ЕС иска повече усилия за развитието на 5G мрежите, България е под средното ниво

Страните-членки на Европейския съюз трябва да увеличат усилията за развитието на 5G мрежите, тъй като изостават от някои други региони по света. Това е едно от посланията на редовния Индекс на дигиталната икономика и общество, който е публикуван от Европейската Комисия (ЕК).

„Усилията трябва да се засилят, за да се гарантира пълното разгръщане на инфраструктурата за свързаност (най-вече 5G), която е нужна за високоиновативни услуги и приложения“, коментира Комисията. Индексът открива още, че все още твърде малко компании използват технологии като Big data анализи и изкуствен интелект.

Широколентов интернет достъп за всички

Амбицията на ЕС е до 2025 г. да се осигури поне 100Mbps връзка за всички населени райони, а до 2030 г. да се надгради до гигабитово покритие. В доклада на ЕС влизат както страните-членки, така и Норвегия, Исландия, Швейцария, Великобритания и покрива цялата 2021 г.

Анализирани са множество технологии и начини за връзка. Отбелязано е, че към края на юни 2021 г. 99.8% от всички домакинства в ЕС са имали покритие с LTE мрежа. Същевременно, 5G покритие има за 65.8% от домакинствата. Ръстът е 51.8% спрямо 2020 г. и се дължи най-вече на широкото използване на DSS технологията, която е приложена от множество телекоми, отбелязват авторите на доклада.

Основното изоставане на 5G покритието е в селските райони. Там през 2021 г. има осигурен 5G достъп едва на 34.7%, докато за LTE e 99.6%. И отново, DSS технологията има главна заслуга за наличието и на това покритие.

Данните показват, че към средата на миналата година вече е имало комерсиални 5G мрежи в 29 от изследваните 31 държави. Единствено Латвия и Португалия се присъединяват по-късно.

Анализът открива голяма разлика в цените. От гледна точка на фиксиран широколентов интернет достъп, при нормализиране на цените според механизма Purchasing Power Parity, най-евтини са тези услуги в Литва, Румъния, България и Латвия. Като навсякъде цените за тази услуга намаляват навсякъде, особено в комбинации с още предложения на доставчика.

Същото важи и за мобилния интернет достъп. Цените са паднали средно с 10% спрямо октомври 2020 г. Важно е да се отбележи, че проучването на покрива първите 6 месеца на 2022 г., когато инфлацията започна да се отразява на множество услуги.

stck-digital-bulgaria-cropp
Какво се случва в България

Индексът обръща малко по-детайлно внимание и на свързаността в България. Данните показват, че по отношение на 5G покритие на населението, през 2021 г. достъп до тази технология имат 40.1% от домакинствата при 65.8% средно за ЕС. Изоставането в извънградските райони е още по-значително – 8.6% 5G покритие.

За сравнение, 99.7% от селските райони в България имат LTE връзка. Общо 99.9% от територията на страната имат LTE покритие, с което тя е най-широкодостъпният метод за връзка, изоставайки единствено от сателитната комуникация със 100%.

Докладът уточнява, че тези 99.7% LTE покритие означават поне една мрежа, а не от всички оператори. Има райони в страната, в които услуги има само един или два от операторите. Така, ЕК изчислява, че средното LTE покритие на всеки оператор е 81.4%.

ЕС изчислява, че 91.9% от домакинствата в страната имат възможност за достъп до интернет със скорост поне 100Mbps, независимо каква е технологията. Едва 15.9% обаче имат възможност да използват 1Gbps връзка.

Отчита се подобряване на наличието на услуги за достъп от следващо поколение (NGA) във всички райони на страната. Все още обаче разликите може да са значителни. Така например в Перник то е за 70.4% от домакинствата, докато в София е 99.5%. Докладът не дава препоръки към страните, а само обръща внимание на ситуацията им.

Related Posts