5G напредва в Европа, но България изостава малко

Европейският съюз напредва с разгръщането на мобилните мрежи от пето поколение. България обаче изостава в някои показатели, показват данните на новия доклад на 5G Observatory.

Той покрива периода от началото на ноември 2022 г. до края на април 2023 г. Докладът отчита, че през последните 6 месеца са проведени търгове за разпределение на честоти в 5 европейски държави. Инициативите на ЕС за развитие на 5G инфраструктура също напредват. Значителен напредък има и в разгръщането на 5G в извънградските райони и инвестициите в самостоятелни 5G мрежи (SA). Расте и интересът към частните мрежи, показва докладът.

eu-flag-5g
По-голяма активност

5G Observatory отчита, че има раздвижване в няколко важни посоки. Първата е допълнително разпределение на честоти чрез търгове. Румъния е продала лицензи в ниския и средния спектър за общо 432.6 млн. евро. И повечето други страни са се съсредоточили в ниския и средния спектър. Испания е разпределила и 26GHz честоти. В това отношение България изостава, тъй като не са разпределени никакви честоти.

Покритието на мрежите също се развива добре. Вече 81% от населението на Европа има достъп до поне една 5G мрежа. Докладът отчита, че по-голямата част от е постигната чрез споделен спектър с 5G и/или използване на 700MHz честоти. Ако се разгледа 5G покритието само с 3.6GHz, тогава едва 41% от населението на Европа има достъп.

И тук България има известно изоставане. Общо 67.2% от населението на страната има достъп до 5G мрежа. Но пък от гледна точка на съотношение между 5G станции спрямо 4G, то е близо 50% за всички честоти, което е над средното за ЕС. Общо у нас има 3628 5G базови станции.

Гърция постига 85.7% покритие, а Румъния – 26.6%. Практически всички страни в Западна Европа имат покритие над 70%, с изненадващото изключение на Белгия – 29.6%.

Все пак се наблюдава положителна тенденция операторите да развиват 5G SA мрежите си. Повечето от тях са доста малки и налични само в някои градове, но все пак има напредък. Според данни на GSA към декември 2022 г., 955 компании вече имат поне една LTE или 5G мрежа по света, като 406 от тях са в Европа.

Докладът отчита очакван ръст и на 5G базовите станции в ЕС. Те вече за 310 000  – повече, отколкото в САЩ, където са около 100 000. В Япония са 50 000, а в Южна Корея – 215 000. Лидер остава Китай с 2.29 млн. базови станции.

По отношение на критерии 5G базови станции на 100 000 души, ЕС постига 69, а САЩ – 30. Япония има по 40 станции на 100 000 души население, а Китай – 163. Лидер е Южна Корея с 415.

ЕС има приблизително 31 млн. активни 5G абонати. В САЩ те са 79 млн., а в Япония и Южна Корея съответно 14.2 млн. и 25 млн. Очаквано, най-много са Китай – 357 млн.

Частни 5G мрежи
Основните предизвикателства не се променят

Докладът очертава и познатите цели и предизвикателства. Например все още има неравномерни доклади от страните членки за своя индивидуален прогрес. Разпределението на оставащите честоти върви бавно. Има и различни местни регулации по отношение на лицензи за частни 5G мрежи, което също създава забавяния за някои проекти.

Няма и достатъчно търсене на 26GHz честотите. Нужно е допълнително хармонизиране на правилата. Има и значителни разлики в напредъка на местни 5G проекти.

Има напредък по 5G коридорите, включително и този между България и Гърция. Отчита се, че телекомите работят по осигуряване на вътрешното покритие по нужните трасета. Липсва обаче достатъчно информация за напредъка.

Related Posts