Отделеният спектър тласка частните 5G мрежи нагоре

Private 5G Network

Частните мрежи са една от възможностите на 5G технологията, за които има големи очаквания. Стартът им беше сравнително бавен, но последният доклад на GSA открива, че темпото им на навлизане се увеличава, като има и ясна причина защо.

Докладът открива, че има „силна, положителна корелация“ между появата на частни мрежи в държавите, които отделят необходимия спектър за тази цел“. Иначе казано, когато регулаторите направят честоти, които да са достъпни по-лесно за частни мрежи, проектите, свързани с тях, веднага започват да се увеличават.

Заформяща се тенденция

Петте държави, които са лидери по отношение на частните 5G мрежи са САЩ, Германия, Китай, Великобритания и Япония. Финландия и Франция са много близо след тях. GSА отбелязва, че във всички тези държави, с изключение на Китай, вече има заделен спектър именно за частни мрежи.

Конкретно в Европа лидер е Германия. Там има 81 нови частни мобилни мрежи само през третото тримесечие на годината. Общо новите частни мрежи по света за този период са 955. От тях 711 са LTE, а 391 са 5G. Германия се откроява заради своята процедура, която оформи доста рано. Чрез нея бизнесът и научни институции имат възможност да кандидатстват за частни 5G лицензи за свои мрежи за различни конкретни цели.

Това стана още през 2019 г., когато бяха заделени първите два диапазона в 3.7GH и 3.8GHz. А от 2021 г. бяха заделени и честоти в диапазона 24.25GH – 27.5GHz. Кандидатурите са от най-различни компании и институции – от летища, през заводи, организации на големи събития, университети и др. GSA обаче допълва, че „много“ от тези частни мрежи все още са тестови и не се използват пълноценно и в практиката. Не се уточнява колко са те.

Докладът сочи, че Франция е друга страна, която също е въвела подобни правила. Тя е заделила честоти в три диапазона, като дори е въвела изисквания и към мобилните оператори да оказват съдействие в изграждането на такива проекти, както и да предвидят възможност за използване на 5G срезове. Въпреки това прогресът е доста по-слаб от този в Германия – едва 13 лиценза общо към октомври т.г. Тенденцията обаче навсякъде е за плавен, но стабилен ръст.

Какво предстои

GSA очаква тенденцията да продължи и занапред. Развитието и навлизането на частните мрежи може да не е с бурното темпо, което се очакваше първоначално, но все пак процесът се случва.

Докладът на GSA казва, че ръстът на интереса към частни мобилни мрежи ще расте поради няколко причини. Сред тях е увеличаването на генерирането и нуждата от данни за анализ, Big Data, както и по-добра сигурност. Всичко това се превръща от лукс в необходимост за компаниите, за да могат да дигитализират процесите си, да подобрят автоматизацията и ефикасността на услугите си.

4G и 5G ще са основните две технологии, които ще са най-търсени и желани за частни мрежи. „Много клиенти се нуждаят от широколентови услуги за критичните си дейности и те просто не са налични при другите технологии. Затова частните мрежи на базата на LTE и 5G с времето ще заменят много от пазара на алтернативите“, прогнозира GSA.

Докладът сочи, че вече в 72 държави по света има поне една частна мобилна мрежа. За да бъде включена в статистиката, една частна мрежа трябва да е на стойност над 100 000 евро. Най-голям е ръстът и интереса към тази услуга в секторите на миньорството, отбраната и производството. Те и образованието са най-големите по отношение на брой клиенти.

Производителите на оборудване също обръщат все по-голямо внимание на частните мрежи и подготвят релевантни устройства и предложения. Увеличава се и броят на телекоми, които предлагат такива услуги или най-малкото съдействие при изграждането им. Други пък се позиционират като алтернатива чрез 5G срезовете.

Така бавно, но сигурно се заформя пазар с доста голям потенциал и солидна конкуренция. А от това ще спечелят всички.

Related Posts