Какво постигна Европа при развитието на 5G през 2022 г.

Изминалата година беше ключова за мобилните мрежи от пето поколение. През нея те излязоха от категорията „ново и непознато“ и навлязоха в ежедневието на хората по света. Множеството паралелни кризи и предизвикателства несъмнено се отразиха и на разгръщането на 5G, но въпреки това новите мрежи постигнаха добри резултати.

Разбира се, има и разлики в степента на развитие. Те са особено видими в Европейския съюз. Тук отново има големи разминавания между степента на навлизане на 5G макар и на хартия общият прогрес да е добър. Това показват данните от редовния анализ на 5G Observatory.

Неравномерно покритие

Официално, 72% от населението на ЕС вече има покритие на 5G мрежи. Анализът обаче бързо допълва, че в това число влиза DSS 5G покритието, както и че това е просто индекс на покритата територия, а не на определено ниво на качеството на услугата.

Според тези данни, първенци са в Кипър със 100%, а на второ място е Италия с 99.7% 5G покритие на населението. На трето място е Нидерландия с 97%, следвана от Германия с 91%.

Около половината от страните в ЕС вече имат над 50% 5G покритие на населението. По тези критерии България изостава с покритие от 40.1%. Това е по-лош показател спрямо Гърция, която има 70%, но по-добър от Румъния и нейните 24.9%.

5G сигнал
Напредък при разпределението на честотите

Основната причина за забавянето на разгръщането на 5G всъщност не е техническа. Технологиите са си налице, но изоставането се поражда най-вече заради бюрокрацията. Търговете за разпределение на честотите се забавиха в много държави. Бюрократичната процедура се проточи на доста места, особено за „новите“ честоти, които досега не са използвани за публични мобилни мрежи.

Сред тях е 26GHz, която в рамките на ЕС е раздадена само на 29.07% от наличните слотове. По-добра е ситуацията при другите две ленти. Лицензите при 3.6GHz са раздадени на 83.80%, а при 700MHz – 79.63%. Това са трите главни честоти на 5G, които заедно в пакет са раздадени на 64% в рамките на ЕС.

Разпределението по държави отново показва значителни разлики. За да получат 100% оценка в тази категория, страните трябва да са раздали 60MHz от 700MHz, 400MHz от 3.6GHz и 1000MHz от 26GHz.

Първенци са Германия и Хърватия с по 100% оценка. Гърция и Финландия са раздали 99.2% от наличните честоти. Нидерландия, която е сред първенците по 5G покритие, обаче изостава по разпределени честоти – 33.%.

България също е доста назад в класацията. В страната са раздадени едва 25% от наличните честоти. Основният проблем и тук е при 26GHz.

Спрямо останалия свят

5G мрежите са важен елемент от дигиталната стратегия на ЕС. Като такъв те се ползват с приоритет при разгръщането си и са заложени като основна техническа цел за десетилетието. Включително например прословутите 5G коридори.

Въпреки това развитието на 5G в ЕС изостава спрямо основните конкурентни сили. Китай продължава да води по почти всички показатели. В страната има най-много 5G базови станции – над 1.85 млн. и най-много 5G абонати – 357 млн. Страната е на второ място само по брой 5G базови станции на 100 000 души – 132.

Първенец по този показател е Южна Корея с 415 станции на 100 000 души. В страната има 215 000 5G базови станции, което е малко по-малко от броя им в ЕС.

ЕС е на второ място по базови станции с малко над 256 000. Съюзът е на трета позиция по клетки на 100 000 души население – 57. Броят 5G абонати е около 31 млн. В Южна Корея те са 25 млн., а в САЩ те са 79 млн. Щатите имат по-малко базови станции – около 100 000 и по-ниско покритие на 100 000 души. – 30 клетки.

През 2023 г. се очаква тези пропуски да бъдат адресирани, макар и не изцяло. Трябва да се проведат следващите търгове за разпределяне на оставащите  честоти, но и тук темпото ще е силно различно в отделните страни-членки на ЕС. Това ще е най-важното предизвикателство, за да могат телекомите да продължат с изграждането на 5G мрежите си, включително и SA и да са готови за предлагането на дългоочакваните специфични бизнес функции и услуги.

Related Posts