Прогнозата се сбъдва – потребителите стоят зад бързия растеж на 5G

Когато все още беше в зародиш, технологията 5G се струваше привлекателна на редица сектори – от високи технологии, през медии до здравеопазване и сигурност. Дълги анализи чертаеха пътя на развитие на 5G, подсказваха, че именно важността за редица отрасли ще стане причина телекомуникационните оператори да инвестират в изграждане на 5G мрежа. Оказа се обаче, че крайният потребител – онзи, който държи смартфон в ръката си, е всъщност основният локомотив за развитието. Двигателят, който движи технологочният прогрес.

Намаляването на цената на 5G чиповете, както и актуалната серия 12 мобилни телефони на Apple, които бяха представени през 2020 година и чийто ефект върху 5G-развитието невъднъж сме говорили тук, са част от причините за влиянието на потребителите върху общия 5G пазар.

В същото време, ограниченията, причинени от Covid повишават неимоверно ползването на мобилни устройства от крайния потребител, както и гледането на видео. В домашни условия т.нар. фиксиран безжичен достъп, който реално осигурява качестен достъп до интернет на малко по-отдалечени места, до които няма прекарана оптична мрежа, също е част от причините за бързото развитие на 5G. Covid-рестрикциите всъщност влияят и върху несбъдването на предлогаемия ръст в много от индустриите, които трябваше да се основен двигател за изграждане и развитие на 5G-мрежата. Голяма част от тези индустрии, с изключение на здравеопазването, на практика намалиха производствените си капацитети, като това се отрази както на финансовите им резултати, така и на плановете им за развитие и най-вече инвестиции в нови технологии.

В същото време мобилните оператори са притиснати – 5G не е просто още едно “G”,  което следва познатото досега развитие от 3G към 4G, а сега и към 5G.

5G е много сложна и комплексна система от взаимовръзки – мултибандови връзки, мултитехнологични, сложни технологични слоеве, архитуктури и т.н. На моменти изграждането на една работеща подобна мрежа е толкова иновативна задача, че изисква не само време и ресурси, но и много технологично грамотни хора, които да се посветят на това. На помощ би дошла автоматизация на някои от процесите, което вече се случва.