КРС ще издаде разрешения за използване на спектър в честотите 700MHz и 800MHz

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) миналата седмица е публикувала съобщение за издаване на общо шест разрешения за използване на радиочестотен спектър от обхват 700MHz и 800MHz за мобилни мрежи. Това са дългоочакваните честоти, които трябва да улеснят и ускорят разгръщането на национално покритие на 5G мрежите.

Тези честоти от години са обект на дискусии между военните и операторите. Дълго време спектърът беше запазен за военни цели. През последните години обаче операторите и военните са провели обсъждания и тестове, за да определят честотните ленти, които може да си споделят без проблеми.

По-рано тази година и Европейската комисия (ЕК) призова България да ускори разгръщането на 5G мрежите в извънградските райони. Именно честотите в 700MHz и 800MHz ще са от решаващо значение. Те осигуряват много по-голяма площ на покритието от по-високите ленти, но с цената на по-ниски скорости.

stck-digital-bulgaria-cropp
Ленти има за всички

Тези събития явно са довели до нужното раздвижване на процеса. КРС съобщава, че на 18-ти октомври т.г. „А1 България“  ЕАД са входирали заявление за ползване на радиочестотен спектър за няколко радиочестотни честоти: 03-713 MHz/758-768 MHz (2х10 MHz) и 791-801 MHz/832-842 MHz (2х10 MHz).

Няколко дни по-късно, на 24-ти октомври, КРС обявява съобщения за общо шест разрешения – по три за всеки от обхватите в 700MHz и 800MHz:

Tри разрешения в обхват 700 MHz за предоставяне на 2х10 MHz с всяко от тях (три честотни блока от 2х10 MHz), както следва:

  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 703-713 MHz/758-768 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 713-723 MHz/768-778 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 723-733 MHz/778-788 MHz (2х10 MHz).

И три разрешения в обхват 800 MHz за предоставяне на 2х10 MHz с всяко от тях (три честотни блока от 2х10 MHz), както следва:

  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 791-801 MHz/832-842 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 801-811 MHz/842-852 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 811-821 MHz/852-862 MHz (2х10 MHz).

И шестте са по инициатива на „А1 България“ ЕАД. На 24-ти октомври решението е публикувано и в „Държавен вестник“, с което текат 21 дни срок за подаване на заявки за издаване на разрешения. С това практически се започва и процедурата за разпределение на тези честоти, като е предвидено лицензите да са с национално покритие за срок от 15 години.

КРС допълва, че с това решение Комисията „изпълнява разпоредбите на Решение № 699/04.10.2023 г. на Министерския съвет и създава предпоставки за изпълнение на Реформа 2 C7.R2. Ефективно използване на радиочестотния спектър от Плана за възстановяване и устойчивост по отношение на отдаването на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz“.

По-рано тази година регулаторите намалиха с 40% цените на еднократните такси за лицензите, като има годишни такси, които остават. Това също е мярка с цел да стимулира пълноценното разпределение на честотите и да ускори въвеждането на 5G, като технологията е сред най-важните в стратегиите на Европейския съюз за цифровото развитие.

Все още няма ясен срок за официалното раздаване на последните честотни ленти. Това в голяма степен ще зависи и от заявките, които операторите ще подадат. В случай, че има дублиране на желанията за някои честотни ленти, може да се наложи търг, ако не се стигне до споразумение. А ако операторите пожелаят различни ленти, тогава най-вероятно те ще бъдат раздадени по-бързо и без обявяване на търг.

Related Posts