Космическо 5G свързва Япония и Европа

5G мрежите вече могат да се похвалят със солидно покритие по целия вят, което тепърва ще се увеличава. Паралелно с това технологията има и по-големи амбиции, включително космически. Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви, че вече има действаща 5G връзка между Европа и Япония, която използва и космоса.

Това е началото на поредица такива проекти, които целят изграждането на междуконтинентални  5G връзки с помощта на сателити. Направената връзка ще се използва за тестове на няколко потенциални бизнес приложения на технологията.

Безкрайна 5G връзка

„Когато хора и обекти пътуват международно на кораби или самолети, телекомуникационните сателити имат важна роля за запазване на свързаността. Международната свързаност, например между локална 5G мрежа в централния офис на компания и тези в офисите ѝ по света също могат да използват сателити за комуникация“, казва ЕКА в своето съобщение.

Именно идеята за осигуряване на непрекъсваемост на 5G връзката и директно превключване между наземните 5G мрежи и сателитите е в основата на проекта. Вече са проведени и няколко успешни теста, които да проверят възможностите на този метод.

Първият включва изпращането на 4K видео през космическата връзка. Това е било симулация дали системата ще се справи да осигури нужния капацитет за пътниците в  самолет, които да гледат стриймове. Тестовете са показали, че въпреки неизбежното забавяне в комуникацията при сателитите, няма проблеми със стриймаи не се получават прекъсвания.

Друг тест е бил дали сателитите ще са от полза и при IoT (Интернет на нещата) проекти. Това също е важно, тъй като IoT сензорите се нуждаят от стабилна и бърза връзка. Направен е тест за изпращане на данни до и от нефтена платформа в открито море, като данните са препратени между Япония и Европа. Резултатите също са били успешни.

Третият тест е включвал измерване на качеството на връзката на всеки сегмент на трасето. Направена е валидация на успешното интегриране на 5G и сателитите в единна система. Заключението на тестовете е, че „междуконтиненталните 5G сателитни и наземни мрежи представляват значима възможност за кампусни мрежи и за специализирани дистрибутирани инсталации“. Тестовете са проведени през януари и февруари т.г.

Космосът е за 5G и 6G

Проектът е дело на ЕКА и японския Национален институт по информация и комуникационни технологии. В неговата реализация участват и още компании и организации, включително Eurescom, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems, Japan Radio Company и др. Амбицията е постепенно технологията да се приложи за все повече дейности.

Разработката е част и от по-голяма стратегия на ЕКА. Тя се казва „Космос за 5G/6G” и е в програмата ARTES и SATis5 на агенцията. Те целят създаването и изпробването на технологии за телекомуникации и свързани с тях проекти. В развойния център на ЕКА във Великобритания е направен и 5G/6G Hub – звеното, което извършва основната част от разработките и осъществява връзка между учените и бизнеса.

ESA 5G Hub разполага и с лаборатория за разработка и тест на мобилни и сателитни технологии. Целта е да се изградят действащи партньорства с множество доставчици и компании, за да няма зависимост от само или няколко имена. Важна задача на центъра е и да помогне за комерсиализирането на 5G и сателитни бизнес проекти, като се приемат идеи от всички сектори, които искат да предложат или пробват как сателитно-наземните мрежи могат да помогнат на техния бизнес.

Related Posts