите.

По-големият ефект от 5G ще се усети в бизнеса и индустриите. Новите мрежи ще могат да трансформират цели сектори, като позволят пълна автоматизация на процеси и създаването на изцяло нови услуги. Някои от тях до скоро бяха в сферата на научната фантастика.

Към юли 2020 г. все още няма изградена такава мрежа в нито едно населено място. През втората половина на 2019 г. бяха осъществени 5G тестове от трите телекома, но общия брой ползвани базови станции е три стационарни и две мобилни.

Малко известен факт е, че България има едни от най-стриктните лимити на излъчване в света. Те са между 45 и 100 пъти по-строги от наложените от Световната здравна организация и Европейския съюз. Ограниченията се спазват, като нарушенията на излъчванията измерени в страната са по-скоро изключения.