Как телекомите могат да ускорят дигиталното бъдеще за всички – Част 2: Технологията

Тази статия анализира Част Втора от доклада на Boston Consulting Group* (BCG), публикуван на 25 март 2021, чието обобщение може да намерите тук. Публикуването му идва в момент, когато държавните и правителствените ръководители на ЕС се събират на Европейския съвет, за да обсъдят бъдещето на европейската индустриална и дигитална политика. Пълната версия на доклада можете да намерите в официалния сайт на ETNO* (Eвропейските Телекомуникационни Оператори).

“Телеком операторите са в застой от около 25 години. Те не успяват да се възползват от ключови развития в областта на дигитализацията и иновациите”
- Седрик Нейке, CEO Digital Industries, Siemens AG

Въпреки значителните си предимства във важни индустрии като автомобилостроенето и зелените технологии, относно дигиталните технологии Европа е зависима в голяма степен от САЩ и Китай. На европейско равнище все повече се налага убеждението, че Европа трябва да възстанови водещата си роля в областта на дигиталните технологии. Това означава, че ЕС трябва да:

• Инвестира в създаването и прилагането на европейски платформи за облачни решения, като например, GAIA-X и Open RAN за инфраструктура.
• Насърчава реална и бърза цифровизация на публичния сектор при взаимодействието му с гражданите и предприятията.
• Се ангажира да инвестира в мащабни решения, в които Европа може да заеме водеща позиция

Европейски Платформи

В Брюксел и други европейски столици все повече се осъзнава опасността от прекомерното разчитане на технологии, осигурени единствено от чужбина.

"В днешната икономика, която до голяма степен е базирана на данни, cloud computing придобиват съществено значение за дигиталния суверенитет и конкурентоспособността."
- Стефан Ришар, CEO Orange

Европейските платформи могат да осигурят съответствие с основните европейски ценности, като защита на личните данните, и с законите на ЕС, като например GDRP, за да гарантират сигурна среда, контролирана от ЕС. Европа трябва да се стреми да има основен принос за иновациите в многобройни области, но за да го постигне, тя трябва да организира мрежа от силни глобални отношения.

Целенасочени усилия и решения в три ключови области могат да помогнат на Европа да се изравни с Китай и САЩ: пан-европейско облачно пространство, edge computing и общо съхранението и обмен на данни, както и Open RAN. Но, на първо място е нужна усилена работа върху приемане на най-основната дигитална услуга – електронна лична карта.

Общоевропейска електронна лична карта (e-ID)

Повечето европейски правителства все още не са въвели широко разпространената възможност за гражданите и компаниите да извършват сигурни транзакционни услуги по дигитален път.

Общоевропейската система за електронна идентификация ще улесни значително живота на гражданите – те ще могат да изпълняват важни дейности дистанционно, вместо физически да посещават офисите на държавните институции и на доставчиците на обществени услуги. Освен това, тя може да бъде ключов двигател за европейската икономиката. Например, гражданите на Естония и Дания вече извършват повече от 450 транзакции чрез електронна идентификация на човек годишно. ЕС изчислява, че електронните обществени услуги (като например издаването на данъчни фактури) биха могли да спестят на правителствата на страните-членки 53 млрд. евро годишно.

Председателят на Европейския Съвет Шарл Мишел ясно определя трите основни елемента на системата за електронна идентификация:

• Електронна идентификация. Тя е сигурно електронно доказателство за самоличност и основата за използване на услуги онлайн.

• Електронен подпис. Той се изисква за електронно подаване на правно обвързващи декларации и опростява извършването на правно обвързващи сделки онлайн. Естония например спестява 2% от БВП всяка година чрез използването на електронни подписи. В България използването на е-идентификация и е-подпис изцяло онлайн чрез мобилно устройство е възможно чрез революционните услуги на доставчика Evrotrust.

• Електронен идентификатор – той гарантира еднозначна връзка между физическата и електронната идентичност. Днес 22 от 27-те държави от ЕС имат идентификатор, но те се управляват отделно и не са свързани помежду си. Той е основата за опростена електронна идентификация, обмен на данни и дигитална регистрация

В допълнение към осигуряването на инфраструктурата и защитени платформи, телекомите могат да играят главна роля при въвеждането на електронна лична карта в целия ЕС, предоставяйки центрове за идентификация. Така електронната самоличност може да бъде използвана за редица услуги, изискващи сигурно идентификация на потребителите като банкиране, пътуване и настаняване в хотели, както и онлайн услуги от публичния и частния сектор.

