Митовете 2: 5G и милиметровите вълни понижават имунитета

П

опулярно в интернет средите твърдение е, че мобилните мрежи от пето поколение (5G) понижават имунитета на хората. То се възприема почти безкритично от вярващите в дезинформацията, която броди в онлайн пространството и придоби по-голяма известност покрай коронавирус пандемията (COVID-19). В предишния ни материал за „Митовете за 5G“ разглеждахме точно липсата на връзка и научно необоснованото твърдение, че има връзка между новата зараза и последното поколение мобилни мрежи.

Един от аргументите го оставихме за отделен материал – причината е, че сам по себе си той е интересен казус и много добре може да се проследи как научни факти се изкривяват по начин, по който да паснат на тезата на дезинформационния контекст. Това е, фалшивото твърдение, че 5G мрежите и в частност милиметровите вълни отслабват имунитета.

Произход на дезинформацията

oxygen-water-dive

Основното „доказателство“ за твърдението, че 5G и по-конкретно милиметровите вълни (тези над 20 GHz) потискат имунитета е свързано с идеята, че влияят на кислородната молекула. Вследствие на което, човек изпитва затруднения с дишането и снабдяването с кислород на тялото. Конспиративните теории ползват данните на Шигаеки Хакуши, президент и основател на Harmonix Corporation, публикувани в материал от 2001 г. в RF Globalnet.

В него се описва как 60 GHz излъчвания се абсорбират на 98% от кислородната молекула в атмосферата. Хакуши използва тези данни, за да покаже, какви са проблемите с изграждането на WiFi безжични мрежи базирани на тези честоти, тъй като вълните са толкова къси, че заглъхват във въздуха и не могат да се разпространяват на големи дистанции.

60ghz-absortion-rate-o2

Феновете на конспиративната теория взимат тази информация и я изкривяват дотам, че абсорбираната енергия променя свойствата на кислородната молекула, както във въздуха, така и на тези, които са вече в нашето тяло. Вследствие на което се появява задух и се понижава имунната система, което затруднява тялото да се справя с болести, като COVID-19. С което стават и доста често срещани изказвания тип „Облъчват ни с 60GHz микровълнови печки!“.

Научно начало – конспиративен край

emf-spectrum-5gbg

Хакуши описва едно конкретно свойство на радиовълните – при над определена честота те започват да заглъхват по-бързо в атмосферата. Това се дължи именно на абсорбирането на енергията от кислородните молекули. Причината е, че последните са най-тежкия и плътен естествен елемент във въздуха.

Това не означава, че свойствата на молекулите се променя толкова драстично, че да повлияе на сложните живи организми, каквито сме хората. Тук идва на помощ физиката, която разделя електромагнитния спектър на два типа лъчения – нейонизиращи и йонизиращи.

Вторите са толкова мощни, че водят до промяна на молекулярната структура на облъчените молекули и атоми. Това е познатата ни и опасна радиация, от която се страхуваме толкова много. Освен от дейност като ядрени електроцентрали и в много по-малка степен – рентгенови скенери, тя се среща и в природата. Най-вече от слънчевите лъчи. Така например, северните сияния са вследствие на йонизирането на атмосферата от тях.

Нейонизиращите лъчения формират по-голямата част от електромагнитния спектър. Към тях попадат и всички видове радиовълни – включително и споменатите милиметрови такива. Те няма да йонизират въздуха или да направят кислородните молекули „радиоактивни“. Което обезсмисля цялата теза на подобни конспиративни теории.

Друга особеност на милиметровите вълни

stck-5g-mmwave-antenna

Това не е единствената „дупка“ в тези дезинформации. Милиметровите вълни имат едно много ключово свойство – предвид факта, че са много къси и бързо заглъхващи, те не могат да пробият повече от няколко слоя на кожата. С други думи, дори да нарушим физиката на йонизиращите и нейонизиращите лъчения, то естеството на 60GHz вълни е такова, че те не могат да достигнат до мускулните влакна, меките тъкани, кръвоносната или централна нервна система.

Ако за милиметровите вълни има доста въпросителни относно някои ефекти, които могат да причинят отвъд нагряването на кожата, учените са категорични, че те не могат да я пробият. Това е може би най-добре изследваното им свойство.

Относно абсорбирането на енергията им в кислородната молекула в атмосферата, може да дадем един друг пример. Освен в нея, радиовълните се поглъщат и влияят от водните пари или с други думи от облаците и дъждовете. Сателитната телевизия в България разчита на сигнали от няколко сателита, всичките от тях работят в диапазона между 12 и 18GHz. Това е три пъти по-малко от 60GHz, но дори тогава, когато вали ще имате понижение в качеството и дори може да ви спре телевизионната услуга от подобен доставчик.

Причината е именно в абсорбирането на вълните от облаците (които са водни пари – бел. ред.) и самия дъжд. Последният не е по никакъв начин вреден, независимо, че възприема енергията на сигнала.

Къде има 5G мрежи на 60GHz?

digital global connection network technology background design

Още един ключов въпрос, който забравят феновете на конспиративните теории е – къде има развити 5G мрежи на 60GHz и как може да ги обвържем с разпространението на коронавирус пандемията. Отговорът е… никъде. Има милиметрови мрежи, но те са в рамките на 26 -39GHz и все още се срещат рядко. Някои държави и оператори прибягват до тях, поради липсата на достатъчно свободни радиочестоти за 5G. Въпреки, че към момента е икономически неизгодно да се ползват, защото те са най-ефективни, когато има изградени няколко слоя от други по-дълги вълни.

60GHz са обсъждани като потенциално разширяване на достъпния спектър в по-далечното бъдеще. Това няма да стане в рамките на следващите поне пет години, докато не се изчерпа новия ресурс в другите милиметрови вълни, като 28GHz например. Отделно, засега одобрените честоти от Европейския съюз за 5G, които ще използват всички държави-членки, включително и България са 700MHz, 3.5GHz и от 24 до 27GHz.

ОДОБРЕНИ ОТ ЕС ЧЕСТОТИ ЗА 5G

0
MHz
0
GHz
0
GHz

Тестовете на петото поколение мрежи например в страната през 2019 г. бяха в 3.5GHz, който се ползваше преди десетина година от „Макс телеком“ при тяхната WiMax услуга. 700MHz се ползваше до юни от цифровата ефирна телевизия.

Отделно, в Китай, откъдето тръгна COVID-19 пандемията до момента няма дори мобилна мрежа, която да ползва подобни честоти. 5G мрежите в страната работят в средния диапазон между 2.5, 3.5 и 4.7GHz. Това не са милиметрови, а сантиметрови вълни и те нямат подобен проблем с 98% абсорбиране на енергията от кислородната молекула.

Related Posts