89% от населените райони в ЕС вече са с 5G покритие

Вече 89% от населените райони в Европейския съюз (ЕС) имат покритие с поне една мобилна мрежа от пето поколение. Това показват резултатите от редовния доклад 5G Scoreboard на 5G Observatory, първата част, от която беше публикувана преди дни.

Данните са обобщаващи към края на май т.г., като използват различни източници на информация от съответните държави, ако няма официални числа. Затова „букетът“ може да съдържа и малко по-стари данни за някои държави и реалното покритие да е дори по-голямо.

Картата показва ясно разделение на държавите. Почти всички страни от Западна Европа имат над 90% 5G покритие на населението. Изключението са Белгия с 40.3% покритие и Ирландия с 85.3%.

Повечето страни в Средна и Източна Европа записват по-ниски резултати. Първенци са Финландия, Естония и Гърция, съответно с 98.3%, 98.8% и 98% 5G покритие над населените си райони. България е под средното за ЕС със 70.8% 5G покритие, но значително по-добре от Румъния, която е с едва 32.7% покритие. Данните за страната са и по-стари, изглежда към септември 2023 г.

Докладът на 5G Observatory показва увеличение и на броя базови станции в ЕС. Те вече са поне 460 000, като авторите отбелязват, че реалният брой е по-голям. Отново тъй като информацията от доста държави е на поне на 3-4 месеца или по-стара.

Средно в ЕС вече има 103 5G базови станции на 100 000 души. Регионът продължава да изостава от Китай, Южна Корея и Япония, които са лидери в тази статистика. Те имат съответно 245, 593 и 118 5G базови станции на 100 000 души население. По-назад остават САЩ с 51 станции на 100 000 души.

По отношение на абсолютна бройка 5G станции, ЕС вече е на второ място след Китай. Азиатската страна е едноличен лидер с около 3.5 млн. 5G базови станции.

От гледна точка на приблизителен брой 5G абонати, ЕС е на трето място с 223 млн. абоната. На второ място е САЩ с 317 млн. абоната, а на първо – Китай с 851 млн. абоната. В Южна Корея и Япония са съответно 30 млн. и 26 млн.

Напредва и разпределението на честотния спектър. В ЕС вече са раздадени 73% от водещите честотни ленти за 5G. На най-голям интерес се радва 3.6GHz, където са раздадени 88.61% от наличните ленти. 700MHz е вторият диапазон с голям интерес, като при него са раздадени 84.04%. Изостава разпределението на т.нар. mmWave спектър – 26GHz. От него са раздадени 43.89%.

В това отношение България вече отбелязва значителен напредък. У нас са раздадени 96.7% от наличните честоти за 5G, казва докладът. Големите изоставащи са Румъния с 38.3% разпределен спектър, Полша – 33.3% и Литва – 47.2%.

Related Posts