Частните 5G мрежи могат да оформят Индустрия 4.0

Edge технологията винаги е била наоколо, но сякаш пренебрегвана и виждана като нещо твърде сложно. Въпреки това има постоянни опити за нейното развитие и популяризиране и последните са от Nokia, която казва, че частните 5G мрежи и Edge технологията могат да имат ключова роля в оформянето и развитието на Индустрия 4.0.

В пространен анализ за RCRWireless News от Nokia коментира, че именно частните 5G мрежи ще са от полза за по-масовото използване на Edge технология, което от своя страна ще отвори много повече възможности за Индустрия 4.0 да се развие в технически аспект.

Private 5G Network
5G е решението

Nokia смята, че частните 5G мрежи разполагат с всичко необходимо, за да могат компаниите да преосмислят и обновят своята ИТ инфраструктура и да не мислят само за типа връзка, но и как да я използват максимално ефективно. Например да я съчетаят с наличните вече технологии, които да подобрят и обновят, където е възможно.

Досега една от основните пречки за популяризирането на Edge и частните мрежи е именно оборудването. Затова Nokia е работила в посока предлагане на общо решение, което да осигури всичко необходимо директно във фабриката например.

„Преди нямаше избор и трябваше да се използват собствени машини на място, защото не можеше да се разчита на мрежата. Сега вече има надеждна безжична връзка с надежден капацитет и латентност. Въпросът вече е имате ли нужда от 2000 остарели компютърни елемента във вашите машини в заводите ви или може да се доверите достатъчно на мобилните данни, за да ги обедините“, казва Стефан Даебюл, ръководител на маркетинга за корпоративните решения в Nokia.

Според него вече не е нужно да има множество отделни сървъри и системи за управление, за гласовата мрежа, за видео камерите и т.н. Всичко може да се прехвърли на една система, която да оркестрира и разпределя според нуждите. Подходът значително ще улесни ИТ инфраструктурата, вместо да има множество несвързани индустриални компютри, които да са разпръснати из завода.

stck-robot-human-jobs
Индустрията е „бъркотия“

Според Даебюл много от заводите в момента са „бъркотия“ от гледна точка на компютърни технологии. Много от данните остават в самите машини, защото те не са свързани в мрежа. Така информацията остава неизползвана и не е анализирана, което води до множество пропуснати ползи. Освен това има огромен брой и разнообразие от остарели машини. Получава се голяма разлика между тях, които според Даебюл, сякаш все още са в 80-те години и „ИТ светът, който вече в клауда и edge”.

Именно затова Edge и частна 5G мрежа е подходяща комбинация, смята той. Edge позволява на компаниите да задържат важните за тях данни на място и те да не бъдат изпращани и обработвани от центрове за данни. Също така обаче чрез Edge компаниите могат да модернизират процеса, да използват повече от наличните данни и да подобрят представянето си. А частната 5G мрежа ще осигури нужната скорост, капацитет и надеждност, като няма да има рискове от забавяне на данните и реакциите заради преноса им до клауда или заради потенциална латентност.

Даебюл, казва, че с един от клиентите си Nokia е изградила частни мрежи в 20 големи и средни по размер пристанища. Във всички тях самата мрежа предлага „невероятно изживяване“, но слабото звено е било препращането на данни към клауда, защото не е било рентабилно да се сложи Edge сървър. Така дори и частната мрежа да решава проблемите с комуникацията и гъвкавостта, отдалечената връзка отново „спъва“ постигането на желаните резултати.

Затова новите решения вече трябва да предвиждат и Edge в частната 5G мрежа, за да може да се намалят разходите, но и да се осигури нужната надеждност и производителност. Комбинацията частна 5G мрежа и Edge са като хубава кола на хубав път, казва Даебюл.

Related Posts