Още 10 проекта за умни общности с 5G технологии получиха финансиране от ЕС

Още 10 проекта за умни общности с помощта на 5G технологии получиха финансиране от програмата CEF Digital на Европейския съюз. Те са част от втората вълна на програмата, като ще се присъединят към седемте проекта от първото финансиране.

Програмата е заделила над 50 млн. евро за финансиране на проектите в няколко вълни. Основната цел на „5G за умни общности“ е да ускори развитието и разгръщането на 5G в Европа. Голям фокус попада върху покритието на 5G мрежите в извънградските райони. Акцент има и за технологии, които да помогнат за подобряване на качеството на живот и достъпа до цифрови услуги в тези райони.

Ето и няколко от по-интересните проекти, които са част от втората вълна.

5G-TERRA

Този проект иска да осигури висококачествена 5G връзка за крайни потребители в отдалечени и слабо населени места в Гърция. Чрез нея ще се предложат повече възможности за бизнеса и институциите да обслужват хората в тези райони. Това включва предлагане и на здравни услуги от разстояние. Предвидено е да се използват умни очила за видео на живо, като мрежите ще помагат и на спешните екипи. Стойността на проекта е 4.9 млн. евро.

5G4LIVES

Това е съвместен проект на Латвия и Италия. Той има за цел да осигури 5G свързаност за иновативни технологии и да комбинира използване на дронове и алтернативна водородна енергия, за да се подобри общественото здраве и безопасност. В Латвия участниците в проекта ще използват дронове за мониторинг и помощ при спасителни операции в трудно достъпни места в Рига. В Италия проектът ще помага за наблюдение и превенция на рисковете от природни бедствия и проблеми с хълмовете около Торино. Стойността на проекта е 2.8 млн. евро.

SmartPortPloce

Проект в Хърватия, който ще се използва в пристанището на Плоче.Там ще се изгради самостоятелна частна 5G мрежа, която ще е събира и обработва данни, за да оптимизира трафика и логистиката в района на пристанището. Ще се направи и система в реално време за локализиране на обектите, както и ще има мониторинг и записване на всеки досег с товарите, за да се намали риска от манипулации. Технологиите ще помагат и за превенция на инциденти. Стойността на проекта е 958 хил. евро.

5G.RURAL

Този проект ще цели да мотивира разгръщането на 5G в по-слабо населени райони в Португалия. Това включва изграждане на нужната инфраструктура и осигуряване на Умни услуги. Първите шест избрани са в сферата на умно здравеопазване, образование, енергетика, земеделие, туризъм, култура и изкуства. Стойността на проекта е 3.9 млн. евро.

Related Posts