ТЕЛЕКОМ ПАЗАРЪТ В БЪЛГАРИЯ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Българският телекомуникационен пазар бележи силна динамика през последните години. До 2017 г. той се движеше със спад, който беше вследствие на ударните регулации наложени на мобилните оператори от страна на Европейския съюз влезли в сила в България в периода 2009-2015 г. Това доведе до спад на приходите и намаляване на броя активни SIM карти. Последното беше вследствие на по-стриктни правила при ползването на предплатени карти, по-бързото премахване на неактивните абонати, както и налагането на двойните и тройни пакети.

Въпреки опитите и раздадените честотите за 4G на общо шест компании, основните мобилни оператори в страната остават три – „A1 България“, „Теленор България“ и „Виваком“. От другите три, единствено „Булсатком“ има функционираща мрежа с потребители към 2020 г.

Данните в тази страница са взети основно от годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), както и от финансовите отчети на водещите телекоми. Пълната информация, публикувана от регулатора може да се намери тук.

0
млрд.
лева са приходите на целия телеком пазар за 2019 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕГМЕНТИ (В МЛН. ЛВ)

 • Мобилни услуги
 • Телевизия (платена и цифрова ефирна)
 • Домашен интернет
 • Фиксирани гласови и други

МОБИЛНИ УСЛУГИ

ТРИТЕ ОСНОВНИ ИГРАЧА

Пазарът за мобилни телеком услуги в България запазва статуквото за три големи играча – установените „A1 България“, „Теленор България“ и „Виваком“. От 2014 г. 4G мрежи изградиха „Макс телеком“ и „Булсатком“. Първата компания фалира и прехвърли лиценза за ползване на радиочестотите и потенциално оборудването си на „Ти.ком“. Последната е заявила, че през 2019 г. не е предоставяла мобилни услуги. „Булсатком“ има маргинално присъствие на пазара с около две хиляди абонати и почти никакви приходи от мобилни услуги.

В представените данни може да има разминавания, поради факта, че е взета информацията от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и от големите оператори. Регулаторът например изисква разделянето на приходите и абонатите на такива за мобилни гласови и отделно на такива за мобилен интернет. КРС отбелязва, че голяма част от тях са на пакетни услуги, което ги прави до голяма степен припокриващи се.

0
млн.
са потребителите на мобилни гласови услуги през 2019 г.
0
млн.
са потребителите на мобилен интернет през 2019 г.

МОБИЛНИ АБОНАТИ (В МЛН.)

 • А1 България
 • Теленор България
 • Виваком

ВИЖТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПЛАТЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В СТРАНАТА

При платената телевизия има интересни динамики особено предвид високото ѝ проникване. Сателитната връзка продължава да е най-разпространена, което е вследствие на агресивната политика преди години на „Булсатком“ за привличане на абонати. Кабелната запазва второто място, но интернет базираната (доставяне чрез кабелите за домашен интерент – бел. ред.) набира все по-силна популярност. При платената телевизия отново основните играчи са трима, като все повече намаляват дела на независимите.

Всичко това е за сметка на безплатната за крайните потребители ефирна цифрова телевизия, която се разпространява от няколко мултиплекса. Причините за слабия интерес към нея са малкото налични канали и противоречив бизнес модел.

0
млн.
лева са приходите от платена телевизия за 2019 г.
0
млн.
лева са приходите от ефирна телевизия за 2019 г.

АБОНАТИ ПО ТВ СЕГМЕНТИ (В ХИЛ.)

 • Сателитна
 • Кабелна
 • IPTV
 • Цифрова ефирна

ПАЗАРЕН ДЯЛ В % (БЕЗ ЕФИРНАТА ТВ)

 • Булсатком
 • А1 България
 • Виваком
 • Други

ИНТЕРНЕТ

ДОМАШНИЯТ ИНТЕРНЕТ В БЪЛГАРИЯ

Домашният интернет в България все още е един от най-фрагментираните сектори на телеком пазара. Малките, регионални играчи продължават да държат значителен дял на приходите към 2019 г. Тенденцията за консолидация и окрупняване на позициите на водещите телекоми вече продължава повече от десетилетие.

Крайният резултат са две водещи компании, които притежават близо половината от пазара на интернет доставка. Трето дружество в лицето на „Булсатком“ и много на брой, но доста малки фирми, които осъществяват услугата. Последните ще функционират, докато осигуряват по-добро покритие от лидерите в различни по-малко интересни и недостъпни области.

0
млн.
лева са приходите от фиксиран интернет за 2019 г.
0
млн.
абоната на фиксиран интернет за 2019 г.

ПАЗАРЕН ДЯЛ ПО АБОНАТИ В %

 • Виваком
 • А1 България
 • Булсатком
 • Други