Какъв е приносът на 5G за дигиталната икономика

Много се говори за огромния технологичен и икономически потенциал на мобилните мрежи от пето поколение. От две-три години те активно навлизат във все повече държави и наскоро индустрията прие, че е завършил първият етап и вече навлизаме във втората вълна на 5G.

Именно тя трябва да бъде времето, в което 5G да започне да реализира икономическите ползи, които всички очакват. Първата вълна беше съсредоточена върху бързото разгръщане на мрежите и осигуряването на наличност на услугата и техническо обезпечаване. Разбира се, този процес не е приключил и ще продължава през цялото време. Но вече по-голямото внимание ще е насочено към реализирането на очакваните цели.

stck-smart-economy-5g
„5G ще е двигател на дигиталната икономика“

Това е твърдение, което чуваме от много време. Но според изпълнителния директор на Intelligent World Роналд ван Луун, това е така, защото е факт. „Дигиталната икономика процъфтява заради темпото, с което технологиите и услугите биват приемани от организации, институции и потребители. Дигиталната икономика бързо се превръща в основен източник на социалния прогрес, а тя е подкрепена от изкуствения интелект, клауда и 5G”, пише Луун в свой коментар за Total Telecom.

Умните фабрики, умните мини и пристанища вече са факт и постепенно се реализират на все повече места. Тепърва предстои и възходът на интерактивните технологии, които ще променят как взаимодействаме със света, смята Луун.

Той коментира, че според данни от Световната банка, дигиталната икономика вече генерира над 15% от световния БВП. За последните 10 години темпото се увеличава 2.5 пъти по-бързо спрямо това на физическия свят.

Според Луун 5G е основен компонент на ИКТ инфраструктурата заради своите технически способности. Това го прави задължителен елемент от дигиталната икономика и постигането на нейните цели. 5G изисква значителни инвестиции в инфраструктурата, за да може да се справи с натоварването, казва Луун.

Усилията обаче ще си струват, допълва анализаторът. Само 5G ще добави 960 млрд. долара или 0.7% към глобалния БВП. Вече има над 20 000 различни ползи и казуси, които се използват в 50% от 97 водещи индустрии, коментира Луун. „5G е двигателят и на Industry 4.0”, споделя анализаторът.

stck-digital-society-5g-economy
Възможностите тепърва ще се увеличават

5G ще мотивира дигиталната трансформация в множество индустрии. Резултатът ще е значителен ръст и развитие на дигиталната икономика като цяло, смята Луун. Това ще е процес, който няма да се случи изведнъж. Той ще протича плавно, в продължение на години и 5G постепенно ще увеличава своята значимост във все повече сектори.

Луун дава за пример IoT. Очакванията са броят на устройствата в IoT да скочи от 10 млрд. на 100 млрд. 5G ще има основна роля за този ръст. А тепърва предстои и разгръщането на 5.5G, която има амбицията да увеличи всичко по 10 и да намали вредните емисии на мобилните мрежи с 10 пъти.

Луун посочва няколко допълнителни предимства на 5.5G, които ще се отразят благоприятно и на икономиката. Например нови пасивни IoT тагове ще имат по-голям обсег и ще улеснят автоматизацията и управлението на складови наличности, мониторинг на добитък и др.

5.5G мрежите ще допринесат и за „поумняване“ на сградите в градовете, което ще оптимизира тяхната енергийна консумация, ще позволи по-ефективно управление на ресурси и др. Градската инфраструктура също ще може да се подобри и да се адаптира по-добре в реално време според времето, ситуациите и др. По-добре оптимизиран график и движение на градския транспорт ще е само една от многото ползи.

5.5G ще позволи интерактивни изживявания, включително възможност за 24K VR гейминг и 3D видео без очила, казва Луун. Той очаква, че развитието на технологиите в тази сфера ще спечели потребителите и те ще са над 1 млрд. души по целия свят.

От гледна точка на сектори, 5G мрежите в заводите например вече стават много популярни в Китай. Midea Group е направила 15 различни проекта. Един от тях е изкуствен интелект през 5G мрежа с 1Gpbs ъплинк, който е подобрил засичането на дефекти по време на производството с 10%. Резултатът  е производство на перална машина за 15 секунди, намаляване на инвентара с 50% и спестяване на 30% от разходите за труд.

Вариантите и възможностите са практически неограничени. Всичко зависи от изобретателността на браншовете и желанието на ИТ индустрията да изпълни изискванията им.

Related Posts