Как телекомите могат да ускорят дигиталното бъдеще за всички

Тази статия представя анализ на Boston Consultancy Group* (BCG) публикуван на 25 март 2021. Публикуването му идва в момент, когато държавните и правителствените ръководители на ЕС се събират на Европейския съвет, за да обсъдят бъдещето на европейската индустриална и дигитална политика. Материалът обобщава доклада, чиято пълна версия можете да намерите тук.

Дигиталните възможности са голяма част от бъдещето на глобалните икономики и общества. Проучванията показват, че 5G може да генерира 113 милиарда евро годишно върху БВП и 2.4 милиона нови работни места през 2025 г. в Европа. Анализът на BCG* показва, че за повсеместно разгръщане на 5G в Европа ще са необходими инвестиции в размер на 150 млрд. евро.

Амбицията на операторите е да постигнат положително обществено въздействие и да подкрепят икономиките и обществата в прехода им към зелена и дигитална икономика. BCG установява, че широкото разпространение на дигиталните решения може да намали въглеродните емисии с до 15%. Основните фактори за това включват 30% намаление на емисиите благодарение на интелигентните градове и 30% намаление на емисиите чрез дигиталната трансформация в транспортния сектор.

Също така, основните публични услуги, като образованието и здравеопазването, все повече зависят от дигиталното им предоставяне. Цели индустрии се цифровизират бързо, но работата по пълната цифровизация все още не е завършена. Например, днес 60% от 9-годишните деца се обучават в училища, които не са оборудвани с дигитални технологии. Изследването също установява, че 1/4 от европейските компании с от 10 до 250 служители нямат уебсайт. Разликата между малки и средни предприятия и големите е значителна.

За да се справи с този проблем, Европа трябва значително да увеличи инвестиционния си капацитет – според изчисленията на BCG за модернизиране на дигиталната инфраструктура на всички европейски училища ще са необходими 14 млрд. евро годишно, което съответства на 1,8 % от фонда “Ново поколение” на ЕС. По същия начин за цифровизацията на всички европейски МСП ще са необходими 26 млрд. евро годишно, което представлява 3,5 % от фонда “Ново поколение” на ЕС.

Затова, европейското сътрудничество е отправната точка. Духът на политическите цели на Европа трябва да проникне в политическите и регулаторните действия както на европейско, така и на национално равнище. В доклада подробно се описват редица спешни политически реформи, сред които:

• силно увеличаване на привлекателността на инвестициите в разгръщането на дигиталните технологии
• даване на възможност за по-голямо индустриално сътрудничество и мащаб в сектора
• силно стимулиране на търсенето и цифровата трансформация в промишлените сектори
• приоритизиране на лидерството в европейските дигитални услуги и амбициозни инвестиции в дигитални умения.

С поглед към останалата част от десетилиетието, виждаме големи предизвикателства пред проекта за европейска интеграция и също толкова големи възможности за дигиталното бъдеще на Европа. Европа трябва да вдигне нивото си. Тя разполага с нужните ресурси; тя е лидер в технологии като клетъчните(мобилни) комуникации. След като откриха значителна преднина в основните технологии като облачните технологии, САЩ и Китай сега постигат бърз напредък в технологиите на бъдещето, като изкуствения интелект, spatial computing, а след време и квантовите изчисления, а ние изоставаме.

Сега, Европа трябва да продължи напред заедно. Представям ви пет критични области, в които телекомите могат да постигнат промяна и да играят водеща роля в полза на цяла Европа. За всяка област ще бъде публикуван отделен материал в идните две седмици.

1. Изграждане на основата | Мрежи и свързаност

Именно европейските телекоми изграждат инфраструктурата, която е абсолютно задължителна за дигитализация на обществото. За целта ще са необходими около 150 млрд. евро за модернизиране на фиксираната инфраструктура към гигабитови скорости и 150 млрд. евро за изграждане на пълна инфраструктура нужна за 5G, правейки общата сума 300 мрд. евро.

Целта е да се гарантира, че всички сектори на икономиката, както и всеки европеец, са в състояние да се възползват от висококачествените мрежите и услугите, които те предоставят. Ефективното използване на капацитета на мрежите ще бъде от ключово значение за привеждане на нарастващото им търсене в съответствие с повишените екологични стандарти. Днес, устойчивостта е жизнено важен фактор при вземане на всяко корпоративно решение и поради това, телекомите осъзнават, че печеленето на пари трябва да върви ръка за ръка с приноса към обществото.

