Франция очаква 5G да намали енергийната консумация спрямо 4G

5G сигнал

Всяко ново поколение мобилни мрежи винаги идва с множество промени и подобрения. Една от най-важните теми е за консумацията на енергия. Мобилните мрежи стават все натоварени, използват се от по-голям брой устройства за повече дейности и по-дълго време. И тенденцията на растеж ще продължи с години.

Затова и въпреки множеството подобрения, консумацията на електричество от мобилните мрежи продължава да расте. Телекомите и производителите на оборудване полагат много усилия, за да оптимизират технологиите максимално, както и да преминат към 100% възобновяема енергия.

Усилията дават резултат, като скорошно проучване на френския регулатор Arcep показва положителна нагласа за възможностите на 5G, съобщава 5GObservatory. Докладът е изготвен през януари т.г. и в него има доста смела прогноза, че макар в момента консумацията на енергия на 5G да е по-голяма, постепенно тя ще стане до 10 пъти по-малка.

Въпрос на ефикасност

Според Arcep смаляването на енергийната консумация от 5G ще започне да става по-видимо от 2023 г., като пълният ефект ще бъде постигнат до 2028 г. Прогнозата е на базата на очаквания растеж на 5G, както и цикъла на обновяване на оборудването.

Регулаторът отбелязва, че за да има максимален ефект, 5G трябва да се използва в 3.6GHz диапазон. Тогава 5G мрежите ще консумират до 10 пъти по-малко енергия спрямо 4G мрежите. Това ще доведе и до около 8 пъти намаляване на парниковите емисии. Arcep уточнява, че ефектът ще е почти незабележим в по-малко населените места. Там първите индикации за подобрение ще са видими най-рано през 2025 г. и най-късно през 2028 г.

Прогнозата е на базата на 30% годишен ръст на мобилните данни. Не предвижда ефекта от потенциалния допълнителен растеж, който може да е от технологичните възможности, които се създават от 5G. Регулаторът изтъква, че не са предвидени и допълнителни оптимизации на консумацията на енергия, включително изключването на 5G клетките, когато няма потребление и др.

Предстоят и допълнителни анализи за ефекта на 5G в други спектри като 26GHz. Данните ще са решаващи за предстоящия търг на лицензи в този диапазон. Ще бъдат проверени както енергийната консумация, така и влиянието на 26GHz мрежи върху околната среда. Arcep анализира и идеи от различни групи и телекоми, които ще бъдат взети предвид в изготвянето на доклад за френското правителство и за решаването на проблемите при определянето на честотите и процеса на отдаването им.

Green 5G
"Зелени" усилия

Браншът от много време полага огромни усилия, за да оптимизира консумацията на енергия на всичките си дейности. Това включва директни мерки и действия, включително усилено инвестиране в зелена енергия, както и оптимизиране на всички елементи. Например базовите станции, които използват между 60-80% от цялата енергия на мобилните мрежи, отбелязва RCRWireless.

Основната част от енергията се консумира от чиповете, затова и много от усилията за оптимизиране попадат именно върху тях. Сменя се и подходът, като вместо едно универсално решение, се работи по комбинирането на най-доброто от няколко технологии. Например осигуряването на оптичен интернет достъп за населени райони и „освобождаването“ му от жиците през 5G и малки клетки там, където е нужно.

Изграждането на единна мрежа, която да е „гръбнак“ за мобилна мрежа, за бизнес и домашен интернет, е едно от по-енергийноефективните решения, тъй като опростява инфраструктурата и има нужда от по-малко оборудване и кабели.

А технологии като 5G позволяват това да се случи. Така в дългосрочен план 5G може да доведе до много по-голямо спестяване на енергия отколкото сега изглежда, че е възможно.

Related Posts