5G увеличава приходите на телекомите, казва Ericsson

Ericsson HQ, Kista

През последните седмици мобилните мрежи от пето поколение отнесоха доста критики, че изостават от очакваните резултати. Включително и че не връща инвестициите на операторите.

Според доклад на Ericsson обаче, 5G технологията всъщност увеличава приходите на телекомите. И това е положителна тенденция, която е започнала още от началото на 2020 г., казва компанията в своя последен доклад.

5G носи пари

Според последния Ericsson Mobility Report, от началото на 2020 г. досега в 20-те най-големи 5G пазара в света се наблюдава положителна и устойчива тенденция. Приходите на операторите растат заедно с увеличаването на 5G абонатите в тези пазари.

Тези 20 пазара държат 85% от всички 5G абонати в света. Същевременно навлизането на технологията е средно над 15% при тях, т.е. има още много голяма част от пазарите им, която тепърва ще се развива.

Средният ръст на приходите в тези 20 страни за последните две години е 6.5% общо и около 3.2% на година. Това може да не е голяма стойност, но показва подобрение спрямо обичайното за телекомите, коментират анализаторите.

Данните показват пряка връзка между увеличаването на приходите и увеличаването на наличието на 5G мрежи. Тя е особено видима от началото на 2021 г. , като продължава поне до края на 2022 г. Индикациите са, че тенденцията ще продължи и занапред.

Според Ericsson постигнатият ръст сочи към първите положителни резултати на 5G и отражението на технологията върху пазарите. Освен това показва, че 5G е и начин за доставчиците на услуги да конвертират потенциала на технологията в стойност за потребителите и съответно ръст на приходите. Увеличението на приходите показват, че операторите във водещите пазари успява да намерят подходящ път към това.

Ericsson допълва, че един от ключовете към успешното монетизиране на мобилните услуги е доброто качество на мрежите. 5G помага за увеличаване на скоростта, стабилността и цялостното „изживяване“ от използването на мрежите и съответно помага на операторите да предложат по-добра стойност и услуга на клиентите. Технологията дава и повече възможности за по-разнообразни ценови модели, които да обърнат внимание на конкретни нужди на клиентите, коментира докладът.

Това също е добра новина за операторите, отбелязва Ericsson. Компанията обръща внимание на факта, че телекомите в 20-те водещи пазара са инвестирали значителни суми в първоначалната фаза на разгръщане на 5G. В тези страни годишните инвестиции са се увеличили с около 30% за периода между 2017 г. и 2022 г.

Още сега има индикации, че тези инвестиции започват да се възвръщат, коментира Ericsson. Това може да не е с темпото, на което телекомите са се надявали, но поне започва да се случва доста рано в живота на 5G мрежите, особено като се имат предвид и поредицата кризи, които нямат нищо общо с технологиите, но се отразяват и на тях.

Related Posts