Телекомите в търсене на допълнителни катализатори за 5G

5G технологията вече е достъпна масово, като различните статистики показват, че навлизането е по-бързо спрямо това на нейните предшественици. Въпреки това телекомите искат то да е още по-бързо и да отговори на първоначалните очаквания.

За мобилните оператори е важно 5G мрежите им да започнат да се използват пълноценно възможно най-скоро, защото така ще започнат по-бързо да си връщат огромните инвестиции за тяхното изграждане. Пандемията и сложната геополитическа и икономическа ситуация в света забавя темпото на възход на 5G технологията и затова телекомите търсят допълнителни катализатори, които да помогнат.

stck-mobile-market-phone-users
Три ключови стъпки за крайните потребители

Операторите разделят усилията си в няколко отделни посоки. Първата е физическото изграждане на мрежата, в което влиза и осигуряване необходимите лицензи и честоти. След това са две отделни сфери на развитие – за крайните клиенти и за корпоративните. Те имат доста различни изисквания и очаквания, като за телекомите е важно да намерят начини да акцентират как 5G мрежите могат да ги изпълнят.

Тайландският телеком True Corporation например обяви, че има изградени отделни стратегии (с известни допирни точки) за всяка от тези две групи клиенти, съобщава Total Telecom. Така за крайните клиенти са определени три ключови фактора, които да ускорят навлизането и използването на 5G мрежите сред обикновените потребители.

На първо място е посочено покритието на мрежата. Това е съвсем логично, като е очаквано изискване. Потребителите искат да могат да използват услугата, за която плащат, на възможно най-много места. Наличието на 5G покритие е важно и за бизнеса, тъй като така той ще е по-мотивиран да разработва и предлага 5G-базирани услуги или такива, които да се възползват от технологичните предимства на тези мрежи. True отбелязва, че вече е осигурил покритие на 98% от жителите на урбанизираната зона в и около Банкок. Това е дало доста информация на телекома за потребителските навици и поведение, които помагат накъде да бъдат насочени усилията в следващия етап от изграждането на мрежата.

True посочва, че вторият фактор е именно предлагането на нови и интересни услуги, които да са достъпни за крайните потребители през 5G. За пример са посочени клауд геймингът, виртуалната реалност, както и създаването на комерсиални партньорства с различни компании. Това може да доведе до предлагането на специализирани приложения с добавена или смесена реалност за различни търговци и др. Всичко това трябва да се случи на етапи – през първата година част от тези услуги ще са по-скоро демонстрации, което ще помогне за опознаване и на интереса на потребителите, за да може през втората година за се премине към изграждане на цяла екосистема от услуги с правилен бизнес модел.

Третият фактор е наличието на достатъчно 5G устройства. Това включва „узряването“ на пазара, за да може той да предложи не само 5G смартфони на достъпна цена, но и 5G телефони с достатъчно мощен хардуер, който да се справя с повишеното натоварване, по-сложните приложения и услуги и по-дългата употреба.

Private 5G Network
Надеждата остава за частните 5G мрежи

Нужна е изцяло различна стратегия за привличане на бизнеса към 5G мрежите, отбелязва True. 5G е създадена именно с идеята да бъде двигател на ново поколение бизнес услуги и възможности. Едно е обаче замисълът да бъде доказан с примери и експериментални проекти, съвсем друго е бизнесът да бъде спечелен да инвестира и да използва тези проекти в своето ежедневие.

True смята, че една от най-важните задачи е изграждането на работни партньорства с различните фирми – от една страна с други ИТ компании, които да създават услуги и от друга страна с потенциалните корпоративни клиенти, които да ги използват. Телекомът вече има партньорство с местна болница и Huawei за създаване и използване на 5G услуги в сферата на здравеопазването. Също така се работи и по 5G услуги за транспорта, включително умни гари и цялостно подобряване на ж.п. транспорта в Банкок.

Много важни остават и частните 5G мрежи, отбелязват анализаторите на Light Reading по време на събитието Big 5G Event в Тексас. Тази услуга дава много по-големи възможности на телекомите да развият бизнес отношения с директни клиенти и да продължат своята трансформация от доставчици на свързаност в ИТ компании с по-голям кръгозор.

Мотивирането на бизнес клиентите да изберат частна 5G мрежа ще е по-трудно, тъй като изисква по-големи инвестиции. Често има разминавания между идеите и очакванията на телекомите и бизнес клиентите какво представляват тези частни 5G мрежи, как ще се използват и какви са предимствата и недостатъците им. Комуникацията между операторите и бизнес клиентите в тази сфера ще е много важна, за да могат амбициозните проекти да се реализират. Например „частна мрежа“ може да бъде реализирана и чрез срезове. Вариантите са много и трябва да бъдат обсъдени и адаптирани към съответните нужди на бизнес клиентите.

В очакване на (телеком) клиенти

Също по време на Big 5G Event операторът T-Mobile обяви, че 5G мрежата му е отворена за „търговия на едро“. Идеята – големи компании, включително други телекоми, да използват капацитет от мрежата за свои цели. Макар по време на събитието T-Mobile да не казва имената на такива клиенти, Light Reading отбелязва, че през последните месеци Dish Network, Google Fi, Altice, Ultra Mobile и EarthLink са обявявали сключени подобни партньорства именно с този телеком. Те ще предлагат свои услуги през мрежата на T-Mobile и съответно това може да е голям стимул за развитие на допълнителни виртуални оператори.

Самият телеком казва, че иска мрежата му да се използва и от други компании. Например в сферата на IoT (Интернета на нещата). Те ще могат да предлагат свързаност за устройствата си и/или допълнителни услуги за тях. Вариантите са наистина много, като в не малка степен е нужно търпение и внимателна комуникация от операторите към потенциалните клиенти, за да опознаят и оценят ползите на 5G за своя бизнес.

Related Posts