КРС предоставя радиочестотен спектър на Теленор, А1 и Виваком. Ето подробностите

На заседания на КРС, проведени на 5 и 14 януари т. г., са взети следните решения за предоставяне на радиочестотен спектър:

 

– Решение № 17, с което се удължава срокът на разрешението на Теленор за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz и 1800 MHz до 23.01.2031 г.

Разрешението  на Теленор е издадено след спечелване на търг през 2001 г. с първоначален срок от 10 г. Теленор е заявил желание за удължаване на срока на разрешението с нови 10 години и КРС е взела това решение.

Разрешенията на Виваком и А1 изтичат през 2024 г., поради което тяхното удължаване не е обект на разглеждане заедно с това на Теленор.

– Решение № 4 с което се предоставя на Теленор допълнително 2х5 MHz в обхват 2 GHz. В този обхват операторът има разрешение за ползване на радиочестотен спектър със срок до 25.04.2025 г.. Изменението е направено след като на 02.12.2020 г. е подадено заявление, с което се изразява желание за предоставяне на този спектър.

– Решение № 5 с което се предоставя на А1 България допълнително 2х5 MHz в обхват 2 GHz. В този обхват операторът има разрешение за ползване на радиочестотен спектър със срок до 25.04.2025 г.. Изменението е направено след като на 08.12.2020г. е подадено заявление, с което се изразява желание за предоставяне на този спектър.

– Решение № 6 с което се предоставя на Виваком допълнително 2х5 MHz в обхват 2 GHz. В този обхват операторът има разрешение за ползване на радиочестотен спектър със срок до 25.04.2025. Изменението е направено след като на 09.12.2020 г. е подадено заявление, с което се изразява желание за предоставяне на този спектър.

На същите заседания са взети и следните решения за предоставяне на временни разрешения:

 

1. В обхват 2, 6 GHz

– Решение № 7, с което предоставя за временно ползване на Теленор радиочестотен спектър 2×20 MHz, в обхват 2,6 GHz. Спектърът може да бъде ползван от 05.01.2021 г. до издаване на постоянно разрешение или до 05.07.2021 г.

– Решение № 8, с което предоставя за временно ползване на Виваком радиочестотен спектър 2×20 MHz в обхват 2,6 GHz. Спектърът може да бъде ползван от 05.01.2021 г. до издаване на постоянно разрешение или до 05.07.2021 г.

– Решение № 9, с което предоставя за временно ползване на А1 България радиочестотен спектър 2×20 MHz, в обхват 2,6 GHz. Спектърът може да бъде ползван от 17.01.2021 г. до издаване на постоянно разрешение или до 17.07.2021 г.

 

2. В обхват 3,6 GHz

– Решение № 10 с което предоставя за временно ползване на Теленор радиочестотен спектър 100 MHz в обхват 3, 6 GHz. Спектърът може да бъде ползван от 05.01.2021 г. до издаване на постоянно разрешение или до 05.07.2021 г.

– Решение № 11 с което предоставя за временно ползване на Виваком радиочестотен спектър 100 MHz в обхват 3,6 GHz, Спектърът може да бъде ползван от 17.01.2021 г. до издаване на постоянно разрешение за или до 17.07.2021 г

А1 България има издадени две последователни временни разрешения за 100 MHz в този обхват за периодите от  16.07.2020 г. до 16.01.2021 г. и от 17.01.2021 г. до издаване на постоянно разрешение или до 17.07.2021 г.

 

Операторите вече заявиха пред КРС намеренията си за издаване на постоянни разрешения в обхватите 2.6 и 3.6 GHz. Престои Комисията да анализира резултатите от приключилите процедури на обществени консултации по чл. 90 от ЗЕС и да оповести следващите стъпки.

 

Предлагане на 5G услуги

И трите големи оператора демонстрираха вече 5G технологиите, като Виваком и А1 обявиха предлагане на 5G услуги за своите клиенти.

Виваком стартира, използвайки динамичното споделяне на постоянно наличния спектър (DSS).

А1 отговори, като използва временно предоставения спектър в обхват 3,6 GHz.

Теленор направи тестове в здравеопазването, менторството и развлекателната индустрия. Очаква се с предоставяне на допълнителен спектър, операторите да разширят дейността си в областта на 5G услугите.

Другите два оператора, ползващи спектър за мобилни технологии, не са показали досега интерес по отношение използване на спектър за 5G мрежи.