Потенциалът на 5G все още чака да бъде разгърнат

stck-mobile-market-phone-users

Мобилните мрежи от пето поколение обещават множество промени и технологични ползи. Вече виждаме първите резултати от тях, но те имат още много какво да предложат и истинският им потенциал очаква да бъде разгърнат.

Според експерта и технологичен съветник във Fraunhofer Карин Лойдл има много изцяло нови технологии и решения, които са базирани на 5G и скоро ще станат известни на индустрията и клиентите. Това ще даде своеобразно начало на нов етап в развитието на 5G.

Свързаност и пак свързаност

Основната „задача“ на 5G е да осигури отлична свързаност, която да позволи свободната разработка и разгръщане на доста по-амбициозни услуги. „В Германия има много скрити шампиони, които са много иновативни и вече разработват изцяло нови решения за техните процеси и продукти с 5G“, казва Лойдл. Тя допълва, че роля за големия интерес имат и добрите идеи в Германия, включително от регулаторите, като резервирани лицензи за кампуси и др.

Има и много потенциал за използването на техническите възможности на 5G, казва Лойдл. Тя дава за пример комбиниране на 5G-базирана комуникация с позициониране. Създадени са множество звена в Германия, които са насочени към експериментирането и разработката на нови технологии, подходи и методи за използване на 5G. Това е допълнителен слой върху 5G екосистемата, който търси не толкова как да развие 5G технологията, а как да я използва по възможно най-много начини.

Разбира се, всичко това ще доведе и до конкретни промени и подобрения на 5G мрежите и инфраструктурата. Ericsson например има цяла стратегия за Cloud RAN и развитие на потенциала на 5G в средния честотен спектър. Компанията разработва различни решения за подобряване на ефективността на преноса на данни, увеличаване покритието от базовите станции като същевременно се намали консумацията на енергия и др. Тя прилага и различни методи за обединяване на ресурсите на 4G и 5G, за да си споделят капацитета и да увеличат обхвата. Така потребителите могат да използват 5G по-лесно и пълноценно, като същевременно се увеличава и капацитетът на мрежата.

stck-mobile-cell-tower-radiation
Нова добавена стойност

„5G ще бъде от критично значение, защото ще предложи безпрецедентни нива на свързаност и ще актуализира 4G мрежите в пет ключови посоки: изключително бърза връзка, ултра-надеждна комуникация с ниска латентност, широко разпространение на комуникациите между машини, висока надеждност и достъпност и ефикасно използване на енергията“, казва Хазем Галал от PwC Middle East в доклад на компанията.

Тези направления ще отключат множество възможности за ускоряване на Четвъртата индустриална революция, смята PwC. Компанията предвижда, че 5G ще добави $13.2 трилиона долара световна икономическа стойност до 2035 г. Това ще доведе и до откриването на 22,3 млн. работни места, които ще са вследствие на добавената стойност на 5G.

За да се реализира този потенциал ще е нужна доста работа. И едно от предизвикателствата попада върху неочакван елемент – конекторите за различни кабели и модули. Тези електрически конектори са много важна част от 5G инфраструктурата, отбелязва DesignWorld. Колкото и добри да са технологиите за пренос на данни, в един момент те зависят именно от такъв конектор, за да преминат към следващия елемент на връзката.

И тук има цяла нишова индустрия, която се грижи за разработката и предлагането на качествени конектори, които да отговарят на конкретни изисквания и стандарти. Това е дело на AISG (Antenna Interface Standards Group), която наскоро е обновила изискванията за конекторите. Това включва въвеждане на IP68 рейтинг на устойчивост, над 100 цикъла на закачане и разкачане, устойчивост на вибрации, както и множество изисквания за самите им характеристики. Обърнато е внимание на всички детайли дори от какви материали да е покритието на корпуса и др.

Дори и тези привидно незначителни елементи в цялата инфраструктура имат основна роля, за да може 5G технологията да работи с пълния си потенциал. Така и съответно свързаните и зависимите от нея продукти и услуги ще могат да предложат максималната добавена стойност, която се очаква от тях.

Related Posts