Антените на бъдещето може да решат много от проблемите с покритието

Модерните мобилни мрежи са способни да осигурят покритие върху големи територии и да предложат качествена услуга. Но и те имат своите слабости.

Понякога дори и в град може да няма достатъчно добро покритие въпреки голямата плътност на наличните базови станции. Причините за това често са тривиални, като например твърде много сгради с много дебели стени. Така може да се окаже, че липсва достатъчно силен сигнал в някои по-стари постройки, което може да е особено осезаемо при милиметровите вълни (mmWave), които за мнозина са бъдещето на 5G.

5G antenna
Деликатният mmWave

Милиметровите вълни позволяват преноса на големи обеми данни с много високи скорости. Техният недостатък обаче е, че са много по-линейни и за тях е значително по-трудно да преминават през препятствия. Освен това изминават и по-къси разстояния, отколкото вълните от по-ниския честотен спектър.

Именно поради тази причина са нужни повече базови станции за mmWave, които да са разположени по-близо до основните точки на потребление. Затова дизайнът и разположението на антените се превръща в много важна тема, коментира Дейвид Артър, съосновател на CHASM Advanced Materials в публикация за поредицата издания на Mobile World Congress 2023.

Една от основните задачи за специализираните компании в момента е да се направят нови антени, които са по-компактни, достатъчно мощни и не пречат и не привличат внимание с вида си. И според Артър най-доброто решение са… прозрачни антени. Те нямат проблеми с това да пречат на зрителното поле или да загрозяват средата, защото просто са прозрачни. А това създава повече възможности за тяхното по-ефикасно разположение и значително подобряване на покритието.

Antenna
Прозрачните антени са реалност

За разлика от много други разработки, които звучат футуристично и са само дългосрочна идея, прозрачните антени са съвсем истинска разработка. При това в различни варианти, включително и по-компактни и гъвкави антени, които са от прозрачен филм, каквито има CHASM. Този подход позволява направата на антени, които да са във форма и спецификации според конкретните изисквания на средата, в която ще се инсталират, казва Артър.

Основното предизвикателство е намирането на подходящите материали. До момента напредъкът в тази сфера е твърде бавен и изостава спрямо нуждите, коментира Артър. Подобни прозрачни антени  ще бъдат използвани на много места и могат да се окажат много полезни за IoT устройства. А това означава, че и самите антени трябва да са достатъчно малки и мощни.

Индустрията се нуждае от материали, които да позволят изграждането на прозрачни схеми и антени с достатъчно малки разсейки. Също така е важно тези материали да позволяват лесно и евтино производство, което да може да се мащабира.

Решението вероятно ще е в създаването и на нови материали, коментира Артър. За целта експертите разчитат на софтуерни симулации, които да ускорят тестовете и да съкратят времето за разработка на различните идеи и проверка на възможностите за тяхната реализация. Браншът постепенно ускорява и изработката на прототипи, които да изпробват и на практика, като това включва и създаването на нови машини за производство, експериментиране с повече и по-различни материали и повече партньорства между компаниите.

Артър смята, че прозрачните антени ще са бъдещето и ще намерят приложение в множество устройства и ситуации. Той обобщава, че тази технология „държи ключа към дискретната свързаност“. Ще е нужно още търпение преди тя да е готова за масово използване, тъй като повечето проекти са все още на фаза прототип. Важното обаче е, че тези прототипи са действащи и то добре, така че въпросът е не „дали“ технологията ще е от полза, а „как“ да се улесни производството ѝ и да се подобри ефикасността ѝ. А това са казуси, които плавно ще бъдат решени с времето.

Related Posts