5G НОВИНИ: какво се случва в България, Швеция, Испания, Гърция, Унгария, Словакия, Чехия, Португалия и Франция

България

КРС отправи покана до А1, Виваком и Теленор, да подадат заявления, за издаване на Разрешения за честоти в обхват 2,6 GHz.

С Решение № 22 от 21.01.2021 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации, относно обявеното с Решение № 409 от 3.12.2020 г. намерение, за ограничаване на броя на разрешенията в обхват 2.6 GHz.

Становища са изразили А1, Виваком, Теленор и Ти Ком, съвместно със Сдружение „Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори“ (БАБТО).

Във своите становища, според публикуваното от КРС (вижте ТУК), намерение за придобиване на различни честотни ленти от 2х20 MHz са декларирали А1, Виваком и Теленор.

***

Швеция

В Швеция приключи търгът за честоти за 5G мрежи, в обхвати 3,5 GHz и 2,3 GHz.

Трима от участниците, представляващи четири мобилни оператора, придобиха лицензиите в обхвата 3,5 GHz, а четвъртият, който е и оператор на мрежа за ефирно разпространение, придоби целия спектър в обхвата 2,3 GHz.

Търгът беше обявен от Шведския регулаторен орган – PTS през април 2020 г., а се състоя на 19 януари 2021 г., като приключи. в рамките на един ден.

Първоначално трябваше да започне на 10 ноември 2020 г., но беше отложен, след като от Huawei обжалваха процедурата. Жалбата е срещу лицензионните условия за мрежова сигурност, заложени в тръжните документи, които изключват двата китайски доставчици на оборудване за 5G  мрежи – Huawei и ZTE.

PTS изисква оборудването на китайските Huawei и ZTE да не се използва при изграждането на 5G мрежи, поради опасения за националната сигурност. Поставено е и условие, ако съществуваща инфраструктура се използва за предоставяне на услуги в съответните честотни ленти, то оборудване на Huawei и ZTE да бъде извадено от употреба най-късно на 1 януари 2025 г.

Регулаторът реши да възобнови търга на 19 януари 2021 г., след като апелативният административен съд отмени решението на долната инстанция, за спиране на търга до приключване на делата по същество.

В прессъобщение на PTS от 18 декември 2020 г. се заявява следното:

Предоставянето на спектър в обхватите 3,5 и 2,3 GHz е от решаващо значение за развитието на 5G мрежи в Швеция и засяга цифровизацията на обществото. Поради тази причина търгът ще се проведе, въпреки че условията му подлежат на текущ съдебен спор. По този начин се създават условия за конкуренция, което е от полза за шведските потребители.

И четирите кандидата, допуснати до участие в търга, придобиха лицензи за спектър както следва:

Hi3G Access AB – 100 MHz (3400–3500 MHz) на цена 4,71 евроцента на Hz, на население (общо 47,72 млн. евро);

Net4MobilityHB (съвместно дружество на Tele2 и Telenor) – 100 MHz (3620-3720 MHz) на цена 6,38 евроцента на Hz, на население (общо 65,25 млн. евро);

– Telia Sverige AB – 120 MHz (3500–3620 MHz) на цена 6,07 евроцента на Hz на население (общо 74,02 млн. евро);

– Teracom AB – 80 MHz (2300–2380 MHz) на цена 4,79 евроцента на Hz на население (общо 38,96 млн. евро).

Търгът беше организиран в два етапа, като първо се предлагаше спектър в обхвата 3,5 GHz в 15 блока по 20 MHz (3420–3720 MHz). Три от четирите участника придобиха целия спектър в този обхват. Hi3G, като победител, получи допълнително и лентата 3400–3420 MHz, за която има наложени ограничения по мощност. Единствено Teracom не успя да придобие спектър в обхвата 3,5 GHz. Съгласно правилата на търга обаче, във втория етап, спектърът в обхват 2.3 GHz беше предложен изцяло на Teracom и операторът го придоби на първоначалната цена от 38,96 милиона евро.

