Airbus разширява своята частна 5G мрежа

5G Airplanes

Темата за трудните „отношения“ между 5G технологията и авиационната индустрия е доста добре известна. В действителност обаче, тя е и малко преувеличена. Авиационната индустрия всъщност няма нищо против мобилните технологии, включително 5G и ги използва много активно.

Авиационният гигант Airbus е един от привържениците на 5G. Още през миналата година компанията сключи договор с Ericsson за изграждане на частна 5G мобилна мрежа в централата в Тулуза. А сега компанията вече иска да я разшири и на други свои заводи.

Все по-голям проект

Проектът започна преди четири години първо с изграждане на LTE мрежа. Тя влиза в ролята на основа и „опипване на почвата“. От миналата година Ericsson и Airbus тестваха и 5G mmWave технология, тъй като тя също беше замислена и предвидена да бъде част от мрежата от самото начало.

Частната мрежа на Airbus в Тулуза работи в две честоти – 700MHz и 2600MHz. Те са заделени за свободно използване от частни компании от френските власти още съответно през 2016 г. и 2019 г.

Мрежата на Airbus и Ericsson поддържа и NB-IoT. Тя се използва в производствената дейност. Помага за автоматизиране на подвижни работи, за съвместната дейност между различните роботи, както и за добавена реалност за тренировки и контрол на качеството. Умни устройства извършват мониторинг и анализ на състоянието на машините и предвиждат кога ще е нужна поддръжка. Изготвят се и дигитални двойници на физически системи.

Защо 5G

Година по-късно всичко това работи, компанията има конкретни резултати и данни и вече иска да разшири мрежата си в още звена. Airbus вижда множество предимства на мобилните технологии, особено на 4G и 5G в дейностите си. „Wi-Fi не е достатъчно мощна и не предлага нужната производителност. Само клетъчните мрежи работят вътре в самолетите, само те се свързват навсякъде и с всеки работник, при това през множество производствени халета и заводи“, коментира Патрик Кастанино, ръководител на свързаност и стратегически иновации в дигиталната авиация на Airbus по време на конференцията Private Networks Forum.

Цитиран от EnterpriseIoTInsights, Кастанино коментира, че целта от самото начало е да се комбинира използването на Wi-Fi с клетъчна мрежа. Той казва, че Wi-Fi се прилага за статични задачи и машини. За тях се преминава и към Wi-Fi 6. Но за ситуации, при които е „нужна пълна свързаност и движение из обекта“, се прилага 4G/5G.

Мобилните мрежи осигуряват наличност на свързаността във всеки момент и постигнат значително по-високи скорости. Airbus са измерили скоростта на теглене на данни на различни места в хангар, в който във всеки един момент има до 10 самолета. Тестовете показват, че 5G осигурява стабилна скорост между 55-66Mbps в зависимост от мястото под и вътре във всеки самолет. Междувременно при Wi-Fi скоростта варира много между 1Mbps и 12Mbps. Мобилните мрежи се справят много по-добре в тази среда, отбелязва Кастанино. Wi-Fi сигналите имат проблеми с металните корпуси на самолетите и металните помещения.

Бъдещето е 5G

Макар по-голямата част от частната мрежа на Airbus все още да е LTE, компанията вече подготвя прехода към 5G NSA. Вече има изградени мрежи на седем локации в Тулуза и Хамбург. В Тулуза мрежата е смесена – 4G, като се преминава към 5G. В Хамбург е изцяло 5G NSA. През следващите месеци ще бъдат изградени 5G частни мрежи и на локации в Испания и Великобритания.

Основната пречка за Airbus вече не е техническа, а бюрократична. Кога и къде ще се изградят такива частни мрежи в локациите на компанията зависи най-вече от местните правила, регулации и наличен спектър. Не навсякъде наличните честоти отговарят на нуждите на компанията. Тя споделя, че 4G е „адаптиран за 95% от нуждите ни“, но все пак ще се премине към 5G.

Airbus казва още, че предпочита частна мрежа пред използването на ресурс от телеком. Компанията вижда сигурността си по-добре гарантирана, когато използва собствена мрежа и данните се съхраняват в нея, без външни връзки. Така важната вътрешна информация циркулира свободно където трябва, а извън компанията излизат само мрежови данни, които са проверени.

Related Posts