Закритите площи: още една важна ниша за 5G

Мобилните мрежи са чудесни на открито, но всъщност повечето хора прекарват преобладаващата част от времето си за закрито. Според национално проучване за навиците на хората, американците прекарват 87% от времето си на закрито. А в зависимост от сградата, понякога покритието на мобилните мрежи може да се окаже не толкова добро, колкото се очаква.

Казусът е още „по-обострен“, когато става дума за мобилните мрежи от пето поколение. Някои от честотите на 5G са по-специфични и изпитват по-големи трудности при преминаването на дебели стени.

Загубата на сигнал е естествен процес, като може да варира значително поради множество фактори и обикновено е сравнително малка. И все пак, комбинацията от дебели стени, особено на масивни стари сгради, гъсто строителство и честоти в определен диапазон, може да доведе до осезаемо понижаване на качеството на връзката.

Това не е никак добре на фона на все по-големите очаквания от потребителите и бизнеса за скоростите на мобилните мрежи. Едни от най-популярните честоти за 5G са в средния спектър. Той също е по-уязвим на препятствия, като спадът на силата на сигнала може да е още по-обострен, когато приемащото устройство е към края на клетката. Но това създава и нови възможности…

5G навсякъде

5G мрежите на закрито се оказват ниша с добри бизнес възможности, отбелязва анализ на Heavy Reading. Има три основни сфери, които са в тази сфера.

Първата е услуги за умни сгради, както и осигуряване на качествена интернет връзка за големи помещения като зали. 5G на закрито може да е от ползва за подобряване на сигурността и управлението на сгради, видео мониторинг, както и по-обикновени услуги като разплащания, комуникация между служителите и др.

Друга ниша е комбиниране на публична и частна мобилна мрежа и срезове. Големите съоръжения често се нуждаят от няколко мрежи, за да функционират пълноценно. Чрез комбинирането на публична и частна 5G мрежа и/или мрежови срезове, могат да се осигурят различни връзки за посетителите, отделните сектори, специфичните служители и др. Това ще увеличи и сигурността.

Следващата полза от добро 5G покритие на закрито е косвена, но важна – увеличава стойността на недвижимото имущество. Просто поради факта, че има наличие на качествена дигитална инфраструктура, която вече е задължителна за всяка голяма сграда. А безжично покритие чрез 5G и/или WiFi е много по-лесно и щадящо за културните паметници, отколкото изграждането на фиксирана инфраструктура.

Как да се справим с проблема

На пръв поглед, няма причина да се бърза с решаването на този казус. Все пак и в момента WiFi мрежите преобладават като предпочитаното решение за интернет връзка за големи закрити площи. Те са широко използвани, добре познати на хората и се ползват с доверие, като за мнозина е рефлекс да проверят дали има безплатен WiFi на всяко място, което посещават.

И все пак има и рискове с публичните WiFi мрежи, най-вече по отношение на сигурността. А и качеството на връзката може да е спорно, особено, когато има много голяма група хора на едно място. Проблеми, които не присъстват при 5G.

Използването на комбинация от честоти също може да е добро решение за осигуряването на добър капацитет и връзка и в гъсто застроени райони. Операторите и сега прилагат този подход и затова в жилищните и офис сградите и в момента рядко има проблеми с 5G връзката. Такива все пак може да е проявят за големите и масивни сгради, както и при подземни и/или вкопани зали. Те трябва да се адресират конкретно, за да се постигне главната цел – предлагане на качествени 5G услуги навсякъде, включително и на закрито.

Related Posts