Интересът на инвеститорите към 5G расте

През последните вече около две години мобилните мрежи от пето поколение (5G) си проправяха път към потребителите, като вече първият етап по разгръщането им е приключил. Сега сме във втората, доста по-важна и интензивна фаза. Тя включва още по-бързото разширяване на покритието на 5G, но и започване на реализацията на обещаваните услуги и възможности за бизнеса, които да се възползват от високите скорости, ниската латентност, срезовете и всички останали изтъквани предимства на новото поколение мобилни мрежи.

И ентусиазмът е налице. Според проучване на World Wide Technology (WWT), интересът сред инвеститорите расте и предстоят доста значителни инвестиции в сферата на 5G технологиите, съобщава Telecoms.com. В случая не става дума само за развитие на мрежи, но и на релевантни технологии и услуги. Оптимизмът за възвръщаемост също е значителен.

Идват ли големите пари

Проучването включва 100 интервюта с инвеститори в САЩ и Великобритания. Те са избрани според активните си интереси в сферата на ИТ и най-вече телекомите. Авторите на проучването казват, че 50% от респондендите управляват активи за поне 2 млрд. долара, а двама от пет – по над 5 млрд. долара. Иначе казано, анкетирани са инвеститори със значителни възможности.

92% от тях казват, че планират да инвестират в компании, които „зависят от 5G технологии“. Освен това 57% очакват компаниите, които залагат на 5G, да дадат и по-висока от средното възвръщаемост на инвестициите. Само 18% смятат, че възвръщаемостта ще е по-ниска от средното в краткосрочен план. В дългосрочен, 76% смятат, че в рамките на 6 до 10 години инвестициите в 5G компании ще дадат възвръщаемост над средната.

Инвеститорите посочват и сферите, в които очакват да има най-голяма динамика и 5G да има значителна роля за трансформацията им. На първо място са посочени клауд услугите, следвани от смарт мобилни услуги, мултимедия забавления, гейминг и добавена и виртуална реалност. Накратко – почти всичко.

Очаквано, първите, които ще усетят ползите, са операторите. 41% от анкетираните казват, че именно мобилните оператори ще са 5G компаниите, които в рамките на следващите 12 месеца ще извлекат най-големи ползи.

Replacing 5G infrastructure
Условията са налице

Има и още поводи за оптимизъм. 5G Obeservatory обяви, че вече във всички 27 страни-членки на ЕС се предлагат комерсиални 5G услуги. Доскоро единствено в Португалия и Литва нямаше такива предложения на пазара. Към края на януари т.г. обаче вече има поне по един оператор, който предлага 5G на клиентите си във всички страни-членки, като във все повече държави броят на 5G телекомите се увеличава стабилно. Докладът на 5G Observatory, който е проект с подкрепата на ЕС, показва стабилен ръст на 5G покритието навсякъде.

Конкретно за България е посочено, че има 257 5G базови станции, които работят, като средната скорост е 226.6Mbps. Покрити са 190 населени места, като данните за техният брой са към септември 2021 г. Води се поне един тест с дигитални технологии, в които 5G да е в основната за нови продукти и/или бизнес модели. Има и проект за изграждане на 5G коридор от Солун през София до Белград.

Състоянието на 5G в Европа показва, че вече може да се гледа към комерсиалното развитие на бизнеси и услуги, които да разчитат на новата технология. А с това интересът към нея ще продължи.

stck-5g-tower-city-signal
Но успехът не е гарантиран

Инвеститорите в проучването на WWT може да са оптимистично настроени, но не подценяват рисковете. „5G става все по-гореща, казват инвеститорите. Те виждат огромни възможности в множество приложения на технологията, за бизнесите, които ще ги предлагат и за тези, които ще съдействат за доставянето им. Все още обаче 5G няма „голям взрив“ за потребители или доставчици. Сега операторите може да се окажат в ситуация, като в средата на 4G ерата – големи разходи, състезание за абонати, без инфраструктурата да се използва за нови източници на приходи от технологии с добавена стойност“, предупреждава доклада.

Инвеститорите съветват телекомите да не разчитат само на интереса към новата технология, а да изграждат своята 5G платформа така, че да променят отношенията си с клиентите си и да им покажат, че тя е незаменима за иновации, услуги и приложения. Целта им трябва да е да създават условия за развитие на 5G приложения и да имат платформа, която да е не просто „куха тръба“ за пренос на данни, но „най-добрата интелигентна тръба за конкретни приложения“. „Така бизнесът на телекомите ще се промени от доставчик на 5G свързаност в катализатор, който отключва потенциална на 5G”.

Паралелно с това телекомите трябва да развиват и 5G мрежите си от техническа гледна точка. Докладът на 5G Observatory обръща внимание на някои по-слаби черти на 5G развитието до момента. Една от тях е, че трябва да предлагат 5G услуги в по-високи честоти, поне 3.4-3.8GHz, за да има значително по-високи скорости. Те са на фокус в градовете, но се забелязва изоставане в междуградските райони.

Докладът конкретно посочва страни като България, Литва, Хърватия, Словакия, Румъния и Унгария, в които голяма част от населението е в селски райони и може да не успеят да се възползват от високите 5G скорости. Затова е важно развитието на 5G да е равномерно, тъй като в противен случай се създава риск от увеличаване на дигиталното разделение в обществата, предупреждава докладът.

Related Posts