Google ще предлага частни 5G мрежи

Private 5G Network

Сегментът на частните 5G мрежи става доста конкурентен. След като много телекоми и компании като Amazon Web Services обявиха, че ще предлагат подобни услуги, сега към тях се присъединява и Google Cloud.

Услугата превръща Google Cloud в директен конкурент на телекоми, производители на оборудване и други ИТ гиганти. Компанията я описва като „портфолио от решения за частни мрежи“ и е базирано на Google Distributed Cloud Edge. Google вече има и сключени партньорства с няколко компании, които ще участват в осигуряването на оборудването и поддръжката на мрежите.

5G като услуга

Сред партньорите на Google за новото предложение са Betacom, Boingo, Celona, Crown Castle и Kajeet. Всяка от тях ще допринася с различни специфики, за да може да се отговори на изискванията на всеки клиент.

Google иска да позиционира частните мобилни мрежи като алтернатива на корпоративните WiFi мрежи. Според интернет гиганта тази технология не винаги отговаря на изискванията и очакванията на корпорациите. Тя не може да предложи достатъчно покритие, стабилност и сигурност.

„Производителите могат да разположат частна мрежа в голяма фабрика и да обединят операциите, автоматизацията и IoT устройствата със стабилна връзка, която поддържа следващото поколение функции“, коментира компанията. Тя дава за пример интелигентни системи, които да предвиждат необходимостта от поддръжка, както и технологии за компютърно зрение, които да извършват контрол на качеството.

Google казва, че частните мрежи на компанията ще предлагат повишена сигурност, по-ниска консумация на енергия и съответно по-ниски разходи. Този тип технологии позволяват използването на умни приложения и системи, които да повишат функционалността на завода например или на цялостния процес на работа.

Мрежите ще се изграждат според конкретните нужди на дадения клиент. Използването на честотите също ще зависи от местните регулации. Конкретно в САЩ например ще се използва нелицензираният спектър 3.5GHz CBRS.

Google Private 5G
Инфраструктура за всички

Участниците в платформата ще допринасят с различна експертиза. Boingo Wireless например ще осигурява оборудване за корпоративни клиенти, летища, стадиони, заводи и военни бази. Celona 5G LAN пък ще осигурява автоматичното и по-лесно разгръщане и интегриране на 5G мрежите в наличната инфраструктура и системи за сигурност на клиентите.

Друг партньор е Anthos, като това е платформа за по-лесно създаване и използване на приложения между няколко публични клауда и собствени сървъри. Това ще улесни използването и на частната мрежа и интегрирането ѝ в наличните системи и инфраструктура на клиентите.

В блога си Google обещава, че решението ще е „гъвкаво“ и ще може да се съобразява с множество фактори. Компанията планира постепенно да добавя още партньори към платформата. Услугата първоначално ще се предлага в САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Южна Корея. Това са държавите, които вече са заделили спектър, който да се използва за частни мрежи. Друга възможност ще бъде да се използват честоти на потенциални бъдещи партньори, но изглежда компанията предпочита да използва свободния спектър за услугата си.

Решението на Google да се включи в този сегмент ще направи пазара още по-динамичен и интересен. Голямата конкуренция ще мотивира по-бързото разработване и навлизане на още технологии и услуги и ще държи цените по-ниски. А това дава възможност на повече компании да решат да използват частни 5G мрежи и да опознаят ползите, които могат да извлекат от тях за бизнеса си.

Related Posts