България и 5G

5G мрежа

27 Sep: ЕК: България трябва да ускори внедряването на 5G и цифровизацията на обществените услуги и бизнеса

Европейската комисия представи на 27 септември доклади за напредъка на цифровизацията, в които отправя препоръки за всяка от държавите в…