България

На 13 януари 2021 година приключи срокът за внасяне на становища по намеренията на КРС, за ограничи броя на разрешенията, за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz. Този спектър е предназначен за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги. Аналогична процедура се провежда и за честоти в обхват 2,6 GHz. Предстои приемане на решения от страна на КРС.

Наред с това, Регулаторът ще продължи през първото полугодие на 2021 г. обществените консултации, за установяване на интереса на предприятията, за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz. При проведените консултации през 2020 г., от страна на предприятията бе проявен принципен интерес за ползване на ресурс в обхват 700 MHz, но без конкретни намерения за придобиване на спектър в рамките на същата година.

Открита е и процедура за провеждане на обществени консултации, относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz. Срокът за предоставяне на становища е 08.02.2021 г.

В Испания стартира търг за честотна лента от 20 MHz в обхвата 3,4–3,6 GHz и започнаха консултации за търг в обхвата 700 MHz

На 23 декември 2020 г. Министерството на цифровата трансформация публикува правила, за придобиване на 20 MHz в обхвата 3,4–3,6 GHz, за предоставяне на електронни съобщителни услуги. Търгът е подготвителна стъпка за промяна, през първото тримесечие на 2021 г., на предназначението (refarming) на целия обхват 3,4–3,8 GHz

Предвидени са четири лиценза за 2х20 MHz в обхвата 3.4–3.6 GHz. Министерството предлага и търг за още 20 MHz. Те са част от 40 MHz ленти, които все още се използват от военните радиолокационни служби. Останалите 20 MHz няма да бъдат предоставяни за електронни съобщителни услуги и ще продължат да се използват за цели на отбраната, а именно „за защита на радиолокационните услуги на НАТО в долната съседна лента“.

Наред с това започва организирането на търг за спектър в обхвата 700 MHz.

Съгласно проекта на правилата, публикувани за обществено обсъждане, ще бъдат предложени на търг лицензии за общо 75 MHz в обхвата 700 MHz под формата на:

• една лицензия от 2×10 MHz и четири лицензии от по 2×5 MHz за обхвата 703–733 и 758–788 MHz;

• три лицензии за поддържаща обратна връзка (supplemental downlink) от 5 MHz за обхвата 738–753 MHz.

Всички лицензи ще са с 20-годишен срок без право на удължаване или автоматично подновяване.

В Гърция на 16 декември приключи търг за спектър за 5G мрежи, без участие на нови оператори. Общата тръжна цена достигна 372 млн. евро.

Трите действащи оператора – Cosmote, Vodafone и Wind придобиха целия предлаган спектър в обхвати 700 MHz, 3,4-3,8 GHz, 2,1 GHz и 26 GHz. Предоставеният спектър не дава възможност на други оператори, за ползване на честоти в тези обхвати, през следващите 15 години.

Търгът се проведе в едни ден с шест стъпки на наддаване.

Разпределението на спектъра и достигнатата цена са както следва:

– 700 MHZ –  три блока от 2х10 MHz за всеки оператор, на обща цена от около 151,8 млн. евро, което е близко до първоначалната;

– 3,4-3,8 GHz – Cosmote – 150 MHz, Vodafone -140 MHz и Wind – 100 MHz, на обща цена от около 98, 5 млн. евро;

– 2,1 GHz – три блока от 2х20 MHz на обща цена от около 105,5 млн. евро;

– 26 GHz – Регулаторът предостави общо 1 GHz , разпределен в пет блока по 200 MHz. Cosmote придоби 2 блока, Vodafone – 2 блока и Wind – 1 блок. Общо заплатената цена е около 16,2 млн. евро.

В Унгария ще се проведе търг за спектър в честотните ленти 900 MHz и 1800 MHz

Унгарският регулатор организира търг за 180 MHz в честотните ленти 900 MHz и 1800 MHz, който ще се проведе в началото на 2021 г.

