Проф. Ана Пройкова: Микровълнова печка е няколкостотин пъти по-мощна от GSM клетка

Днес разговаряме с професор Ана Пройкова , преподавател в Софийския университет и ръководител на лабораторията по високопроизводителни изчисления в София Тех Парк. Професор Пройкова е доктор по ядрена физика и доктор на науките по математическа и теоретична физика.

„В Катедрата по атомна физика, в която се занимаваме с радиоактивност, работим с хиляди пъти по-високи честоти от 5G.“

“Мрежите от пето поколение са една нова крачка, която ще бъде полезна за много хора, които биха искали да управляват в домовете си множество устройства. Това, което обаче чувам е, че хората се страхуват от някакви неща от рода, че като пуснем 5G, ще дойдат едва ли не извънземни… Това е по-скоро в групата на детските приказки и нека хората не се страхуват от опасности, които не съществуват”, посъветва пред Дарик проф. Ана Пройкова.

Димитър Панев: Освен, че ще увенчаем новото десетилетие с една пандемия, в технологичен план то ще ни донесе една високочестотна свързаност. Какво означава тя?

Професор Ана Пройкова: Тази свързаност означава едно много голямо технологично достижение, ако говорим от гледна точка на техниката. От гледна точка на хората и тяхната свързаност това е нещо, което позволява на множество потребители в едно и също време да могат да получат да получат висококачествена свързаност. Това означава, че ще могат да си общуват с хиляди хора, ще могат да ползват интернет, ще си изнасят лекциите и ще си решават задачите. Тази свързаност, за да стане достояние за много държави, изискваше революционно развитие на множество устройства, на множество комуникационни мрежи, които трябваше да се направят широколентови. Слава Богу, България е една от държавите с доста добра широколентова мрежа. 5G означава пето поколение мрежа. Ние в България в момента сме широко покрити с 4G или LTE и това, което очакваме с нетърпение след година или две, е да имаме тази свързаност, която ще позволи на много хора да имат достъп, без да се тревожат, че той ще бъде прекъснат поради недостиг на ресурси.

ДП: Разговорите вече ги имаме, тук говорим по-скоро за пренос на данни…

Професор Ана Пройкова: Да, телефоните ги има, знаете от колко години. 5G обаче е една нова крачка, която ще бъде полезна дори за много хора, които биха искали да управляват в домовете си множество устройства. Имам предвид, че и фурната на печката може да бъде такова устройство, ако я снабдите с управляем модул, с който да можете да я включите, намалите, увеличите или изключите. За всичко това на вас ви трябва високоскоростна мрежа.

"Всяко нещо е първо технология, второ е риск – любимият ми пример с огъня и с ножа, които са в нашето ежедневие. Не бива да се слушат тези хора, които говорят без никакви аргументи – хората, които казват, че това е опасно, защото са решили, че е опасно."

ДП: Конспиративно ли звучи от високото на Вашия опит думата „опасност“ в контекста на 5G? Сякаш е плод на повече конспирации, отколкото на проверена истинност?

Професор Ана Пройкова: Вижте, аз освен, че съм техническо лице и като такова създавам проблеми, защото така казват, без да ми благодарят, че покрай създаването на проблеми сме направили някои малки неща за хората около нас. Та, освен, че създавам проблеми като човек в технологиите, съм и един от членовете на научния комитет на Европейската комисия, който се състои от 14 души. Това е научен комитет за оценка на риска за здравето на хората и околната среда от нововъзникващи технологии. Избрана съм за четвърти мандат, с което се гордея, няма други българи в този комитет. Това са хората, които могат да надскочат своето технологично битие и да се опитат да погледнат през очите на всеки един човек какви рискове и опасности има. Тоест, ние оценяваме опасностите и рисковете, затова ни наричат оценители на риска. Искам да кажа, че всички хора, които разработват технологии, разработват и рисковите схеми за оценка на това какво тази технология би направила. Това, което обаче чувам е, че хората се страхуват от някакви неща от рода, че като пуснем 5G, ще дойдат едва ли не извънземни… Това е по-скоро в групата на детските приказки и нека хората не се страхуват от опасности, които не съществуват. Тези опасности, които биха били генерирани, съответно ги оценяваме и веднага обсъждаме с хората, които ги разработват, как да бъдат минимизирани. Защото всяко нещо е първо технология, второ е риск – любимият ми пример с огъня и с ножа, които са в нашето ежедневие. Не бива да се слушат тези хора, които говорят без никакви аргументи – хората, които казват, че това е опасно, защото са решили, че е опасно.

ДП: Чисто технологично, какво е различното в тази мрежа? Аз знам, че просто честотите са по-високи…

Професор Ана Пройкова: Да, минавате във по-високи честоти. И тъй като те винаги се свързват с отиване към онази част на спектъра, където вече са микровълновите печки, искам да кажа, че сме още много далече. Ние стигаме до 300 гигахерца. Това е много далече от области, които представляват интерес за изследователите в моята Катедра по атомна физика, в която се занимаваме с радиоактивност и сме в хиляди пъти по-високи честоти. Минавайки в по-високите честоти, отивате в област, която е близо в долната си граница, но в момента, ако си погледнете излъчвателите на Wi-Fi, то те са от 2,4G – 5G, тоест ние наближаваме тази област, в която започват тези честоти. Въпрос на дълъг разговор е как тези честоти могат да си пречат една на друга, но това е вече технологичен разговор за инженери.

Ако ще ме питате дали околната среда би могла да бъде заплашена, само ще кажа, че мощностите на тези излъчватели, които са за 5G и за Wi-Fi, са твърде малки, за да се тревожите. Една микровълнова печка е няколкостотин пъти по-мощна.

ДП: От 5G?

Професор Ана Пройкова: От една клетка! Ако интегрирате цялото земно кълбо, както някои са ми представяли данните от клетките за цялото земно кълбо, аз ги сравнявам с микровълновата печка, която им е в кухнята…