5G се развива бързо в България, но има още какво да се желае

Телефони

През последните дни се появиха заглавия в медиите, че България е лидер по 5G скорости в Европа, като информацията идва от редовната класация на платформата Ookla. Действително, 5G се развива много бързо в страната, но високите скорости са само един от важните критерии, които имат значение.

Данните от доклада на Ookla са за четвъртото тримесечие на 2021 г., като те показват ръст на средната скорост спрямо предишната четвърт на годината. Отбелязва се и едно от най-добрите представяния в Европа на Vivacom.

Какво показват най-новите данни

Анализът на Ookla сочи, че България е на първо място в Европа по отношение на средна скорост на теглене през 5G мрежи – близо 400Mbps. Българският Vivacom е втори в класацията на „най-бързите“ телекоми в Европа със средна 5G скорост около 550 Mbps. А1 България е на пета позиция със средна скорост около 400Mbps.

Българските телекоми обаче изостават в скоростите за качване в 5G мрежите си. Те са под 40Mbps и тук има нужда от още подобрения.

България е на трето място в Европа и по отношение на наличност на 5G мрежите. Това е критерият какъв процент от потребителите с 5G устройства имат достъп до 5G мрежа през преобладаващата част от времето си на работа.

Глобален лидер е САЩ с почти 50% наличност. Лидер в Европа е Нидерландия с над 45%, като страната е и втора в света. България е на пето място в глобалната класация и трета в Европа с 35% наличност.

Ookla обръща внимание, че развитието на 5G мрежите зависи много от наличния спектър. Разпределението му в ЕС тръгна с доста трудности и забавяния поради различни причини. Все още има 4 страни в Европа, които не са разпределили спектър. Има и голямо различие в честотите. Повечето европейски държави са разпределили предимно в диапазоните 700MHz и 3.6GHz, а 26GHz е рядкост в Европа.

Cell Towers
Какво още трябва да се направи

Високите скорости на 5G мрежите са главната им характеристика от гледна точка на маркетинга. В действителност има други критерии и възможности на мобилните мрежи от пето поколение, които са дори по-важни за техния успех.

Това е например покритието. Според доклада на 5G Observatory за състоянието на 5G Мрежите в Европа към януари 2022 г. това е сфера на потенциално притеснение за България. Страната е изрично посочена като една от тези в Европа, в които над половината от населението им живее в селските райони. Те са рискови от гледна точка на изоставане с 5G покритието, защото изграждането на тази инфраструктура е трудно и скъпо за тези райони, а възвръщаемостта може да не е достатъчно добра. Така има риск за засилване на дигиталното неравенство и трябва да се търсят начини за мотивиране или стимулиране на телекомите да осигурят 5G мрежи и извън градовете.

Самите европейски телекоми също вече неведнъж призоваха ЕС да се намеси и да създаде механизъм, който да задължи ИТ гигантите да споделят разходите за 5G мрежите, тъй като техните услуги извличат най-големи ползи от високоскоростните връзки. Отговорът на Big Tech обаче е или мълчание, или заявяване, че това ще противоречи на принципите на интернет неутралност, както и че те инвестират в развитието на инфраструктурата чрез подводни кабели, дейта центрове и т.н.

Друга сфера, в която 5G има нужда от повече внимание, са бизнес услугите и частните мрежи. Именно тук се очаква да бъде най-голямата добавена стойност на тези мрежи. Нито един доклад за сега не посочва наличие на частни мрежи в България, като не изглежда да има и специфични 5G услуги за бизнеса. Лидер в това отношение в Европа е Германия с 12 частни 5G мрежи, следвана от Финландия със 7 и Франция с 6.

За сега телекомите все още са концентрирани предимно върху развитието на мрежите си и осигуряване на покритие и висока скорост (на теглене). Всички анализи обаче съветват, че изграждането на мрежите и създаването и предлагането на различни услуги, които да се възползват от възможностите на 5G (като срезовете например) трябва да вървят паралелно с тази дейност.

В противен случай телекомите рискуват допълнително изоставане, както и пропускане на ползи и може да превърнат 5G просто в по-бързо 4G. В малък пазар като българския обаче подобни услуги може да бъдат популяризирани още по-трудно, което ще е допълнително предизвикателство за операторите.

Related Posts