Европа обръща все по-голямо внимание на 5G мрежите

През 2021 г. мобилните мрежи от пето поколение (5G) започнаха своята бърза експанзия в Европа. Все още има големи разлики в наличното покритие в зависимост от държавата, но като цяло 5G вече се предлага комерсиално поне в големите градове на 25 страни-членки на Европейския съюз (ЕС).

Това обаче е само първата фаза. Тепърва предстои голямото развитие на 5G така че да осигури покритие в по-малките населени места, както и по водещите пътища. Тъй като една от потенциалните ползи на 5G е и в използването на мрежата за IoT (Internet of Things) проекти, които са свързани с умни заводи и ферми, те също ще се нуждаят от подобаващо покритие.

По-скъпо удоволствие

Разбира се, има и проблем. Телекомите не са толкова ентусиазирани да инвестират огромни суми за скъпо 5G оборудване и базови станции, които ще са в по-малко населени райони и съответно може да не са рентабилни. Или най-малкото ще е нужно повече време докато инвестицията се оправдае. Според прогноза на Analysys Mason, изграждането и поддръжката на 5G мрежите в Европа ще струва около 150 млрд. евро през следващите 20 години. Конкретно за пътища, ж.п. трасета и земеделски райони, ще са нужни още около 20 млрд. евро за Sub-6GHz 5G.

Последният тримесечен доклад на Европейската Комисия (ЕК) за развитието на „екшън плана“ за 5G е към октомври 2021 г. В него се казва, че над 52% от основните честоти вече са раздадени. Все още предстои зачисляването на над 74% от честотите в диапазона 26GHz.

През септември 2021 г. ЕК обяви и своя „Път към Дигиталното десетилетие“. Той представлява план за постигане на поставените цели. В него развитието на 5G има важна роля и това включва поредица мерки. Сред тях е опростяване на процеса за компаниите да изграждат локални 5G мрежи например за частно ползване. Предвижда се и улесняване на процеса за раздаване на честоти.

Разбира се, ще има и още финансиране за 5G проекти. Чрез тях трябва да се навакса изоставането на ЕС в развитието на 5G. Докладът например посочва, че в Китай има девет пъти повече 5G базови станции спрямо целия ЕС. В Южна Корея 5G базовите станции на глава от населението са 13 пъти повече отколкото в ЕС.

Replacing 5G infrastructure
В помощ на телекомите

ЕС ще предложи още финансиране на 5G проекти, което ще стане на няколко етапа и в различни програми. Един от тях е „Механизъм за свързване на Европа“, в който ще има над 1 млрд. евро, които са заделени за клауд и 5G проекти до 2023 г. През предишния програмен период на Механизма, беше проведена инициативата WiFi4EU, която осигурява безплатен WiFi интернет достъп на публични места в множество общини в ЕС.

Новият програмен период започна от миналата година, като именно сега, през януари 2022 г. се отварят възможностите за кандидатстване за финансиране. Първите 258 млн. евро са заделени за 11 конкурса, чийто документи се приемат до 22 март 2022 г.

Сред тях има и няколко ключови теми, които са посветени на 5G и клауд технологии:

  • 5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors) – 106 млн. евро.
  • 5G за интелигентни общности (5G for Smart Communities) – 25 млн. евро.
  • Опорни мрежи за паневропейски облачни федерации (Backbone networks for pan-European cloud federations) – 80 млн. евро.
  • Опорна свързаност за цифрови глобални портали (Backbone connectivity for Digital Global Gateways) – 40 млн. евро.
  • Подготвителни дейности за създаване на оперативни цифрови платформи и инфраструктура за 5G свързаност (Programme Support Actions for Operational Digital Platforms and 5G connectivity infrastructures) – 7 млн. евро.

Това е началото на множество проекти за финансиране, които да помогнат на мобилните оператори и да ги мотивират да изграждат 5G мрежи и инфраструктура и на по-малко привлекателни от финансова гледна точка места. Процесът е важен, защото така ще се осигури равнопоставеност и наличие на модерни технологии не само в големите градове.

Smart 5G Cars
В помощ на всички

ЕС иска да мотивира и компаниите в различни индустрии да обърнат повече внимание на 5G като инструмент за своя бизнес. Това ще е от полза и за телекомите, защото те ще имат още по-голям интерес да развиват 5G в повече ниши и региони.

За целта ЕС разработва NEF Emulator, чрез който малки и средни компании ще могат да създават и тестват различни виртуални симулации на 5G мрежи и да видят как те ще им помогнат в бизнеса. Емулаторът ще позволява въвеждане на различни критерии, включително брой базови станции, свързани устройства и др. Ще може да се тестват и NetApp приложения и да се вижда как те ще се справят в мрежата и средата като цяло.

Това е част от по-големия проект EVOLVED-5G, който се координира от испанския телеком Telefonica. Той цели да улесни и популяризира експериментите с 5G мрежи сред бизнеса и да покаже ползите на мрежовите приложения (NetApp).

Планът на ЕК предвижда до 2025 г. да има пълно 5G покритие на всички градски райони, главни пътища и ж.п. трасета. Това означава, че ЕС и ИТ индустрията имат още три години, което ще изисква много бързи и организирани действия от всички участници. Подобно постижение ще е трудно, но е възможно, ако основните регулаторни препятствия бъдат решени бързо. Финансирането, поне от страна на ЕС, е осигурено и макар то да покрива само част от цялата нужна сума, ще има важна роля именно в осигуряването на първите стъпки, които често са най-трудни и скъпи.

Related Posts