Причиняват ли рак мобилните мрежи и 5G?

П

рез 2011 г. радиовълните са характеризирани като „потенциално канцерогенни“ от Международната агенция по изследване на рака (IARC). Това означава, че съществува вероятност, да има връзка между този тип излъчвания и заболяванията от рак, но няма ясни доказателства за тях.

Двете най-големи изследвания в тази насока – на NTP и Interphone, показват, че дори да има повишен риск от рак, то той е наличен при облъчвания много над препоръчаните и наложени лимити. Първото изследване има повече конкретика за ефектите, но то е и подложено на силна критика от привърженици и противници на мобилните технологии.

Като потенциална основна заплаха са повече самите мобилни телефони, отколкото базовите станции. Причината е, че смартфоните ги ползваме изключително близо до нашето тяло (най-вече главата при разговор), както и че техните излъчвания са много близки до лимитите, наложени от Международната комисия за предпазване от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

Изследването на Interphone

Основното изследване, което се използва за референция при оценка на здравния риск и повишен такъв за рак от мобилни технологии е това на Interphone, приключило препз 2012 г. То е под шапката на IARC, която прави подробен анализ и рецензия. Освен това, изследването е включено в списъка на Световната здравна организация (СЗО) като надеждно и подробно такова за оценка на здравния риск.

0
държави участват в изследването на Interphone
0
хил.
души участват в тестовете

То е сравнително мащабно и е проведено в 13 държави – Австралия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Израел, Италия, Нова Зеландия, Норвегия, Швеция и Великобритания. В участват над 13 хил. души, като са разгледани тяхната история, навици, потребление на мобилни телефони и заболявания. Около 6 хил. от тях имат определени туморни образувания, а над 7 хил. са здрави хора без подобни заболявания. Правени са и допълнителни изследвания, в които над хиляда доброволци са ползвали телефоните си с проследяващ софтуер в продължение на шест месеца.

„Няма повишаване на риска от раково заболяване свързано с нормалното използване на мобилните устройства“

Резултатите от Interphone, обобщени от IARC

Резултатите от проучването са, че няма доказателства за повишаване на риска от раково заболяване свързано с нормалното използване на мобилните устройства. Във фокуса на изследването и организацията попадат основните туморни образования в рамките на главата, като глиоми, менингиоми и акустични невроми.

Въпреки това година преди публикуването на пълните резултати, IARC излизат със становище през 2011 г., че трябва да се продължи наблюдаването на ефектите от подобни технологии, защото все пак може да съществува някакъв риск. Организацията прави това, по-скоро да се подсигури, поради липсата на категорични доказателства, които да покажат абсолютната безопасност на технологията.

„Изводите са, че може да съществува някакъв риск и затова трябва да продължим да следим за потенциална връзка между мобилните телефони и раковите заболявания“, е точната формулировка на IARC.

Изследването на NTP

lab-mouse

Пет години след публикуването на изследването на Interphone, американският президент Барак Обама осигурява финансиране на мащабен научен труд, за това дали смартфоните повишават риска от рак. То е поверено на National Toxicology Program (NTP) и струва внушителните 25 млн. долара. Самото изследване се провежда рамките на две години от 2016 до 2018 г.

При него се облъчват стотици гризачи (плъхове) с различни дози радиовълни в рамките на 14 седмици и на две години. Предварителните резултати по първата част се публикуват през 2016 г., а окончателните при пълното приключване на тестовете през 2018 г.

„При много високи излъчвания има повишен риск за появата на ракови заболявания“

National Toxicology Program, САЩ

Заключенията от него са, че при много високи излъчвания има повишена опасност за канцерогенен ефект. Благодарение на този извод, NTP изследването попадна в центъра на медиите в края на 2018 г. и беше сред основните аргументи на противниците на 5G.

Научните му рецензии открехнаха някои проблеми. Най-големият е, че всички опитни плъхове са облъчвани с изключително високи дози, които надвишават между 18 и над 100 пъти установените ограничения. Те се измерват чрез специфичният нива на абсорбиране (SAR), които за цялото тяло са в рамките на 0.08W/kg. NTP са тествали мишките с 1.5W/kg, 3W/kg и 6W/kg. Според учените, това са огромни дози, които човек няма как да получи през мобилните мрежи и телефони.

0
пъти
по-високи стойности на облъчване са използвани в изследването на NTP
0
%
е максималното повишение за риск на ракови заболявания при много силно облъчване

Дори при толкова високи стойности, изследването показва, че повишеният риск от ракови заболявания е от 1% до 3%. За съжаление, не са правени облъчвания, в рамките на международно установените лимити, около които работят настоящите смартфони, таблети и др. устройства.

Какво може да направим извод след тези големи изследвания? Има минимално повишение на риска от ракови заболявания при изключително високи облъчвания от радиовълни. Като говорим за стойности между 18 и 100 пъти над установените норми. В рамките на регулациите, за момента няма доказан риск или връзка.