Как 5G може да промени световната индустрия

5G мрежите ще трансформират световната индустрия по нови и дългоочаквани начини, като дигитализират и автоматизират редица сектори.
Н

якои от най-големите ефекти от 5G мобилните мрежи няма да се усети толкова директно от крайните потребители, колкото в трансформирането на бизнеса, производството, транспорта, обществените услуги и много други. Промяната и ползите няма да са толкова преки, а ще се случват на заден план. По същия начин, по който изкуственият интелект (AI) помага за оптимизацията на компаниите и услугите, докато обикновените хора, дори не разбират за неговата роля.

Ситуацията е доста сходна с 5G, затова е важно разберем какъв ефект ще има той върху различните икономически сектори по света. В някои от тях ще предложи силна трансформация, други – просто ще ги засили или ще внесе нови възможности за растеж. Което рано или късно ще се пренесе върху крайните потребители, защото когато икономиката дърпа напред се създават нови работни места, подобрява се живота и се отварят нови възможности.

Възможностите за различните бизнеси

Производство

5

G ще отключи напълно автоматизираните фабрики, с възможност за дистанционен контрол и дори управление в реално време. Комуникацията няма да се осъществява само между хора и машини, но и само между последните. Комбинацията от свръхсвързаност и подходящ софтуер ще позволи да се разбере, че дадена апаратура трябва да бъде сменена или ремонтирана много преди да започне да дава първите видими дефекти.

Човешката намеса ще се ограничава до краен контрол и физическа поддръжка. Това ще доведе до по-висока ефективност, оптимизиране на разходите, минимализиране на инцидентите и много повече продукция, заради по-бързия процес на работа.

Търговия на едро и дребно

С

лед онлайн пазаруването, 5G ще положи втората крачка в сливане на физически с дигитални магазини. Това ще става чрез виртуална (VR) и добавена реалност (AR). Например, чрез умно огледало потребителите ще могат да проверят дали дадена дреха ще им седи добре, без да губят време в изпробването ѝ, като се концентрират само в тестването на удачните варианти. Или още по-добре – ще правят всичко в дигитална среда дистанционно от уюта на своя дом.

5G мрежите ще позволят да се следят редица ключови показатели, като потока на клиенти, наличности и много други в реално време. Оптимизацията на инвентарите, по-бързи доставки, всичко това ще понижи разходите и ще насърчи продажбите. За търговците на едро, се позволява потенциално автоматизиране на редица процеси и отново проследяването на процеса в реално време.

Транспорт и логистика

У

мният транспорт е част от концепцията за умните градове, но той не се изчерпва само с трансформирането на средата на големите населени места. Тук влиза и създаването на истински интелигентни магистрали, които да осигуряват бърза и непрекъсната свързаност, която може да се реализира чрез 5G. Чрез нея те ще станат основно място за развитие на автоматизиран транспорт, в който не се включват само леки автомобили, но и тежкотоварни камиони.

Оптимизацията на логистиката ще спести време, пари и ще бъде в полза на природата. Европейският съюз е идентифицирал тази област и е предвидил бъдещите транспортни коридори да се изграждат, като „интелигентни“ чрез 5G. Новото поколение мобилни мрежи ще промени и логистиката.

Съкращаването на складовите процеси чрез пълна автоматизация ще доведе до по-бързото и евтино разпространение на стоките – било то потребителски или корпоративни.

Умни градове

С

вързването на редица комунални и обществени услуги, изграждането на интелигентна инфраструктура ще позволи да се подобри цялостната градска среда. Умно паркиране, сметосъбиране, водо и електро снабдяване и много други. Всяка една подобна услуга ще изисква стотици свързани устройства и сензори, както и достатъчно надеждна мрежа. Изисквания, които 5G може да задоволи.

В комбинация с други технологии, като автономни коли например, всичко това може да намали и дори да елиминира задръстванията. Умните градове ше изискват доста инвестиции за изграждането на инфраструктурата, които ще се върнат в рамките на няколко години под формата много спестени разходи впоследствие.

Интелигентно земеделие

З

емеделието е една от най-старите и важни индустрии в историята на човека. Пълната ѝ дигитализация и автоматизация е въпрос на време, но тя няма да е единственият елемент от трансформацията на сектора.

5G ще отключи използването на сензори, дрони оборудвани с термокамери и други технологии, които могат да дават представа в реално време на фермерите какво се случва с техните обработваеми земи. Както и какви действия да предприемат, за да повишат значително ефективността на реколтата си. Което ще повиши количеството и качеството на хранителните продукти.

Related Posts