Митовете 3: Научните изследвания за доказаната вреда на 5G

Е

дно от най-силните оръжия на противниците на 5G са определени научни изследвания. Според опонентите на технологията има доказана вреда на мобилните мрежи и по-конкретно на новото пето поколение, което навлиза в нашето ежедневие. Мнозинството от учени, включително и големите здравни организации не са толкова категорични.

Дори мнението е в противоположния спектър, че няма доказана вреда. В същия момент, в не малка част от цитираните изследвания от страна на скептиците се посочва, че такава съществува. Откъде идва това раздвоение в самите научни трудове, а общоприетите заключения са, че мобилните технологии са като цяло безвредни?

Хиляди изследвания

research-reading

Обяснението се крие в огромния брой изследвания, които са направени през последните 30 години. Радиовълните се използват от повече от 120 години с появата на първото радио. Оттогава досега изкуствените източници и системите, които ги ползват се увеличават значително – радари, спътници, всякакъв тип безжична комуникация ги използва. От една страна в рамките на 120 години, ние живеем безпроблемно в повишен (спрямо няколко века назад) радиофон, а от друга – това е огромен период за учените да провеждат своите проучвания.

10000
изследвания са публикувани през последните 50 години

За целият този период от време, технологията не само се развива, но и непрекъснато се изследва. Само за радиовълните и техните ефекти към момента има над 32 хил. публикувани научни изследвания. Включително и доста за милиметровите вълни (спектърът между 20 GHz и 100 GHz), които по принцип се водят по-малко изучавани.

Огромната бройка обяснява и защо, могат да се намерят изследвания, които подкрепят защитните на мобилните технологии, така и такива, които да поддържат тезата на противниците.

Качеството има значение

quality-writing

Перфектна илюстрация за това е дискусията в блога на Scientific American. Доктор Джоел Московиц от университета в Бъркли, щата Калифорния обяви, че радиовълните и 5G мрежите са опасни и дори канцерогенни. Като тезата му е подкрепена с редица цитирани изследвания. Някои от които дори са сравнително общоприети.

Тезата на Московиц обаче е бързо оборена от Дейвид Граймс – дългогодишен изследовател в областта на раковите заболявания и носител на наградата „Джон Мадокс“. Той обяснява много добре липсата на консистенция между учените и множеството изследвания, които са публикувани до момента. Както и застъпва по-масово приетата сред учените теза, че само някои от докладите могат да се използват напълно за оценка на риска.

Тайната се крие в качеството на отделните изследвания. Повечето се правят в условия и параметри, които като се повторят дават противоречиви резултати. Например се ползват малко групи тестови обекти или те се подлагат на прекомерни дози на облъчване (многократно над допустимите максимални нива), липсва консистенция в заключенията и др. Затова има не малко експерименти, които в своите детайли са сходни, ако не и идентични, но едните показват вреда, а другите – безопасност.

Любимият пример

lab-mouse

Граймс обширно коментира едно конкретно изследване – мащабното проучване поръчано от президента на САЩ Барак Обама, което беше приключено и публикувано през 2018 г. То е осъществено от Националната токсикологична програма (NTP), като има за цел да оцени дали излъчванията от мобилните телефони могат да причинят рак.

Крайните заключения на изследването показват, че ако се спазват лимитите на излъчване, които са приети в САЩ, няма опасност от образуването на тумори. Самото то е силно критикувано, както от поддръжници, така и от противници на мобилните технологии в научните среди. Причините са противоречивите резултати.

Проблемите в него са много – струва 25 млн. долара, докато мащабите не са чак толкова големи спрямо други. Публикувани са първо предварителните резултати, без да има окончателни такива или необходимите рецензии, а самите показатели могат да дадат различно тълкуване.

„Не само, че резултатите на изследването са слаби, но част от анализа показва, че мъжките плъхове изложени на високо радиовълново лъчение живеят сравнително по-продължително, от тези, които не са облъчени изобщо“

Дейвид Граймс, физик, изследовател в областта на раковите заболявания и носител на наградата „Джон Мадокс“

Заключенията са, че при много високи стойности (десетки и дори стотици пъти над ограниченията) има увеличен риск от рак в опитните плъхове. Проблемът е, че при някои от групите с голямо облъчване няма повишен риск, а дори е отчетен понижен такъв. Откъдето също може да се направи извода, че при неопределени обстоятелства радиовълните дори може да намалят опасността от рак.

„Не само, че резултатите на изследването са слаби, но част от анализа показва, че мъжките плъхове изложени на високо радиовълново лъчение живеят сравнително по-продължително, от тези, които не са облъчени изобщо“, коментира Граймс.

Избраните трудове

WHO Head-Quater in Geneva, Switzerland.Copyright : WHO/Pierre Virot

Именно подобни противоречия подкопават надеждността на повечето изследвания. Което налага, големите здравни и научни организации, да са много внимателни в подбора на трудовете, които ползват за оценка на риска. Световната здравна организация (СЗО) например е приела само десетина такива изследвания, на които базира своите заключения. Причината е, че те са достатъчно достоверни, проверени и отговарят на съответния протокол за оценка на риска.

Дейвид Граймс дава за позитивно изследване, мащабното такова на Interphone проведено през 2010 г. под шапката на Международната агенция по изследване на рака (IARC). То е и сред одобрените от СЗО документи и показва, че няма доказана връзка между мозъчните тумори и използването на мобилните телефони.

„Много хора правят научни изследвания, но много малко от тях могат да се използват за оценка на риска от мобилните технологии. Само проверени научни трудове, отговарящи на съответния протокол могат да се използват за някакви заключения свързани с риска от радиовълни“

професор Мишел Израел, биофизик в Националния център за обществено здраве и анализи

Тезата за различното качество на научните трудове е потвърдена от професор Мишел Израел – един от най-добрите и опитни биофизици в България. В интервю за TechTrends той коментира, че IARC и СЗО работят заедно за да оценят риска за здравето от електромагнитните лъчения. Първата прави това за раковите заболяване, а втората взима предвид фактори на средата технологии и други.

„Много хора правят научни изследвания, но много малко от тях могат да се използват за оценка на риска от мобилните технологии“, коментира професор Израел. „Само проверени научни трудове, отговарящи на съответния протокол могат да се използват за някакви заключения свързани с риска от радиовълни“, допълва той.

Въпрос на тълкуване

stck-blood-cell-immune-system

Според Израел, грешките и неточностите могат да са най-разнообразни – от неправилно облъчване на тестовите животни, през липса на оценка на околната среда, неправилна статистика, неточно и дори заблуждаващо тълкуване на резултатите.

Последното е голям проблем при анти-5G движението, което обича да взима само тези изречения в дадено изследване, подкрепящи тезата им. Може пак да се върнем на проучването на NTP. Противниците на мобилните технологии коментират, че излъчванията водят до рак, заради заключенията на изследването. Но дори в него е ясно разписано, че „при спазване на лимитите за излъчвания, няма повишение на риска“.

Подобна е ситуацията и с изследването, в което се посочва, че милиметровите вълни (в диапазона от 60GHz) се абсорбират на 98% от кислородната молекула. Това е ключов аргумент в анти-5G движението, че новата технология води до понижаване на имунната система. Проблемът е, че в изследването контекстът е за кислородната молекула във въздуха, а не в органична материя. Множество други трудове и опити показват, че 60GHz и милиметровите вълни, не могат да пробият външният слой на кожата, за да достигнат до кръвоносните съдове. Така, едно изследване извадено от контекст създава първо погрешно твърдение, второ се превръща в основен и невалиден аргумент против 5G.