Как телекомите могат да ускорят дигиталното бъдеще за всички – Част 4: Повишаване на дигиталните умения

Тази статия анализира Част Четвърта от доклада на Boston Consulting Group* (BCG), публикуван на 25 март 2021, чието обобщение може да намерите тук. Публикуването му идва в момент, когато държавните и правителствените ръководители на ЕС се събират на Европейския съвет, за да обсъдят бъдещето на европейската индустриална и дигитална политика. Пълната версия на доклада можете да намерите в официалния сайт на ETNO (Eвропейскитае Телекомуникационни Оператори)*.

Какъв е проблемът?

Добре дошли в новия свръх-дигитален свят. Проблемът е, че не сме готови. Дигиталните умения са станали основни в почти всички аспекти на живота.

Настоящите данни на BCG сочат, че Европа е далеч от постигането на пълна дигитална грамотност:

42% от европейците нямат основни цифрови умения

57% от предприятията се затрудняват да запълнят свободни работни места в областта на ИКТ (Информационни и Комуникационни Технологии)

9.5% от гражданите на ЕС никога не са влизали в Интернет

65% от първокласниците в бъдеще ще работят в професия, която не съществува днес

За да се справим с този проблем, трябва да се адресират два основни елемента: повишаване на дигиталните умения (upskilling) и преквалификация (reskilling).

Повишаване на Дигиталните Умения (Upskilling)

Това е процес на придобиване на нови и подходящи компетенции, в нашия случай дигитални, необходими днес и в близкото бъдеще. Много хора нямат основните умения, за да се справят в цифровия свят – проблем, който често е по-разпространен сред уязвимите групи от населението.

Увеличаващият се брой и набор от интелигентни устройства правят технологиите вездесъщи, изисквайки всеки да разбира как се използват тези инструменти. Присъствието на технологиите нараства във всяко кътче на дома. Децата растат в много по-дигитализирана среда, в която са изложени на рискове и предизвикателства в много по-ранна възраст.

Графиката по-долу демонстрира как се очаква глобалния брой (в милиони) на интелигентните домашни устройства да нарасне с 15% между 2019 и 2023:

Увеличеното квалифициране на населението е неизбежно, за да се гарантира, че всеки може да има достъп до основни услугите предоставени в онлайн света. Както бе споменато, 42% от гражданите на ЕС нямат основни дигитални умения, именно за което повишаването на дигиталните умения на европейското население е най-важната предпоставка за изграждането на дигитално общество и икономика. Анкур Вора, главен стратегически директор на фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, го обяснява по следния начин.

“Дигиталното приобщаване сега е по-важно от всякога. COVID показа колко опустошителни могат да бъдат кризите.”
Преквалификация (Reskilling).

Към момента, повече от 40% от хората без дигитални умения са безработни. До 2022г. се очаква да се променят 42% от основните умения, необходими за извършване на съществуващите професии.

Така, като се гарантира, че всеки човек достига определени нива на цифрова грамотност, се улеснява обучението и преквалификацията, позволяваща на работниците да функционират ефективно в променящите се трудови пазари през идните години. Заради напредналите технологии, като машинното обучение, изкуственият интелект и още хиляди технологии, ще бъдат създадени над 139 млн. нови работни места и повечето от тях ще изискват определено ниво на дигитални компетенции.

Ето защо сегашното неравенство в дигиталните умения подчертава необходимостта за стандартизирана платформа за дигитална грамотност. Както виждате в графиката по-долу, в България, Румъния и Италия по-мало от 35% от населението притежават адекватни дигитални умения, докато в Финландия, почти 50% от граждани имат високоразвити цифрови умения, където общо 80% притежават умения, достатъчни за Интернет потребление.

Преодоляване на проблема.

В по-широк мащаб, телекомуникационните компании могат да допринесат за решаването на повишаването на дигиталните умения поне по три начина: предлагане на платформи за обучение, подкрепа за разработването на стандарти за сертифициране и създаване на информираност.

Телекомите могат да работят със съществуващи платформи за онлайн обучение, за да разработят курсове за увеличаване на дигиталната квалификация, правейки ги достъпни чрез собствените си уебсайтове или приложения. Например, Vodafone работи с доставчика на онлайн курсове Udemy, за да предостави повече от 150 безплатни онлайн видеокурса, обхващащи бизнес и производителността, технологиите и личното развитие. Работи и с Perlego, най-голямата онлайн академична библиотека в света, където Vodafone предоставя шестседмичен безплатен достъп до повече от 300 000 заглавия от водещи образователни издателства.

Нещо повече, в сътрудничество с ЕС и националните министерствата на труда и образованието, телекомите могат да помогнат за разработването на стандартизирана програма за сертифициране в целия ЕС. Тази програма ще включва референтна рамка за различните нива и европейски “паспорт на дигиталните умения”, които могат да гарантират равни възможности за трансгранична заетост.

Ако разгледаме една държава, днес повече от 1 000 000 души в Швеция нямат знанията и способността да участват в дигиталния свят. Програмата Mer Digital на телекома Telia в Швеция и Норвегия си партнира с регионалните общини, за да предостави основни цифрови умения на възрастните хора. Тя привлича млади хора, които вече са обучили над 10 000 възрастни хора на основни умения, като например използване на електронна поща, банкиране и видео разговори.

Като за финален пример от индустрията, наскоро Orange обяви плановете си да инвестира повече от 1.5 милиарда евро в програма за развитие на уменията и преквалификация, за да “засили, адаптира или опресни уменията на всички служители, като същевременно помогне за изграждането на таланти на бъдещето”.