Проучване: 5G ще преобрази световната икономика към по-добро

Ново проучване на компанията ABI Research прогнозира, че мобилните мрежи от пето поколение ще се отразят много добре на световната икономика. Според него 5G ще допринесе с още 508 млрд. долара към световния брутен вътрешен продукт (БВП) до 2030 г.

5G ще позволи автоматизирането и дигитализирането на множество индустрии и процеси. Някои от ползите ще са от доста сложни проекти и нови услуги. Други ще са значително по-семпли, включително просто подобряване на комуникацията между служителите.

Огромен „преобразуващ потенциал“

ABI Research казва, че използването на 5G в заводите и производството ще има най-голям общ дял от общия принос към световния БВП. Общо една трета от него ще се генерира именно от този сегмент, следван от енергетиката, особено миньорство и добив на петрол и газ. Други сектори, които ще извлекат по-големи ползи от 5G, ще са транспорт, здравеопазване и земеделие.

„Това показва огромния размер на възможността и преобразуващият потенциал, който 5G свързаността може да има на продуктивността на световната икономика. Това може да е през публичната макромрежа, през самостоятелни мрежови срезова или изцяло частна мобилна мрежа“, коментира пред Advanced Television Лео Гергс – анализатор в ABI Research.

Според анализаторите геополитическата ситуация е поставила световната икономика и компаниите в „трудна позиция“, която кара организациите да търсят подобрение и повишение на автоматизацията, оптимизиране на ефикасността си и увеличаване на качеството. Макар и ограничителните мерки от пандемията вече да изглеждат като далечен спомен, анализаторите казват, че фирмите, които трябваше да затворят, все още усещат ефектите от това. Много от тях не успяват да възстановят същите нива на заетост, като поради тази причина „поглеждат“ към автоматизация и 5G ще е в основната на това.

Увеличаването на производствените разходи и тези за труд, също мотивират преминаването към автоматизация. Според ABI Research 5G технологията дава нужната основна и възможности за постигане на много от тези цели. Анализаторите дават семпъл пример, че чрез 5G може да се спестят и множество разходи в поддръжка на физическа инфраструктура, осигуряването на качествена връзка без да се изгражда такава инфраструктура, особено на сложни места като мини и заводи. 5G оптимизира и енергийната консумация. Подобрението на комуникационната инфраструктура ще повиши продуктивността на заводите и мините, което ще увеличи добива и съответно приходите.

Грегс казва, че на фона на очевидните ползи е „впечатляващо“, че „телеком индустрията досега води тежка битка да популяризира мобилната технология сред корпорациите“.  И действително за момента изглежда, че бизнесът не бърза с инвестициите в 5G и изчаква докато премине трудната икономическа обстановка и види реални примери от вече действащи проекти.

stck-mobile-cell-tower-radiation
Бляскавите технологии не впечатляват

Според ABI Research 5G може да разгърне пълния си потенциал, когато бъде възприет от бизнеса и навлезе по-масово. За да се случи това обаче, компаниите трябва да бъдат спечелени. Анализаторите смятат, че производителите и доставчиците на технологии са сбъркали подхода. Те обичат да акцентират над техническите спецификации и възможности и ги използват като аргумент и притегателен фактор за корпоративните клиенти.

Въпросните клиенти обаче не се интересуват толкова от конкретните технологии, а от решенията. Грегс препоръчва на телекомите и ИТ компаниите като цяло да променят подхода си и да предложат приложения, услуги и конкретни резултати, вместо ИТ жаргон, който бизнесмените не разбират.

„Важното за корпорациите, особено по време на икономически трудности, е убедителен аргумент, който включва конкретика за възвръщаемостта на инвестицията, ясни приложения и решения, както и сравнения с други решения за свързаност. Все пак WiFi няма да изчезне магически, а фирмите няма да премахнат наличната си инфраструктура, за да пуснат 5G“, казва Грегс.

Рано или късно всичко това ще започне да се случва и корпорациите ще „затоплят“ отношенията си с 5G. За всички би било по-добре, това да стане по-бързо, за да могат ползите да се реализират и развиват още повече. По-вероятно е обаче интересът да се увеличава по-бавно и дори плахо още известно време преди повече компании да натрупат достатъчно „смелост“ и да се впуснат в 5G света. И тук отново телекомите и начинът, по който убеждават бизнеса да види добрите страни и ползи на 5G, ще е от решаващо значение за превръщането на очакванията за бляскавото бъдеще на това мобилно поколение от мечти в реалност.

Related Posts