Крайната цел на търга е да се преразпредели спектъра, който в момента e предоставен на действащите оператори – Magyar Telekom, Telenor Унгария и Vodafone Унгария.

Разпределението  ще бъде организирано като три поредни търга, в следния ред:

– 2×20 MHz в 900 MHz;

– други 2х10 MHz в 900 MHz ще бъдат предложени на действащите оператори или на търг;

– 2×60 MHz спектър в обхвата 1800 MHz.

Три словашки мобилни оператора придобиват спектър в обхвата 700 MHz

Словашкият регулатор обяви на 23 ноември 2020 г. резултатите от търг за спектър в обхвата 700 MHz и за част от спектъра в обхватите 900 MHz и 1800 MHz.

Трите големи оператора на мобилни мрежи – O2, Orange и Slovak Telekom спечелиха по 2×10 MHz в обхвата 700 MHz, а Swan Mobile увеличи притежания си спектър в обхвата 1800 MHz.

Регулаторът предостави целия предлаган спектър – 2×30 MHz в обхвата 700 MHz, 2×4.2 MHz в обхвата 900 MHz и 2×9 MHz в обхват 1800 MHz.

Общите приходи от търга възлизат на 100 млн. евро, надхвърляйки първоначалната цена само с 1,77%.

Чешките големи мобилни оператори придобиха спектъра в обхват 700 MHz, докато по-малките участници вече притежават повече от половината спектър в обхвата 3,4–3,8 GHz

В чешкия търг за честоти за 5G мрежи, в обхвата 3,4–3,6 GHz, участва и нов оператор. Така по-малките оператори – Nordic Telecom, CentroNet (нов) и Poda вече притежават повече от половината от спектъра в обхват 3.4–3.8 GHz.

За разлика от интереса към този спектър, нито един от по-малките оператори не прояви интерес към честоти в обхвата 700 MHz. Тези честоти ще се ползват от трите големи мобилни оператора – O2, T-Mobile и Vodafone.

Търгът приключи на 13 ноември 2020 г. след четиридневно наддаване. Придобилите спектър ще заплатят общо 210 млн. евро.

Португалският регулатор ANACOM публикува окончателните правила за търга за честоти за 5G мрежи

Тези честоти са от обхвати 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz и 3,4–3,8 GHz.

Регламентът се основава на проекта, по който ANACOM се консултира през февруари 2020 г. Първоначално регулаторът възнамеряваше да завърши търга преди 30 юни 2020 г., но обществената консултация беше прекъсната поради епидемията от COVID-19.

ANACOM промени задълженията за покритие и изискванията за разгръщане на мрежата, но правилата на търговете останаха до голяма степен непроменени.

Условията влязоха в сила на 6 ноември 2020 г. и кандидатите имаха 15 дни от тази дата да подадат своите заявления. Регулаторът очаква процедурата да приключи в началото на 2021 г.

Търгът ще се състои от две фази:

• Първа фаза – опростен (clock auction) за малки оператори, за спектъра в обхватите 900 MHz и 1800 MHz;

• Втора фаза – едновременен многократен търг (SMRA) за всички оператори за наличните обособени позиции, включително за тези, които не са били присъдени в предишното наддаване.

Франция предоставя на търг спектър в обхвата 3,5 GHz за 5G мрежи

Четирите френски оператора на мобилни мрежи ще платят 2,789 млрд. евро за 310 MHz в обхвата 3,5 GHz, в дуплексен режим с разпределяне на каналите по време (TDD). Това се равнява на 13,4 евроцента на MHz на население. Така цената е с 28% повече от първоначалната, определена от френското правителство.

Orange придоби 90 MHz или почти 30% от спектъра. Bouygues Telecom и Free Mobile придобиха по 70 MHz, а SFR 80 MHz.

Всички лицензи ще бъдат валидни до 2035 г., с потенциално удължаване до 2040 г.