България помага за общите резултати на 5G развитието на ЕС, но напредъкът е малък

Усилията на България да разпредели още от наличния честотен спектър за 5G услуги помагат на Европейския съюз да подобри общата картина. Това показва докладът на 5G Observatory, за развитието на технологията, който беше публикуван в цялост.

Макар докладът да е с дата юни 2024 г., данните в него реално са до 31 март 2024 г. Това е 20-тото издание на доклада, който се прави два пъти годишно, от независимата организация, но се взима предвид и от Европейската комисия (ЕК), която финансира проекта.

Пак тези честоти

Според новото издание на доклада, за последните няколко месеца основното развитие на 5G в Европа е в сферата на разпределението на честотите. Конкретно са посочени усилията на Австрия, България и Латвия, които са извършили търгове за основните ленти. А в Нидерландия, Франция, Белгия и Словения са започнали инициативи в създаването на механизми за локално разпределение на спектър.

Лентите в 700MHz и 3.6GHz са разпределени във всички страни-членки без Нидерландия, макар и не напълно. Използването на 26GHz остава минимално, като такива честоти са раздадени само в 12 страни-членки и не във всички от тях има налични услуги. Така изоставането е значително, тъй като според първоначалните планове на ЕС, всички „пионерни“ 5G честоти трябваше да бъдат раздадени до края на 2020 г. А средно са раздадени 73% от тези честоти. В това отношение България е сред водещите страни с 90% разпределение, като остава малка част от 3.6GHz.

Съответно изостава и разгръщането на покритието. Към края на 2023 г. трябваше 97% от населението на ЕС да има достъп до поне една 5G мрежа. До края на тази година трябваше да достигне 99%. Очевидно това няма да се случи, като средното 5G покритие в ЕС е около 70%.

5G europe
Българската секция

Данните за България са към септември 2023 г., и не са особено подробни. Според тях в България има 3697 действащи 5G базови станции, от които 2808 в 3.4-3.8GHz. 884 пък са в 4G DSS (Dynamic Spectrum Sharing) конфигурация. А 5 базови станции са в честоти различни от „пионерните“.

Отчетени са и първите стъпки за изграждане на 5G коридора със Сърбия. За него е осигурено финансиране от ЕС на стойност 3.36 млн. евро. Отбелязано е и че покритието на населението с 5G мрежи у нас е 70.9%  при 89% общо за ЕС.

И малко по-положително

Докладът не отчита значителен напредък в разгръщането на 5G, но все пак има и положителни неща. Интерес има и към публично финансирани 5G проекти. Nokia. например ще инвестира 360 млн. евро в Германия за развитие на микроелектроника и комуникации. ЕК избра и няколко проекта от програмата CEF Digital, които ще бъдат финансирани.

Основният интерес на бизнеса все още е в разгръщането на мрежите. Все повече оператори съобщават за постигането на различни поставени цели за покритие и качество на инфраструктурата. Увеличава се и работата по изграждане на 5G SA мрежи. Критиката на доклада за 5G SA е, че операторите не дават достатъчно информация за плановете и сроковете за разгръщането на тази инфраструктура.

5G Observatory забелязва увеличаване и на проектите с частни мрежи. Всички страни-членки на ЕС вече имат 5G услуги от общо 460 000 базови станции. Повечето от тях са в DSS конфигурация, като се увеличават и самостоятелните клетки.

Related Posts