КРС ще изгради портал за сравнение на услуги и качество на интернет връзката

К

омисията за регулиране на съобщенията (КРС) започва мащабен проект за дигитализиране на контрола и наблюдението на телекомите в България. Той се състои от четири компонента. Те включват изграждането на портал за сравнение на цените и условията на услугите на операторите, инструмент за измерване на качеството на интернет връзката, интеграция в е-управлението и мобилно приложение за следене на нерегламентиран роуминг.

Проектът се изпълнява със средства осигурено по Оперативна програма „Добро управление“. КРС вече е подписала договори с две фирми за изпълнението му, като те са на обща стойност от 847.6 хил. лева. Три от позициите са със срок на изработка от 12 месеца, а един – 14 месеца. Това означава, че в рамките на есента на 2021 г., регулаторът ще има готови резултати по новата си система.

Интересната следваща фаза

Председателят на КРС Иван Димитров освен това допълни, че като следваща фаза в дигитализацията на комисията е предвиден изграждането на онлайн регистър на мобилните мрежи в страната, както и на разкриването на лаборатория за тестване и сертифициране на устройства и оборудване.

„Разработването на новата система се случва не само в новата реалност, с която държавата и обществото трябва да се справят с различните предизвикателства предвид пандемията, но и в контекста на скоростното развитие на новите технологични възможности“, коментира председателят на КРС, Иван Димитров по време на онлайн презентацията на новия проект. „В процес сме на изграждане на лаборатория за измерване на електромагнитни устройства, както и за регистър за мобилната мрежа“, допълни той.

„Разработването на новата система се случва не само в новата реалност, с която държавата и обществото трябва да се справят с различните предизвикателства предвид пандемията, но и в контекста на скоростното развитие на новите технологични възможности“

Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Изграждането на регистър на мобилните мрежи е задължено като задължение на КРС след като влезе в сила обновения Закон за устройство на територията (ЗУТ). В него трябва да се описват местоположението, техническите параметри, излъчванията и замерванията на различните базови станции. Целта е гражданите и институциите да имат ясна картина какво се случва с мобилната инфраструктура в страната.

Той е оставен за втори етап в новата система, тъй като обществената поръчка за настоящия проект е пуснат през юни, което е преди да влязат промените в ЗУТ през юли.

Изграждането на лаборатория за тестване и сертифициране на крайните устройства и оборудване е доста добра идея. Така, българските потребители ще са сигурни, че продуктите в страната наистина отговарят на международните стандарти.

Настоящият проект

Настоящият проект се състои от четири задания. Всяко с отделен бюджет, срокове и договор за изграждане.

1

Мониторинг на качеството на интернет услугите

Първият сегмент от новата поръчка включва изграждане на система за измерване и наблюдение на качеството на интернет услугите. Той ще показва дали операторите предоставят реално скоростите и наличността, които обявяват. Което го прави ключов за проследяване на спазването на мрежовата неутралност от компаниите.

От КРС обявиха, че повечето национални регулатори в Европа разполага с подобни инструменти, като и Организацията на европейските телеком регулатори (BEREC) също е представила подобен преди година.

Инфосистемс Интернешенъл
12 месеца
193.8 хил. лева
2

Развитие на онлайн регистрите на КРС

Втората позиция е за допълнително развитие и разширяване на дейностите по лицензиране и регистрите на комисията онлайн. КРС поддържа много видове бази данни, много от които се обновяват на базата на попълнени аналогови въпросници или други специфични документи. На сайта на регулатора са качени различните регистри, но са доста трудни за ползване от крайните потребители. Сега, всичко това ще се интегрира в държавния портал за електронно управление.

В новата система, преглеждането на данните трябва да става по-лесно, както и самите компании ще могат да извършват редица дейности онлайн по подаването на информацията. Към тях ще бъде добавена и секция за подаване на онлайн жалби на потребители до КРС.

Технологика
14 месеца
259.2 хил. лева
3

Портал за сравнение на тарифите на операторите

a1-telenor-offers-5gbg

Третият елемент е в създаване на инструмент за сравнение на тарифите на предоставяните от операторите услуги. КРС планира да създаде онлайн портал, в който потребителите могат да разгледат и сравняват оферти за мобилни абонаменти, ТВ и интернет връзка, пакети и други на различните телекоми.

Информацията ше обхваща както дългосрочните тарифи и предложения, така и временните, промоционални или сезонни (коледните оферти например). Основният проблем е, че информацията ще се попълва доброволно от самите оператори, като никога не се изключва някой „неволно“ да забрави някой детайл в дадена оферта.

Инфосистемс Интернешенъл
12 месеца
346.8 хил. лева
4

Мобилно приложение за следене на несъзнателен роуминг

5g-mobile-app

Последният компонент от новата онлайн система на КРС е в създаването на мобилно приложение, което да следи дали потребителите се намират в роуминг или не. Целта е да се избегнат сценарии, в които клиентите потребяват мобилни услуги, без да знаят, че вече не се намират в рамките на националния си план.

Приложението ще е безплатно и достъпно през двата най-големи онлайн магазина – App Store за iOS и Google Play за Android. Данните ще се събират и обработват от КРС и ще се използват за засичане на несъзнателен роуминг. Като освен това, ще помагат на потребителите да избягват високи сметки от подобни ситуации.

Инфосистемс Интернешенъл
12 месеца
47.76 хил. лева