Естония, която отдавна е лидер както в електронната идентификация, така и в електронното правителство, често е давана за пример как публично-частните партньорства свързват мобилна идентификация и услугите на електронното правителство. В Естония:

98% от населението притежава електронна лична карта
99% от услугите са достъпни и онлайн
14 000 потребители/дневно имат достъп до сайта
800 години е спестеното време на годишна база

Европейски “облак”

Една от най-забележителните инициативи в пан-европейското облачно пространство днес е вече споменатата GAIA-X.

Инициирана и първоначално финансирана от германското Федерално Министерство на Икономиката и Енергетиката, платформата GAIA-X има за цел “да създаде сигурна, надеждна и лесна за използване система, която – на първо място – обединява съществуващите доставчици на облачни услуги и в която данните и приложенията могат да се обработват по начин, който осигурява пълен контрол върху тях.” Сред 22-та учредители на GAIA-X са телекомуникационни гиганти като Deutsche Telekom, Orange, TIM и Proximus. През март тази година към GAIA-X се присъедини и телекомуникационната и медийна група United Group, която е собственик на Vivacom.

GAIA-X ще бъде голяма стъпка към суверенитет на данните в Европа. Тя може да бъде основа за цифрова екосистема, която да позволи разработването на иновативни продукти, които да повишат конкурентоспособността на европейските предприятия, като същевременно гарантират сигурността и високото ниво на защита на ценностите на ЕС.

Европейските Правителства следва да насърчават и стимулират използването на европейски платформи и услуги като GAIA-X. Този проект се вписва в по-широката Стратегия за Данните на Европейската комисия и в стремежите на държавите-членки на ЕС, изразени в Декларацията за Облачните Услуги, подписана през октомври 2020 г. – тя предоставя насоки за сътрудничество и ангажименти за разработване на Европейска Федерация за Облачни Услуги.

Open RAN

В най-прост вариант, високотехнологичния RAN е финалната връзка между мрежата и телефона ви. Тя включва антените, които виждаме на кулите и на върха на сградите, както и базовите станции. Основната концепция на Open RAN е “отварянето” на протоколите и интерфейсите между хардуера и софтуера в RAN. По този начин “отворената” среда разширява екосистемата за повече доставчици, предоставящи изграждащите елементи (хардуер/софтуер), осигурява повече иновации и конкуренция, и следователно повече възможности за операторите.

Telefónica и Rakuten вече подписаха споразумение за насърчаване на научните изследвания в подкрепа на Open RAN, включително ролята на изкуствения интелект (AI) в RAN. Telefónica е в стратегическо сътрудничество с екосистемите Altiostar, Gigatera Communications, Intel, Supermicro и Xilinx, за насърчаване на разработването на отворени RAN технологии в 4G и 5G. От съществено значение е ЕС да подкрепи развитието на тази технология.

Edge Computing and Data Storage

Ericsson прогнозира, че броят на IoT-свързаните устройства ще се увеличи повече от 2 пъти за пет години – от 11 милиарда през 2019 г. до 25 милиарда през 2025 г. Повече трафик, усъвършенстваните анализи и по-високите скорости изискват близост на компютърната мощност до нужното им приложение. Точно това осигуряват edge computing.

Gartner прогнозира, че до 2025 г. 75% от данните, генерирани от предприятията, ще се създават и обработват чрез edge computing, в сравнение с едва 10% през 2018 г. В Европа финансовата подкрепа чрез Националните Планове за Възстановяване и Устойчивост ще бъдат от решаващо значение за партниране на телекомите за да се насочат към обединяване на своите edge computing решения, намалявайки зависимостта си от чуждестранни технологии.

Different industries

Европейските оператори също разработват своята визия за мулти-операторска инфраструктура, която да позволи създаването на европейска екосистема от услуги и приложения, които не са възможни при традиционните облачни архитектури. Внедряването на следващото поколение облачни възможности за публичния и частния сектор може да осигури платформа, която да позволи на клиентите в Европа да разработват и внедряват своите крайни облачни приложения в целия регион, използвайки единен интерфейс.