2. Поемане на водещата роля | Европейски Решения за данни и услуги

За да се установи нов дигитален стандарт, на който Европа може да разчита, са необходими общи платформи, породени от европейските ценности и съобразени с нуждите на Европа. Днес 78% от световния пазар на облачни услуги се контролира от четиримата най-големи играчи, от които нито един не е европейски. Трябва да си поставим по-високи амбиции и да успеем да заемем лидерска позиция в областта на данните и услугите.

За целта, правителствата и регулаторните органи могат да насърчават и стимулират европейските платформи и инициативи в областта на open RAN, както и на облачните услуги и edge computing. Дигитализация на обществените услуги, като например въвеждането на общоевропейско решение за електронна идентификация, може да насърчи по-широката цифровизация на икономиката и обществото.

3. Разширяване на обхвата на възможностите | Дигитализация на икономиката и обществото

Европа се нуждае от продукти и решения, които да ускорят дигитализацията в областите с най-голяма обществена стойност. Kъм днешна дата, 83 % от Малките и средни предприятия (МСП) в ЕС не използват съвременните облачни услуги и както споменах, 60% от 9-годишните деца се обучават в училища, които не са оборудвани с дигитални технологии.

Телекомите могат да продължат да разработват решения с цел да бъдат от полза за обществото, като например да осигурят непрекъснатост на образованието при сегашните пандемични условия, да подобрят устойчивостта на малките предприятия и да дадат възможност на други промишлени сектори да подобрят своята производителност и иновационен потенциал, като същевременно намалят парниковите емисии.

Правителствата могат да помогнат, като разработят амбициозни реформи за вдъхновяване на цифровизацията в промишлените сектори и в публичната администрация. Публичното финансиране може да бъде насочено към създаване на социални ползи чрез цифровизацията.

4. Повишаване на готовността на европейските граждани| Дигитални умения

Европа трябва да повиши уменията и да преквалифицира населението и работната ръка чрез преминаване на следващо ниво на дигитална грамотност. Днес над 42% от европейците нямат основни дигитални умения, а над 57% от компаниите срещат трудности при намирането на персонал в областта на ИКТ.

Телеком операторите могат да разширят програмите си за повишаване на квалификацията и преквалификация. Днес те предоставят платформи за обучение, насърчават отговорното използване на технологиите и дигиталното приобщаване, превръщайки се в партньор за насърчаване на дигиталните умения.

Публичният сектор в целия ЕС трябва да професионализира дигиталната грамотност и да помогне на гражданите да придобият уменията, необходими за работа и живот в цифровата икономика. Необходимо е да се даде приоритет на квалифицирането в областта на дигиталните технологии чрез определяне на ясни цели и стимули от всички правителства в ЕС.

5. Стимулиране на духа на европейските иновации | Индустриална стратегия и сътрудничество

Насърчаването на дигиталните иновационни екосистеми е ключово за справянето с някои от най-големите предизвикателства, като глобалното затопляне.Те ще бъдат двигател на изобретенията и напредъка за години напред.

Телекомуникационният сектор ще засили активната си роля в организирането на междусекторно и междуотраслово сътрудничество за разработване на иновации и нови технологии. Операторите могат да споделят инвестиции, ресурси и знания между секторите и индустриите, за да създадат иновативни use cases с международно въздействие.

Правителствата трябва да подкрепят сътрудничеството като дадат възможност за предприемачески партньорства и позволят консолидациите, за да дадат възможност на телекомите да създават по-широкомащабни решения и да се конкурират на глобално равнище.

Идеите, представени в този доклад, финансиран от EТНО*, са от ключово значение за дигиталното развитие на Европа, поради което може да очаквате 5 отделни материала в които ще разгледаме по-подробно всяка от тези 5 области.

EТНО* :

ЕТНО (Асоциацията на Европейските Телекомуникационни Оператори) представлява основните европейски телекомуникационни оператори, които правят иновации и инвестират в цифровия сфера. ЕТНО компаниите са доставчиците на най-модерните европейски цифрови мрежи и услуги. Мисията на ЕТНО е да разработи положителна политика и регулаторна среда, даваща възможност за предоставяне на услуги от световна класа за европейските граждани и бизнеса.

Boston Consulting Group* :

Boston Consulting Group (BCG) си партнира с лидери в бизнеса и обществото. BCG е пионер в бизнес стратегията, откакто бе основана през 1963 г, предоставяйки своите решения чрез водещи управленски консултации. Днес, те помагат на клиентите да се трансформират напълно – вдъхновяват комплексни реформи и дават възможност на организациите да растат, изграждайки конкурентно предимство и стимулиращо въздействие.