Лимитите на излъчване на мобилните оператори

Т

елекомите, като цяло са един от най-регулираните бизнеси на планетата, не само на национално, но и на наднационално ниво. Работата на мобилните мрежи и техните излъчвания се следи във всяка една дръжава, дали отговаря на съответните изисквания и ограничения. Самите максимални нива са определени доста под потенциално вредните за здравето и за живите организми.

На базата на изследванията от загряващия ефект, Международната комисия за предпазване от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) взима нивата на излъчвания при които може да се достигне нагряване от 1 градус по Целзий в човешкото тяло. След което те ги свалят 50 пъти и определят максималните стойности, които се установяват за допустими в населените места и извън тях.

Колко мощни са базовите станции

stck-mobile-cell-tower-radiation

Има два показателя, които се ползват за безопасност при мобилните технологии, които важат и за 5G. Първата е плътността на излъчванията и контролира мощността на антените и базовите станции. Както и не само, тъй като при нея се замерва целия електромагнитен фон на обществени и открити места. Така, че когато се правят замервания към тях влизат излъчванията от радио и ТВ ефирните сигнали, Bluetooth, WiFi мрежите и др., които са наоколо. Точните лимити определени от СЗО са 10 W/m2 (или 1 mW/cm2) за повечето честоти.

При нея вече може да приложим концепцията колкото по-нагъсто са антените, толкова по-слабо те излъчват и на по-малки дистанции. Именно, заради тези ограничения няма проблем да се добавят нови и нови честоти, стига общия фон да е в рамките на установените лимити. Ако се спазват тези предписания няма проблеми за човешкото здраве е тезата на Световната здравна организация.

ОПАСНИ НИВА
0%
ТАВАН НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА
0%
РЕАЛНИ НИВА НА МОБИЛНИТЕ МРЕЖИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
0%
НИВА НА 5G МРЕЖИТЕ
0%
ТАВАН НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
0%

В повечето случаи към момента, мобилните мрежи рядко изпълват докрай таваните на излъчване и има доста буферно пространство. Така, например замерванията на британския регулатор във Великобритания в началото на 2020 г. показаха, че 5G излъчва едва 0.5% от лимитите на СЗО и ICNIRP, а цялата мобилна мрежа достига едва до 1.5% от ограниченията.

Нивата при смартфоните и устройствата

stck-termometer-temperature

Втората е специфичният коефициент на поглъщане (SAR), който е основен за предпазването на потребителите от излъчванията на техните устройства – смартфони, таблети, рутери и др. Той всъщност е по-важен, защото някои джаджи много често „танцуват“ на ръба на позволените стойности. При него са по-често срещани потенциални нарушения, като например изтеглянето на Razer Phone 2 от пазара във Франция, заради значително надвишаване на ограниченията.

Според ICNIRP те са 0.1 W/kg за цялото тяло, 2 W/kg за главата и торса, както и 4 W/kg за крайниците. При случая във Франция в края на май имаме значително завишен втория показател с 3.29 W/kg. Именно, заради по-близките до максималните стойности, смартфоните се смятат за по-рискови от самите антени, макар, че внушението и дезинформацията в различни групи в социалните мрежи и сайтове е точно обратното.

Препоръчително, с опция за по-голяма строгост

stck-sofia-kopitoto-tower

По двата показателя на ICNIRP лимитите са препоръчителни, като повечето държави по света сами определят своите. В повечето случаи те са около тези на международната организация. Европейският съюз (ЕС) ги е приел за препоръчителни, като някои държави, сред които е България са въвели по-строг режим.

Страната ни е на трето място в света по най-защитаващи лимити на излъчване при показателя за плътността на планетата. Тоест, антените на мобилните оператори в страната трябва да се съобразяват с един от най-строгите режими в целия свят. Той е между 50 и 100 пъти по-нисък от установените от ICNIRP лимити или около пет хиляди (5 000) пъти под опасните стойности при които се загряват тъканите с 1 градус по Целзий.

Emf-limits-incnirp

Единствените държави с по-силни ограничения са Белгия (по-конкретно за района на Брюксел), а Швейцария е възприела нашите нива. Италия и Чили имат същия таван от 10 µW/cm2, който важи само за чувствителни места като училища, болници, детски градини и др. Отвъд тях, лимитите в градовете са 10 пъти по-високи до 100 µW/cm2.

При SAR нещата са малко по-специфични, тъй като там нещата опират до наднационално сертифициране и в ЕС отново са приети максималните лимити на ICNIRP. Всички устройства трябва да покриват нормите, в противен случай не могат да бъдат продавани на територията на Стария континент.

Related Posts