5 начина, по които 5G ще промени здравеопазването

В повечето случаи, когато се разболеем и се нуждаем от медицинска помощ, имаме само една възможност: да отидем на лекар или в болницата.

За хората в селските райони, където лекарите се намират на няколко километра разстояние, пътуването може да бъде предизвикателство и да отнеме много време. Обаче, с навлизането на “телемедицината” и системите за дистанционно домашно наблюдение можем да получим грижи от уюта на дома си. Лекарите могат да дават препоръки след кратък видеоразговор и дори да подават заявки за рецепти.

Това дистанционно наблюдение обаче, заедно със сложната апаратура за визуализация, може да доведе до допълнително натоварване на мрежите на предприятията в здравната индустрия. Това често забавя скоростта на мрежите, особено за здравните специалисти, които могат да контактуват с десетки пациенти на ден.

Забавянето може да забави лечението на пациентите, което може да навреди на резултатите в дългосрочен план. И тъй като използването на технологиите за интернет на нещата (IoT) продължава да нараства, количеството данни в мрежите се очаква само да се увеличава още повече.

stck-healthcare

5G технологиите имат потенциала да помогнат за разрешаването на тези предизвикателства. Ето пет начина, по които 5G може да помогне на здравните организации да посрещнат нарастващите изисквания на дигиталната трансформация.

1. Бързо предаване на големи визуални файлове

Магнитно-резонансните томографи и други апарати за изображения обикновено са много големи файлове и често трябва да се изпращат на специалист за преглед. Когато мрежата е с ниска пропускателна способност, предаването може да отнеме много време или да не се изпрати успешно. Това означава, че пациентът чака още по-дълго за лечение, а лекарите могат да прегледат по-малко пациенти за същото време. 

Например, в Центъра за ракови заболявания в Остин, САЩ, ПЕТ скенерът генерира изключително големи файлове – до 1 гигабайт информация на пациент за едно изследване. Местен лекар споделя: “Преди се налагаше да изпращаме файловете след края на работното време. Сега, веднага щом пациентът свърши със скенера, изследването вече е на път.”

2. Принос към развитието на дистанционната хирургия

5G ще даде възможност на хирурзите дистанционно да оперират пациенти по целия свят. Първата подобна операция, по време на която 3000 км делят хирурга от пациента, се проведе в Китай през април 2019 г. На пациента, който страдал от Паркинсонс, е трябвало да бъде имплантиран невростимулатор. Тричасовата операция беше успешна и демонстрира приложенията на 5G в хирургията.

5G дистанционна операция
3. Улесняване на “телеконсултациите”

По-добрата свързаност с 5G ще подобри дистанционните консултации. Благодарение на по-качествено видео и по-високата скорост, лекарите ще могат да извличат информация от свързаните устройства на пациентите – като например кръвно налягане, подробни снимки, тегло и др.

Освен това капацитетът за бърз и сигурен обмен на данни с висока детайлност (напр. от скенери, магнитно-резонансни томографи и др.) допълнително ще подпомогне телеконсултациите и мултидисциплинарните консултации между институциите.

Също, 5G ще направи възможно ускоряването на диагностиката и грижите за пациентите от самата линейка. Всъщност, служителите за първа помощ ще могат да предават изображения и първоначални медицински прегледи на болничния персонал в реално време.

Дистанционната медицина напредва, особено в контекста на кризата COVID-19, която значително увеличи използването на телеконсултации. Във Франция 11% от лекарските прегледи се провеждат дистанционно, докато преди кризата те са били по-малко от 1 %. Това представлява приблизително един милион телеконсултации, покрити от френската Национална здравноосигурителна каса на седмица, в сравнение със 75 000 през 2019 г.

4. Сигурно дистанционно наблюдение в реално време

С помощта на устройствата на интернет на нещата (IoT), доставчиците на здравни услуги могат да наблюдават пациентите и да събират данни, които могат да се използват за подобряване на персонализираните и профилактичните грижи. Такива устройства могат да включват глюкомери, безжични сензори за кръвно налягане или свързани везни. Събраните данни ще се изпращат директно на лекарите, които могат дистанционно да дават съвети, да искат от пациентите да си запишат нови срещи или да предупреждават в реално време за евентуални здравни проблеми.

Според Anthem 86% от лекарите твърдят, че носимите устройства, които са често срещан вид дистанционно наблюдение, увеличават заинтересоваността на пациентите към собственото им здраве. Освен това се предвижда, че носимите устройства ще намалят болничните разходи с 16% през следващите пет години.

5G носими устройства

Въпреки предимствата, използването на технологиите за дистанционно наблюдение е ограничено от капацитета на мрежата за обработка на данните. Бавните мрежови скорости и ненадеждните връзки могат да означават, че лекарите не са в състояние да получат данните в реално време, от които се нуждаят, за да вземат бързи решения в областта на здравеопазването.

С 5G технологията, която има по-ниско времезакъснение и по-голям капацитет, здравните системи могат да предлагат дистанционно наблюдение за повече пациенти. Тогава специалистите могат да бъдат сигурни, че ще получават необходимите им данни в реално време и ще могат да предоставят грижите, от които пациентите им се нуждаят и очакват.

5. Изкуствен интелект

Много ключови функции в здравеопазването започват да използват изкуствен интелект, за да определят потенциални диагнози и да вземат решение за най-добрия план за лечение на конкретен пациент. Освен това технологията може да помогне да се предвиди при кои пациенти е по-вероятно да настъпят следоперативни усложнения, което позволява на системите за здравеопазване да осигурят ранни интервенции, когато това е необходимо.

Големите количества данни, необходими за бързото изучаване в реално време, изискват свръхнадеждни мрежи с висока пропускателна способност. Освен това доставчиците на здравни услуги често трябва да имат достъп до данните от своите мобилни устройства.

Чрез преминаването към 5G мрежи здравните организации могат да използват инструментите на изкуствения интелект, от които се нуждаят, за да предоставят възможно най-добрите грижи – от всяка точка на болницата или клиниката.

Related Posts