5G може да се възползва и от виртуалните базови станции

5G antenna

Петото поколение мобилни мрежи има множество възможности, като една от тях е да предложи т.нар. виртуални базови станции (vRAN). Те са сравнително нов подход сред телекомите, който бързо набира популярност, като някои големи имена вече активно го прилагат.

Сред тях е Verizon, която обяви, че вече има над 8000 vRAN базови станции в САЩ. Компанията планира те увеличи броя им до над 20 000 до края на 2025 г. Чрез тях тя ще оптимизира мрежовите си ресурси и ще може по-добре да ги разпределя според нуждите.

Какво е vRAN

Стандартната мобилна мрежа има добре позната архитектура. Базовите станции разчитат на високоскоростна оптична връзка, за да получават и изпращат данните нататък в мрежата. На места, където оптично трасе не е подходящо или възможно, може да се осигури безжична връзка за базовата станция. Ефектът като цяло е един и същи. Една базова станция – един обект, общ трафик и др.

Телекомите обаче трябва постоянно да увеличават капацитета на мрежите си, да предлагат нови услуги и да оптимизират процесите си и ефективността си, за да не са на загуба. Това изисква въвеждането на доста по-гъвкав подход, който да може да се адаптира към различните ситуации и необходимости. А понякога те дори не са постоянно растящи, а се увеличават и намаляват динамично.

Ядрото на 5G мрежите може да е в клауд среда. То дори се „чувства“ най-добре именно там. Това позволява на телекомите да не разчитат само на хардуера, но и да се възползват от гъвкавостта и възможностите, които предлагат „софтуер-фокусираните“ мрежи. По този начин голяма част от базовите процеси и обработка могат да се изчисляват от традиционни процесори върху практически всяка платформа. Важното е тя просто да може да използва софтуера на VRAN.

Водещите производители на мрежово оборудване отдавна предлагат всичко необходимо за vRAN проекти. Този на Verizon e изграден с оборудване на Samsung, която има цялостна платформа за vRAN инфраструктура. Корейската компания казва, че vRAN позволява на телекомите да изградят гъвкава мрежова архитектура и да я мащабират според нуждите много по-бързо и лесно.

stck-smart-cities-autonomous-transportation
Какви са ползите и недостатъците

Както всеки подход, този също има своите добри и лоши страни. vRAN е едно от достъпните решения за намаляване на зависимостта на телекомите от специализирано оборудване и съответно конкретни доставчици. Виртуализацията предлага по-голяма свобода в избора на хардуер и софтуер, както и в интегрирането на системите. Дава се възможност на мобилните оператори да са много по-гъвкави и свободни в решенията си.

„Затворените интерфейси и монолитните хардуерни решения ограничават прогреса и възможността да се диферсифицира веригата на телекома. Това е сериозно предизвикателство, което трябва да бъде решено, особено, като се има предвид, че 70% от мрежовите разходи са асоциирани с изграждането и управлението на RAN системите“, казва Cisco, цитирана от RCR Wireless.

vRAN решенията трябва да улеснят управлението на мрежите, да увеличат ефективността на използването на наличните ресурси и да помогнат за по-лесното оптимизиране на мрежовата топология. Тъй като 5G е изградена да е съвместима и с виртуализация, това дава възможност на телекомите да се възползват от всички налични функции.

Verizon изтъква, че използва виртуализираната мрежа, за да разпределя динамично мрежовите ресурси според множество различни 5G ситуации. От статични IoT системи до сложни структури с добавена реалност. Компанията комбинира технологията на Samsung със своята собствена клауд платформа, която пък работи и с доставчици като Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Това също е показателно за голямата свобода и гъвкавост на vRAN подхода.

Телекомът коментира, че разделянето на хардуера и софтуера чрез виртуализация полага основите за истинското и масовото навлизане на Open RAN. А тогава мобилните оператори ще имат възможност да избират оборудване и софтуер от повече доставчици и да ги комбинират така, че да си създадат идеални персонализирани решения.

Related Posts