Наближава ерата на 5G Advanced

ИТ браншът още „свиква“ с 5G мрежите и те тепърва има да разгръщат своя потенциал. Въпреки това обаче ръководните организации вече активно работят по следващата версия – 5G Advanced.

За много хора 5G все още е „чисто нова“ технология и излизането на подобрена версия толкова бързо изглежда изненадващо. И действително, първите комерсиални 5G мрежи заработиха през 2019 г., а темпото на развитие и еволюция на технологията е много по-бързо от това на 3G или 4G. Това обаче не означава, че 5G Advanced ще заработи скоро и все още има сравнително дълъг за технологичните представи път.

Какво е 5G Advanced

5G Advanced ще надгради досегашните възможности на технологията и ще предложи нови функции. Nokia описва 5G Advanced като врата и основа към още технологии като смесена реалност, още по-прецизни технологии за локация, за засичане на присъствие, тайминг и др. „5G Advanced значително ще трансформира това, което може да постигнете с вашата мрежа“, пише Nokia.

Това ще е четвъртият стандарт за 5G, който ще е и своеобразният мост между 5G и 6G. Версията Advanced ще цели да намери баланс между еволюцията от гледна точка на технически характеристики, но и за развитието на 5G редом с други вертикали и в по-дългосрочен план. Именно затова планът е 5G Advanced да продължи да бъде основната версия на 5G до появата на 6G.

Технологията ще позволи на Интернета на нещата (IoT) и други интелигентни устройства и разработки да се развиват пълноценно и да нямат пречки от гледна точка на свързаност. 5G Advanced трябва да отвори вратата за бързо развитие и навлизане на изкуствения интелект в ежедневието на хората, да мотивира нови разработки в сферата на взаимодействието между хората и устройствата.

Ако интелигентните технологии се нуждаят именно от бърза и стабилна връзка, за да работят с голямо количество данни в реално време, именно 5G Advanced трябва да я осигури. Това ще е еволюцията на 5G, която да трансформира не само мобилната технология, но и свързаните с нея разработки и проектите, които ще я използват.

5G базови станции
Кога ще стане реалност

Все още липсват конкретни технически характеристики на 5G Advanced. Именно те в момента са във фаза на планиране и дискусии в т.нар. Release 18 на 3GPP. Първата дискусия беше през юни 2021 г., в която бяха дадени над 500 предложения от 1200 участници от 80 компании и организации, съобщава IEEE Comsoc. Шест месеца по-късно, през декември същата година беше завършено и първото предложение за Release 18 (Rel-18).

В него бяха описани споменатите вече цели, н ос по-голяма конкретика, например прилагане за Vehicle to everything (V2X) проекти и др. Черновата търси  и баланс между належащите комерсиални нужди, както и тези за по-дългосрочен план, като това понякога може да доведе до различни приоритети. Също така е потърсен баланс между еволюцията на мрежите и на устройствата, които ще я използват.

Rel-18 сега е в следващата фаза на дискусията и се очакват още предложения и проучвания. През юни т.г. ще те ще бъдат обсъдени и ще се премине към финализиране на предложенията и втори етап – „замразяване“ на функциите, т.е. няма да се приемат промени в тях. Това трябва да стане през първото тримесечие на 2023 г.

До края на 2023 г. трябва да се навлезе и в трети етап – пълно „замразяване“ на Rel-18, т.е. да се дефинират и конкретните технически параметри, които да реализират избраните функции и цялостното описание на 5G Advanced. След това през първото тримесечие на 2024 г. трябва да се премине към финализиране на протокола и кода и през второто тримесечие Release 18, да е напълно готов за прилагане.

Публичното име на Release 18 ще е именно 5G Advanced и то ще се използва за всички последващи актуализации на технологията, т.е. 5G ще се преименува на 5G Advanced с финализирането на Rel-18. Разбира се, по-късото, оригинално име също ще продължи да се използва в ежедневието, но 5G Advanced ще дава яснота, че става дума за обновената версия на технологията.

Какво следва след пускането на 5G Advanced

Дали и какви промени ще трябва да направят телекомите, за да преминат към 5G Advanced, ще зависи от финалния вариант на Release 18 и какви технически спецификации ще бъдат приети. Надеждите са, че няма да се налага сериозна и мащабна промяна на оборудването, а повечето промени ще могат да се приложат с минимални актуализации. Така и операторите ще са по-склонни да преминат към 5G Advanced.

Организацията GSMA вече работи по подготовката на телекомите и иска да направи така, че 5G Advanced да е максимално атрактивен за операторите и те да пуснат новата технология възможно най-бързо. За целта те ще трябва да ги убедят не само в лесното ѝ интегриране, но и в комерсиалните ползи не само за тях, но и за клиентите им.

Един от примерите, който ръководителят на отдела „Мрежи“ на GSMA Хенри Калверт споделя пред Total Telecom е компания, която в момента използва 5G и споделя, че „вижда продуктивността си, може да следи активите си и логистиката, а това, което 5G Advanced предлага в тази посока е, почти ултра-висока-дефиниция на този поглед. Например данните за позициониране ще са с точност до сантиметри и може да намирате всичко в завода си много по-бързо и точно“.

Потенциалът на 5G Advanced е голям, като идеята е навлизането на технологията да е постепенно и скалируемо. Така новите стандарти ще навлизат според необходимостта и ще могат много по-бързо и ефективно да постигнат и отговорят на желаните резултати.

Related Posts