ТЕЛЕКОМ ПАЗАРЪТ В БЪЛГАРИЯ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Българският телекомуникационен пазар бележи силна динамика през последните години. До 2017 г. той се движеше със спад, който беше вследствие на ударните регулации наложени на мобилните оператори от страна на Европейския съюз влезли в сила в България в периода 2009-2015 г. Това доведе до спад на приходите и намаляване на броя активни SIM карти. Последното беше вследствие на по-стриктни правила при ползването на предплатени карти, по-бързото премахване на неактивните абонати, както и налагането на двойните и тройни пакети.

Въпреки раздадените честоти за 4G на общо шест компании през 2016г., основните мобилни оператори в страната остават три – „A1 България“, „Теленор България“ и „Виваком“. От другите три, единствено „Булсатком“ има функционираща 4G мрежа с пазарен дял 0.02% към 2020 г. През 2021г. трите основни оператора вече внедриха и своите търговски 5G мрежи.

Данните в тази страница са взети основно от годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), както и от финансовите отчети на водещите телекоми. Пълната информация, публикувана от регулатора може да се намери тук.

2.861
млрд.
лева са приходите на целия телеком пазар за 2020 г.

Структура на пазара за 2020 г. (В МЛН. ЛВ)

 • Гласови телефонни услуги (мобилни и фиксирани)
 • Телевизия (Кабелна, Сателитна и IPTV)
 • Достъп до интернет и пренос на данни
 • Други

МОБИЛНИ УСЛУГИ

 

ТРИТЕ ОСНОВНИ ИГРАЧА

Пазарът за мобилни телеком услуги в България запазва статуквото за три големи играча – установените „A1 България“, „Теленор България“ и „Виваком“. След процедура на търг с тайно наддаване проведен през април, на 11 май 2021г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) им издаде разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz с национално покритие и срок от 20 години. Честотите в обхвата 3.3-4.2 GHz се използват като основа за първите внедрявания на 5G глобално, тъй като перфектно балансират покритие и капацитет. Не след дълго, трите телекома пуснаха в действие своите търговски 5G мрежи. Към момента, 5G мрежата на Виваком е налична в централните градски части на всички 27 областни града в България, както и по автомагистрала Тракия. 5G ULTRA мрежата на А1 покрива населението над 75 града и курорта в страната, а 5G мрежата на Теленор покрива 63 града и курорта.

7.946
млн.
са потребителите на мобилни гласови услуги през 2020 г.
6.581
млн.
са потребителите на мобилен интернет през 2020 г.

МОБИЛНИ АБОНАТИ (В МЛН.)

 • А1 България
 • Теленор България
 • Виваком

ВИЖТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

 

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПЛАТЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В СТРАНАТА

 

При платената телевизия има интересни динамики особено предвид високото ѝ проникване. Сателитната връзка продължава да е най-разпространена, което е вследствие на агресивната политика преди години на „Булсатком“ за привличане на абонати. Разликата за 2020 г. е че интернет-базираната телевизия (IPTV) набра достатъчно популярност да задмине кабелната телевизия, означавайки че тя за пръв път взима второто място с 591 хил. абонати. При платената телевизия отново основните играчи са трима, като все повече намаляват дела на независимите.

Всичко това е за сметка на безплатната за крайните потребители ефирна цифрова телевизия, която се разпространява от няколко мултиплекса. Причините за слабия интерес към нея са малкото налични канали и противоречив бизнес модел.

391
млн.
лева са приходите от платена телевизия за 2020 г.
35.6
млн.
лева са приходите от ефирна телевизия за 2020 г.

АБОНАТИ ПО ТВ СЕГМЕНТИ (В ХИЛ.)

 • Сателитна
 • Кабелна
 • IPTV
 • Цифрова ефирна

ПАЗАРЕН ДЯЛ В % ЗА 2020

 • Булсатком
 • А1 България
 • Виваком
 • Други

ИНТЕРНЕТ

ДОМАШНИЯТ ИНТЕРНЕТ В БЪЛГАРИЯ

 

Домашният интернет в България все още е един от най-фрагментираните сектори на телеком пазара. Малките, регионални играчи продължават да държат значителен дял на приходите към 2020 г. Тенденцията за консолидация и окрупняване на позициите на водещите телекоми вече продължава повече от десетилетие.

Крайният резултат са две водещи компании, които притежават близо половината от пазара на интернет доставка. Трето дружество в лицето на „Булсатком“ и много на брой, но доста малки фирми, които осъществяват услугата. Последните ще функционират, докато осигуряват по-добро покритие от лидерите в различни по-малко интересни и недостъпни области.

310
млн.
лева са приходите от фиксиран интернет за 2020 г.
2.1
млн.
абоната на фиксиран интернет за 2020 г.

ПАЗАРЕН ДЯЛ ПО АБОНАТИ В %

 • Виваком
 • А1 България
 • Булсатком
 • Други